Přednášky, vzdělávací pořady

Měsíční přehled
Leden 2019

  Zemí Aztéků a Mayů

  přednáší Josef Sedlák, pořádá Vlastivědná a genealogická společnost při Jupiter clubu.

  Termín:22. ledna 2019 16:00

  Nové nálezy na novokřtěnském pohřebišti u Přibic

  přednáší RNDr. R. Pěnička, Mgr. T. Mořkovský, pořádá Vlastivědná a genealogická společnost při Jupiter clubu.

  Termín:29. ledna 2019 16:00
Nahoru