V dodržování ochranných opatření je důležité nepolevit

P1110660V pondělí 30. března proběhlo další zasedání stálé pracovní skupiny Krizového štábu Velkého Meziříčí, během kterého starosta města Alexandros Kaminaras seznámil členy skupiny s výstupy jednání Krizového štábu Kraje Vysočina.

V našem kraji v současné době fungují tři odběrná místa (odběrové stany v Nemocnici Jihlava a v Nemocnici Havlíčkův Brod a odběrová sanitka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina), v tomto týdnu se plánuje spuštění odběrného stanu také v Nemocnici Třebíč. V jihlavské nemocnici už plně funguje testovací laboratoř, která je schopná zpracovat okolo 24 vzorků denně a kapacita laboratoře Státního veterinárního ústavu v Jihlavě umožňuje vyhodnotit za den až 100 odebraných vzorků.

V těchto dnech vedení města pracuje na zajištění vlastní dodávky lihu a desinfekčních prostředků, které plánuje prostřednictvím sociálních služeb distribuovat občanům Velkého Meziříčí a přilehlým obcím v rámci rozšířené působnosti.

„Znovu apeluji na občany, aby ochranná opatření nebrali na lehkou váhu. Důležitou bezpečnou vzdálenost a povinnost nosit roušku musí lidé stále dodržovat při pohybu ve veřejném prostoru. Pokuste se vyhýbat místům s větší koncentrací lidí a trávit čas doma," vyzývá občany starosta města.
Městští strážnici během pravidelných pochůzek kontrolují dodržování vládních opatření, prověřují veškerá oznámení občanů o jejich porušení a rozdávají roušky potřebným.

Poděkování patří všem, kteří se v uplynulých týdnech podílí na stabilizování chodu města v době nouzového stavu.

Michaela Hudková, tisková mluvčí

Nahoru