Grantový program podpory sportu pro rok 2023

Sportovní kluby, oddíly a organizace aktivně působící na území města mohou žádat o finanční podporu své činnosti od 15. 10. 2022 do 31. 10. 2022. Žádosti vč. požadovaných příloh se budou podávat pouze prostřednictvím Dotačního portálu města přes Portál občana. Manuál pro přihlášení do Portálu občana a Manuál pro podání žádosti jsou součástí příloh.

 docxGP sport 2023 – Výzva

docGP sport 2023 příloha Výzvy č. 1 – Žádost

xlsxGP sport 2023 příloha Výzvy č. 2 – Přehled nákladů a výnosů

xlsxGP sport 2023 příloha Výzvy č. 3 – Seznam sportovců mládež

xlsxGP sport 2023 příloha Výzvy č. 4 – Seznam sportovců dospělí

docGP sport 2023 příloha Výzvy č. 5 – Výroční zpráva oddílu

docGP sport 2023 příloha Výzvy č. 6 – Čestné prohlášení

xlsxGP sport 2023 příloha Výzvy č. 7 – Závěrečné vyhodnocení

xlsxGP sport 2023 příloha Výzvy č. 8 – Seznam trenérů

docxGP sport 2023 příloha Výzvy č. 9 – Metodika výpočtu uznatelných nákladů pro A.2

docxGP sport 2023 – přehled dokumentů

pdfManuál pro podání žádosti přes Dotační portál města

pdfManuál pro přihlášení do Portálu občana města Velké Meziříčí

Nahoru