Vznikla akční skupina města

akcni_skupina_policieVe Velkém Meziříčí začala pracovat akční skupina ve složení vedení města, Policie České republiky a městská policie. Zástupci všech jmenovaných složek se hodlají scházet pravidelně jednou za měsíc, aby řešili aktuální bezpečnostní a pořádkové problémy ve městě. „Podle situace si budeme zvát i hosty, mohou to být třeba pracovníci z kriminálky,“ uvádí starosta Radovan Necid s tím, že zájem o účast při setkáních akční skupiny už projevili i hasiči a pracovníci záchranné služby.

Na poslední schůzce skupina probrala například téma nové služebny pro státní policii ve Velkém Meziříčí. Vedení města mělo představu, že by bylo možné najít nějaký vhodný objekt a pro potřeby policie jej přestavět. Ale vedoucí územního odboru Policie ČR ve Žďáře nad Sázavou Bohumil Šlapák upozornil na podstatnou věc. „Podle něj přestavovat budovu města na novou služebnu bude dražší a za druhé to nikdy nebude vyhovovat předepsaným požadavkům. Proto bude lepší novostavba a vedení města musí v tom duchu změnit názor,“ říká starosta Necid. Služebna policie má svoje specifika jako třeba zvláštní vchod pro veřejnost, zvláštní služební vchod, různé oddělené prostory a další. I za tím účelem akční skupina vyrazí na návštěvu do Nového Města na Moravě, kde nejen že má policie nový objekt postavený na „zelené louce“, ale navíc tam propojili kamerový systém města se služebnou státní policie, což Velkomeziříčští zamýšlejí udělat také.

Vedle těchto provozních otázek řešila akční skupina pochopitelně i trestnou činnost ve městě. Vedoucí zdejšího obvodního oddělení Policie ČR Jaroslav Navrátil předložil zprávu o bezpečnostní situaci za rok 2010 ze služebního obvodu Velké Meziříčí. Z ní vyplynulo, že trestná činnost v našem městě a okolí je vzhledem k počtu obyvatel, rozloze obvodu i počtu policistů ve srovnání s dalšími městy kraje jedna z nejvyšších. Souvisí to i s často diskutovaným umístěním Velkého Meziříčí v těsné blízkosti dálnice D 1. „To, že se tady děje trestná činnost v souvislosti s dálnicí, je jisté, ale nelze to přesně spočítat,“ informuje Jaroslav Navrátil s tím, že policisté u spousty trestných činů spáchaných nezjištěným pachatelem nejsou schopni zjistit, zda zrovna v tomto případě někdo sjel z D 1 a zase po ní odjel zpátky. Co je takovou novou trestnou činností, která se rozmáhá v poslední době, to jsou krádeže solárních panelů. Je zřejmé, že je to v souvislosti s boomem solárních elektráren, který se nevyhnul ani Vysočině a našemu městu. Pachatelé majitelům působí značnou škodu, která se při krádeži například dvanácti kusů panelů šplhá už ke sto padesáti tisícům korun.

IMG_7919Nejde však jen o takto závažnou trestnou činnost. Problémem je i pořádek ve městě. Znečištěným veřejným prostranstvím psími výkaly se zabývala už i městská rada na základě stížností mnoha spoluobčanů. Na základě toho probíhají zvýšené kontroly ze strany městské policie, která se zaměřila víc na sídliště s bytovými domy, kde je problém větší. Ale za poslední týdny neshledala žádné nedostatky. To znamená, že nechytila nikoho při činu. Problém však tkví v tom, že každý majitel po svém čtyřnohém miláčkovi exkrementy uklidí, když hlídku městské policie spatří. Ale pokud strážníci zrovna poblíž nejsou, mnozí se s úklidem neobtěžují. „Když někoho uvidíme, může dostat blokovou pokutu hned na místě do 1000 korun za znečištění veřejného prostranství,“ vysvětluje Petr Dvořák, vedoucí městských strážníků. Ve správním řízení je pak částka za stejný přestupek dvojnásobná.

Pravidelně také probíhají ze strany státní i městské policie kontroly zdejších diskoték, barů, nonstopů a restaurací.

Martina Strnadová/Velkomeziříčsko

Zleva Jaroslav Navrátil, vedoucí velkomeziříčského obvodního oddělení Policie ČR, jeho zástupce Roman Tomšík a vedoucí městské policie Petr Dvořák.

Foto: Martina Strnadová/Velkomeziříčsko

Nahoru