Sportovec města roku 2017

Snímek1Nejlepšími sportovci města Velké Meziříčí za rok 2017 jsou v jednotlivcích volejbalista Roman Jaša a fotbalista Petr Dolejš. Mezi družstvy zvítězili volejbaloví junioři a fotbalový tým mužů A. Ocenění převzali při slavnostním vyhlášení v pátek večer v Jupiter clubu.

Vítěze jednotlivých kategorií vybírala sportovní komise. Jednotlivce a kategorie do 12 a 15 let vyhlásila bez pořadí, u starších do 19 a nad 19 let ocenila první tři.

Nejlepšími trenéry jsou David Stoklasa, házená, Milan Souček, fotbal a Ondřej Rosa, atletika.

Zvláštní ocenění v kategorii neaktivních sportovců převzali Vlastimil Vaverka (házená), Pavel Klapal (házená), Alois Nováček (fotbal), Jan Fňukal (fotbal), Zdeněk Zmrhal (volejbal). Za kategorii aktivních sportovců byli vyhlášeni Jan Broža (BMX), Jakub Hejl (freestyle mountain bike), Lukáš Bronček (sport handicapovaných), Nikola Polóvá (MMA) a Petr Peňáz (atletika).

Na již devatenáctém vyhlášení ročníku ankety Sportovec města 2017 pozdravil přítomné starosta Josef Komínek. Připomněl, že město sportovce dlouhodobě podporuje. "Podívejme se, co nám vyrostlo na Tržišti," zmínil stavbu otevřenou před dvěma lety. "V těchto dnech začala výstavba tribuny, šaten a zázemí za třetí základní školou, kterou bude provázet samozřejmě výměna umělé trávy a tartanu v hodnotě třiceti šesti milionů, kde dotace z ministerstva školství je 19 milionů," dodal starosta a připomněl 4,7 mil. Kč, které město dává na činnost sportovní mládeže a dalších 700 tisíc korun dospělým. Josef Komínek poděkoval také trenérům i rodinám sportovců, mimořádně úspěšným účastníkům zimní olympiády dětí a mládeže a závěrem i Zuzaně Villertové, která se o hladký průběh ankety od samého začátku stará a dlouhodobě pro sport ve městě pracuje.

Moderátorem slavnostního večera byl Jiří Doležal.

Martina Strnadová

1 Nejlepší trenéři IMG 2940-16184-800-600-80
IMG 2955-16188-800-600-80 IMG 2967-16185-800-600-80 IMG 2981-16186-800-600-80
IMG 2984-16187-800-600-80 IMG 2921-16200-800-600-80 IMG 2912-16214-800-600-80
IMG 2916-16215-800-600-80 IMG 2922-16201-800-600-80 IMG 2926-16202-800-600-80
IMG 2935-16203-800-600-80 IMG 2943-16204-800-600-80 IMG 2945-16205-800-600-80
IMG 2949-16206-800-600-80 IMG 2958-16208-800-600-80 IMG 2966-16209-800-600-80
IMG 2971-16210-800-600-80 IMG 2975-16211-800-600-80 IMG 2909-16213-800-600-80

Nahoru