Informace ze základních škol ve městě

výukaOd pondělí 16. 3. 2020 jsou nařízením Ministerstva zdravotnictví pro žáky uzavřeny všechny základní školy, školní družiny a školní jídelny ve všech třech základních školách.

Březnové termíny miniškoliček jsou na všech třech školách zrušeny.

Obědy pro školní stravování žáků ve školních jídelnách jsou zrušeny, není nutnost je individuálně odhlašovat.

Všechny pronájmy školních tělocvičen pro sportovní oddíly a veřejnost jsou zrušeny k 13. 3. 2020 a prostory jsou uzavřeny do odvolání.

ZŠ Školní: V pondělí 16. 3. 2020 během dopoledne (do 13:00 hodin) zadají vyučující pro žáky školy samostatnou domácí přípravu. Ta bude umístěna na webu školy www.3zsvm.cz v části akce třídy, vždy pro daného žáka v jeho třídě.
Pokud budou mít žáci možnost, tak si zadané úkoly vytisknou a budou je plnit na jednotlivé listy. Pokud tuto možnost mít nebudou, budou zadané úkoly vypracovávat do školních sešitů. Část úkolů může být také zadána do pracovních sešitů žáků nebo jinou formou (prezentace, referáty,...).
Žádost o ošetření při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy bude škola rodičům potvrzovat na sekretariátu od pondělí 16. 3. 2020 v čase 8:00 - 12:00 hodin. Sledujte prosím web školy, kde budou zveřejňovány aktuální informace.

ZŠ Oslavická: V průběhu pondělí 16. března 2020 přes informační systém EDOOKIT, e - learning MOODLE dostanou žáci zadání úkolů.
Žádost o ošetření při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy bude škola rodičům potvrzovat na sekretariátu od pondělí 16. 3. 2020 v čase 8:00 - 12:00 hodin. Sledujte prosím web školy, kde budou zveřejňovány aktuální informace: http://www.zs-oslavickavm.cz.

ZŠ Sokolovská: Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště k udržení výuky na naší škole. Jedná se o tzv. on-line způsob zadávání školních úkolů pro samostatnou domácí přípravu žáků. Od 16. března začnou vyučující jednotlivých předmětů zasílat žákům pokyny k domácímu samostudiu, učební materiály, výukové prezentace, pracovní listy... Ke všem dokumentům budou mít žáci veřejný přístup prostřednictvím webových stránek naší školy pod odkazem On-line výuka.
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy bude škola rodičům potvrzovat na sekretariátu od pondělí 16. 3. 2020 v čase 8:00 - 12:00 hodin.
Sledujte prosím web školy, kde budou zveřejňovány aktuální informace: www.zssokolovska.cz.

pdfŽádost o ošetřovné ke stažení zde.

 

Nahoru