Členové Unie výtvarných umělců ČR

Unie výtvarných umělců České republiky (dále UVU ČR).
UVU ČR je celostátní střešní profesní organizací výtvarných umělců. Sdružuje asociace, spolky, kluby, tvůrce volného umění (malba, grafika, plastika) i autory ostatních oborů (průmyslový design, interiérová a nábytková tvorba, sklo, keramika, šperk, módní návrhářství, film, multimediální tvorba). UVU ČR vede Národní registr profesionálních umělců a designérů činných na území České republiky www.uvucr.cz.

Bořivoj Pejchal - malíř, fotograf

Borivoj pejchal* 28. 12. 1953, Velké Meziříčí

Vystudoval Vysoké učení technické Brno a posléze Školu výtvarného myšlení Brno.

Podněty k malířské práci nacházel v kraji Vysočiny a později na vinorodém jihu Moravy. Reagoval na industriální pustošení přírody, pak sevřel soustředění okolo grafických hodnot krajiny a přitažlivosti jejích barevných metamorfóz. V exaktních kompozicích dominují připodobnění kmenů stromů, detailů kůry, letokruhů, lomů větví, skalních útvarů apod.

Stal se členem Unie výtvarných umělců České republiky a Klubu výtvarných umělců Horácka, Žďár nad Sázavou.

Číst více...

Lidmila Dohnalová - malířka

ld* 1938,  Jičín

Bydliště: Na Spravedlnosti 13, Velké Meziříčí

Od dětství žije a tvoří na Vysočině. Nejprve dvacet let na samotě Papírna u Tasova, později ve Velkém Meziříčí.

Číst více...