Soutěž "Informační centrum 2012"

ic hlasuj kopieOd 15. června 2012 do 31. července 2012 máte možnost hlasovat v soutěži "Informační centrum 2012".

Jestliže jste spokojeni s Turistickým informačním centrem Velké Meziříčí, neváhejte a dejte nám hlas.

Hlasování v Soutěži probíhá na stránkách www.denik.cz/infocentra prostřednictvím hlasovacích modulů umístěných u jednotlivých krajů. Každý hlasující, který odevzdá hlas tak, jak je uvedeno u každého seznamu infocenter v daném kraji, uděluje zvolenému informačnímu centru jeden hlas.

Prvních 5 informačních center v každém kraji s nejvyšším počtem platných hlasů bude posouzeno na kvalitu obsluhy návštěvníků.

Pro posouzení kvality obsluhy a poskytovaných služeb bude použita metoda hodnocení mystery shopingem (utajenou návštěvou). Pokud nebude u žádného TIC odhalen závažný nedostatek, bude pořadí prvních pěti informačních center zachováno. V tom případě je vítězem soutěže v daném kraji informační centrum s nejvyšším počtem platných hlasů. V případě odhalení závažného nedostatku v obsluze návštěvníků u některého z informačních center, bude takové IC vyřazeno z první pětice a vítězem se stane v pořadí následující informační centrum s nejvyšším počtem platných hlasů.

Hlasování je možné pouze z jedné IP adresy.

ic hlasuj

Nahoru
Caught at shutdown