Územně plánovací dokumentace - Chlumek

 Schválená Zpráva o uplatňování ÚP Chlumek 2/2016 - 10/2022
 pdfZpráva_o_uplatňování_ÚP_Chlumek.pdf
 
Územní plán Chlumek

 (nabytí účinnosti 11.5.2012)

Výkresová část:
pdf1_Vykres zakladniho cleneni.pdf
pdf2_hlavni vykres.pdf
pdf3_Vykres verejne prospesnych staveb.pdf
pdf4_Koordinacni vykres.pdf
pdf5_Koordinacni vykres_vyrez.pdf
pdf6_Vykres predpokladanych zaboru.pdf
pdf7_Vykres sirsich vztahu.pdf
pdf8_Zasobovani vodou_energetika.pdf
pdf9_Kanalizace.pdf
 Textová část:
pdfChlumek Uzemni plan.pdf
Nahoru