Tisková zpráva starosty města Velké Meziříčí – podání rozkladu k rozhodnutí ÚOHS

znak -_Kopie__kopie

Město Velké Meziříčí se po projednání rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozhodlo podat rozklad.Důvodem je zejména skutečnost, že Úřad se dostatečně nevypořádal se stanoviskem města a toto rozhodnutí může být vnímáno jako nepřezkoumatelné. Město Velké Meziříčí v rozkladu brojí zejména proti příliš formálnímu postupu Úřadu, který své rozhodnutí založil na formálním výkladu zákona a nezabýval se jeho smyslem. Smyslem podání rozkladu je zjištění konečného stanoviska Úřadu k výsledkům architektonické soutěže tak, aby se v budoucnu předešlo dalším případným nesrovnalostem s jednotlivými účastníky soutěže.

 

Josef Komínek
starosta města

 

trojlogo-publicita-citelnejsi