O dezinfekci žádejte telefonicky

hygiene-3517277 1920Ve středu 8. dubna začíná město ve spolupráci se sociálními službami a dobrovolníky distribuovat dezinfekci zdarma všem občanům. 

„Nyní již disponujeme alespoň základním množstvím dezinfekce pro všechny občany města. Dbejte prosím následujících pokynů, díky kterým zajistíte bezproblémový výdej a také zamezíte tvorbě možných front u výdejového místa," upozorňuje občany starosta města Alexandros Kaminaras.

Jak bude probíhat předávání dezinfekce?
tel.: 566 782 502, 566 782 503, 736 240 211

V rámci zajištění bezpečné distribuce apelujeme na všechny občany, aby před návštěvou sociálních služeb vždy nejdříve zaměstnance kontaktovali na těchto telefonních číslech: 566 782 502, 566 782 503, 736 240 211. Následně vám bude sdělen přesný čas a místo sloužící k vyzvednutí dezinfekce v budově sociálních služeb. Důvodem tohoto opatření je snaha zabránit překročení velké koncentrace lidí na jednom místě.

Kdy mohu o dezinfekci zažádat?
Od úterý 7. dubna, 12:00 – 17:00

Linky sloužící k informacím o předání dezinfekce občanům budou v provozu od úterý 7. dubna mezi 12:00 – 17:00. Dále každý pracovní den v tomto čase.

Kolik dezinfekce dostanu? Potřebuji vlastní speciální nádobu?
Každý občan Velkého Meziříčí zdarma obdrží 75 ml dezinfekčního přípravku. Ten vám dobrovolníci předají v přichystané nádobě nebo vám ho přelijí do vaší skleničky či silnostěnné plastové nádoby.

O jaký dezinfekční přípravek se jedná? A jak se používá?
Jedná se o dezinfekční prostředek Anti-COVID, který se nejčastěji používá k dezinfekci rukou.
Veškeré informace o jeho složení i návod k použití naleznete v přiloženém souboru.

Můžu dezinfekci vyzvednout pro někoho jiného?
Ano, stačí během výdeje nahlásit jméno a bydliště osoby, pro kterou dezinfekci vyzvedáváte.

Je možné požádat během výdeje dezinfekce i o roušky?
Ano, pracovníci i dobrovolníci sociálních služeb mají k dispozici zásoby roušek. Stačí se pouze předem telefonicky domluvit a můžete vše vyzvednout dohromady.

Dostanou se roušky a dezinfekce i k seniorům a dalším ohroženým skupinám?
Ano, těm nejpotřebnějším již ochranné prostředky a dezinfekci sociální služby distribuovaly - a stále distribuují. 

Michaela Hudková, tisková mluvčí

Nahoru