Grantový program podpory sportu pro rok 2022

Sportovní kluby, oddíly a organizace aktivně působící na území města mohou žádat o finanční podporu své činnosti od 15. 10. 2021 do 31. 10. 2021. Žádosti vč. požadovaných příloh se budou podávat pouze prostřednictvím Dotačního portálu města přes Portál občana. Manuál pro registraci do Portálu občana a Manuál pro podání žádosti budou zde zveřejněny do 24. 9. 2021.

docxGP_sport_2022_Výzva

docGP_sport_2022_příloha_Výzvy_č.1_-_Žádost

xlsxGP_sport_2022_příloha_Výzvy_č.2_-_Přehled_nákladů_a_výnosů

xlsxGP_sport_2022_příloha_Výzvy_č.3_-_Seznam_sportovců_mládež

xlsxGP_sport_2022_příloha_Výzvy_č.4_-_Seznam_sportovců_dospělí

docGP_sport_2022_příloha_Výzvy_č.5_-_Výroční_zpráva_oddílu

docGP_sport_2022_příloha_Výzvy_č.6_-_Čestné_prohlášení

xlsxGP_sport_2022_příloha_Výzvy_č.7_-_Závěrečné_vyhodnocení

xlsxGP_sport_2022_příloha_Výzvy_č.8_-_Seznam_trenérů

docxGP_sport_2022_příloha_Výzvy_č.9_-_Metodika_výpočtu_uznatelných_nákladů_pro_A.2

docxGP_sport_2022_-_přehled_dokumentů

pdfManuál_pro_podání_žádosti_přes_Dotační_portál_města

pdfManuál_pro_registraci_do_Portálu_občana_města_Velké_Meziříčí

pdfManuál_pro_získání_certifikátu__elektronický_podpis

GP sport_2022_-_podklady_pro_uzavření_veřejnoprávních_smluv

Nahoru