Vyjádření poděkování všem, kdo se podílí na stávajícím průběhu v nouzové situace v Sociálních službách města Velké Meziříčí

web vmPo vyhlášení nouzového stavu bylo třeba co nejrychleji reagovat na vzniklou situaci tak, abychom podchytili prevenci nákazy a udělali pro ochranu našich občanů maximum, co bylo v našich silách a možnostech.

Zřizovatel, tedy město Velké Meziříčí, nám byl po celou dobu nápomocen a hledali jsme společně co nejrychlejší řešení pro vzniklou situaci, která se denně měnila.
V počátku nám zřizovatel zprostředkoval pomoc od skautů z našeho města, kteří také okamžitě nastoupili do první linie společně se zaměstnanci Sociálních služeb města VM. V pomoci vlastně stále bez ustání pokračují dosud. Jejich ochota pomáhat je neuvěřitelná. Koordinují se mezi sebou. Přitom všem studují, musí si plnit studijní povinnosti, zkoušky apod. A co víc, obohacují nás o úsměv na tváři.
Skauti se podíleli na tvorbě plakátů jak zacházet s látkovou rouškou, na koho se obrátit v případě pomoci, informovali občany o udržování odstupu mezi sebou a dalších nařízeních, které bylo třeba co nejrychleji praktikovat. Řady dobrovolníků také rozšířili dobrovolní hasiči a rodinní příslušníci našich zaměstnanců, kteří se zařadili do směn pro výkon sociálních služeb města VM.

 

Šití látkových roušek pro mne znamená obrovskou škálu hodných lidí, našich spoluobčanů. Od okamžiku vyhlášení prosby pana starosty, kdo může, ať se zapojí do šití roušek, lidé do organizace posílali velké počty ušitých roušek hned následující den po vyhlášení. Město VM zřídilo na roušky box u vchodu do Obecníku a ten se od vyhlášení nouzového stavu vybírá. Lidé nám stále pomáhají s jejich zásobováním. Ženy stále šijí a nosí nám roušky v pravidelné dny přímo do organizace. My pak máme možnost posílat roušky lidem a seniorům, kteří jsou nemocní, osamělí, imobilní, ale také maminkám s malými dětmi.

Tímto jsme mohli rozvést ve spolupráci se skauty a dalšími dobrovolníky mnoho ušitých kusů roušek do okolních obcí i v rámci celého ORP a zároveň jim nabídnout další pomoc pro jejich občany. Dovozy nákupů, odvozy k lékařům, dovozy léků apod. Jedná se o stejné služby v rámci dobrovolné nabídky jako ve Velkém Meziříčí.

Následně se spustila pomoc některých obcí, kde jejich pan starosta, někde předseda, domluvil s místními ženami, aby se pustily také do šití roušek a začali nás i oni na oplátku pomoci zásobovat velkými počty šitých roušek.
My se snažíme bez ustání posílat roušky pořád mezi občany. Podporujeme lékárny, nemocnice, polikliniky a to díky Vám, milí občané dobrovolníci!

 

Musím zmínit, že nás také podporují různé firmy a podnikatelé, a to nejen z Velkého Meziříčí. Jejich obrovská pomoc spočívá v distribuci dětských roušek, jejichž poptávka se možná brzy znovu navýší. Dále nám nabízí zapůjčení aut po celou dobu nouzového stavu i s brigádníky, podporují dobrovolníky v zajištění teplého jídla, které vozí přímo do organizace.

Soukromí podnikatelé spustili také zdarma výrobu ochranných štítů. Dobrovolníci ze všech pomocných skupin, a to skauti, hasiči, rodinní příslušníci, studenti apod. je rozváželi směrem k poptávkám z řad lékařů, zdravotnickým zařízením a zařízením sociálních služeb a dalším žadatelům.
V rámci omezení pohybu našich obyvatelů a osobní komunikace jsme zřídili mobilní linky, které v tomto nelehkém období pomáhají našim klientům překlenout těžkosti, které se odrážejí hlavně po psychické stránce. Jsou to zaměstnanci z Dózy i studenti gymnázia z Velkého Meziříčí, kteří našim klientům umí naslouchat a pozvednout náladu. I naši zaměstnanci se snaží nad rámec svých pracovních povinností klienty povzbuzovat, vyslechnout jejich problémy či starosti a nějakým způsobem v rámci stanovených možností jim vyhovět.

Další pomoc se zásobováním ochranných pomůcek přichází pravidelně z Kraje Vysočina, z Asociace poskytovatelů sociálních služeb, a z dalších institucí ve spolupráci s MPSV. Také bych se ráda zmínila o spolupráci s Univerzitou Palackého, která poslala seniorům hravé ilustrace pro vyplnění volného času, díky kterým mají možnosti si vyzkoušet či v sobě objevit něco nového z oblasti tvorby a kreativity. I Masarykova univerzita nám nabídla pomoc přes svoje studenty zdarma, s možností dovozu dezinfekce a roušek.

Kromě těchto všech nutných ochranných pomůcek bych ráda připomněla, že stále vydáváme dezinfekci na ruce pro občany. Je možné si ji kdykoliv vyzvednout na adrese Zdenky Vorlové 2001 v Domě s pečovatelskou službou. Na dveřích je uvedeno mobilní číslo, na které když si zavoláte, Vám ochotně dezinfekci pracovníci vydají do 18 hodin. Vyzvednout je možné také zároveň stále i roušky. V současné době evidujeme 102 dobrovolníků, kteří nám pomáhají nebo jsou připraveni kdykoliv přijít.

Srdečné a obrovské poděkování mi dovolte poslat z organizace Sociálních služeb města Velké Meziříčí našemu zřizovateli, všem dobrovolníkům z řad skautů, hasičů, rodinných příslušníků, všem zaměstnancům Sociálních služeb města Velké Meziříčí, všem podnikatelům, všem firmám ve Velkém Meziříčí a v rámci ORP, všem obcím a jejich obyvatelům, všem pracovníkům Dózy, všem dětem, které posílají radostné obrázky, všem pracovníkům a dětem ze školní družiny ZŠ Oslavická, všem studentům ze středních škol, gymnázia, vysokých škol a všem občanům, kteří nás povzbuzují a podporují.

S úctou, velkým poděkováním a pokorou za organizaci Sociálních služeb města Velké Meziříčí k Vám všem
Mgr. Jurková Jana, ředitelka organizace

 

Nahoru