Vstup na radnici by měl být příjemným místem

radnice_1Vstup do radnice možná v budoucnu dozná změn. Vestibul by se měl stát místem, které bude v prvé řadě sloužit lidem, návštěvníkům městského úřadu.

 

 „Chtěl bych, aby tam lidi přišli, někdo je přivítal, usmál se na ně a řekl: Co si přejete?“ představuje starosta Radovan Necid svoji vizi vstupu na městský úřad.

Mnozí lidé totiž mají problém se na radnici zorientovat. Neví, co najdou ve staré a nové budově či dokonce v objektu spořitelny. Bloudí a ani informační tabule, byť by byla sebelíp zpracovaná, jim nemůže nahradit lidský faktor. Navíc nejde jen o místní obyvatele. Podle starosty je třeba na Velké Meziříčí pohlížet i jako na jakési „hlavní město“ celého velkomeziříčského správního obvodu, který zahrnuje 76 obcí. A z něj ne každý na velkomeziříčském městském úřadě byl a zná jej. Vedení města se tak zaobírá nápadem – vytvořit ve vestibulu radnice jakousi recepci a přesunout do ní informační centrum (IC). Jeho pracovnice už nyní podávají nejen turistům, ale ve velké míře i místním občanům rozličné informace – současně by tedy poradily i těm, kteří se cítí na úřadě „ztraceni“. Návštěvnost informačního centra městského úřadu je přitom i v současné době, kdy se nachází mimo hlavní vchod do radnice, poměrně velká. Za rok 2010 je vyhledalo 11 tisíc 169 lidí osobně a pracovnice zaznamenaly i 1 400 telefonátů. „Během letošního ledna jsme měli návštěvnost už jeden a půl tisíce zájemců,“ dodává pracovnice IC Lenka Pešková. Lidé si chodili hodně pro jízdní řády, kalendáře apod.

Vestibul radnice je velký prostor, ale přitom tmavý a neútulný. A to by se mělo změnit. „Byl bych rád, kdybychom jej využili a pomohli tak sobě i lidem. Chtěli bychom tam dostat světlo, oživení, vzdušnost. Udělat z něj místo, kam přijdou lidi, sednou si, něco si přečtou, popovídají si,“ popisuje starosta. Vstup do radnice je současně místem, kde se schází spousta hostů při různých obřadech, jako jsou svatby, vítání občánků apod. A ti všichni by se tam měli cítit příjemně.

Plánované interiérové úpravy vstupu na radnici vyžadují nějaký architektonický návrh – studii. Radní proto vyzývají vybrané architekty, převážně místní, aby jim předložili svoje interiérové reference a připravili nabídkovou cenu studie i výrobní dokumentace daného interiéru. „Kdyby se ukázalo, že to řešení bude drahé a město na ně v současné době nemá, pravděpodobně bychom to nedělali,“ dodává starosta s tím, že vedení města stanovilo finanční limit půl milionu korun. Nemělo by tedy jít o žádné megalomanské dílo. Zásadní bude technické řešení osvětlení a vytápění prostoru. Úprava vestibulu radnice by měla proběhnout rychle, protože město má získat dotaci na výmalbu tohoto prostoru. Případné interiérové změny by tedy měly proběhnout ještě předtím. Očekává se totiž, že dojde-li k vytvoření recepce ve vestibulu, přinese to s sebou i různé zásahy do instalací atd.

Text: Martina Strnadová/Velkomeziříčsko

Nahoru