Dobrovolný hasičský sbor pracuje již 140 let

hasici_140_let-nedele_SmallVelkomeziříčští dobrovolní hasiči letos slaví 140. výročí založení svého sboru.

 Uplynulý víkend 25.-26. června proto patřil právě jim. Ať již to byla v sobotu výstava z historie sboru s možností prohlédnout si budovu hasičské zbrojnice nebo následná pieta na starém hřbitově spojená s uctěním památky zakladatele zdejších dobrovolných hasičů Tita Kršky. Tento den zakončila slavnostní valná hromada pro zvané hosty a členy hasičského sboru. Oslavy pokračovaly i v neděli na náměstí slavnostním průvodem hasičů, přehlídkou hasičské techniky současné i historické a konečně i ukázkami spolupráce integrovaného záchranného systému, tedy součinnosti hasičů s policií a zdravotní záchrannou službou.


Na sobotní pietu i valnou hromadu si dobrovolní hasiči pozvali významné hosty, mezi nimiž nechyběl hejtman Vysočiny Jiří Běhounek, představitelé města Velké Meziříčí v čele se starostou Radovanem Necidem, starosta krajského sdružení hasičů Jan Slámečka či ředitel Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina Drahoslav Ryba a další. Ti všichni také uctili památku zakladatele hasičského hnutí Tita Kršky položením věnce na jeho hrob na starém hřbitově. Titus Krška založil dobrovolný hasičský sbor ve Velkém Meziříčí coby vůbec první na Moravě. Stanovy zdejší dobrovolné jednoty hasičské byly schváleny 21. července 1871. „Zbývá jen poděkovat za dobrou myšlenku a velké úsilí při jejím prosazování. Díky Krškovi a jeho věrným hasičská myšlenka žije, žila a žít bude. Odkazem Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, věrni zůstaneme. Čest vaší památce,“ zaznělo mimo jiné u Krškova hrobu.

Poté se všichni přesunuli na valnou hromadu, v jejímž úvodu promluvil k dobrovolným hasičům hejtman Jiří Běhounek. Poděkoval jim za jejich záslužnou činnost. „Pro Vysočinu je to zcela zásadní skupina lidí nebo fenomén, který drží naše malé obce, jichž je, jak víte, 704 samostatných, a zajišťují tam prakticky veškerý život,“ zdůraznil hejtman a popřál všem nejen úspěchy, ale i pevné zdraví. „A v situacích, kdy potřebujeme vaši pomoc, tak nám ji poskytněte,“ požádal ještě s tím, že myšlenka Tita Kršky, kterou hasiči rozvíjejí, bude ze strany kraje podpořena. Poté starosta SDH Velké Meziříčí Miroslav Jágrik připomněl historii stočtyřicetileté činnosti zdejšího sboru. Vzpomněl na všechny ochotné občany našeho města, kteří na úkor volna, bez nároku na jakýkoliv honorář byli a jsou připraveni pomoci komukoliv v ohrožení života a majetku. Přičemž potvrdil předchozí slova hejtmana Běhounka, když připomněl další akce, které hasiči organizují v našem městě nad rámec, ať již to jsou soutěže v požárním sportu, plesy, zábavy, dětské tábory a šibřinky, mikulášské nadílky a jiné včetně práce s dětmi a mládeží. „K dnešnímu dni má sbor členskou základnu čítající 52 mužů, 23 žen, 10 dorostenců a dorostenek a 25 mladých hasičů,“ vyjmenoval při té příležitosti M. Jágrik spolu s přehledem jejich akcí a činnosti během jednotlivých měsíců roku. „Přeji sboru a nadále tak bohatou činnost, aktivní členskou základnu a to tolik nezbytné následnictví mládeže schopné pokračovat ve šlépějích našich prapředků z devatenáctého století,“ uzavřel starosta SDH. Nakonec došlo na předání pamětních listů a ocenění.

Martina Strnadová

Foto Iva Horká

Nahoru