Most Vysočina začnou opravovat nejspíš v létě

IMG_9962_SmallDálniční most Vysočina letos projde rekonstrukcí.

Na velkomeziříčské radnici v této věci proběhlo minulý týden jednání o povolení stavby mezi zástupci města, odboru silniční infrastruktury ministerstva dopravy, ředitelství silnic a dálnic a dalších zainteresovaných stran. Akce by měla proběhnout ve druhé polovině letošního roku. „Pokud chceme letos stihnout obě dvě poloviny, měli bychom na začátku července začít,“ sdělil ing. Urbánek z brněnského pracoviště ŘSD.

Rekonstrukce mostu bude spočívat v kompletní výměně vozovky i odvodnění. Navíc projde opravou i místy prokorodované zábradlí. Místostarosta Josef Komínek v této souvislosti připomněl, že město již v minulosti žádalo o nějakou úpravu, která by zabránila sebevrahům skákat z mostu. Při rekonstrukci by se problém mohl řešit. Projektant však podotkl, že o tomto požadavku sice ví, ale v současné době s tím projekt nepočítá a pouhé zvýšení zábradlí by nestačilo. Navíc ani to nelze jen tak, neboť je nutno počítat s působením větru atd.

V rámci samotné opravy mostu se nepočítá s převáděním dopravy přes město Velké Meziříčí.

Podrobnosti čtěte v tištěném týdeníku Velkomeziříčsko dne 13. dubna 2011.

Martina Strnadová/Velkomeziříčsko

Nahoru