Změna a stálost v zahradní tvorbě v Evropě

Datum
24. června 2007

Čas
15:30

Typ akce
Přednáška k výstavě

Název a případně podtitul
Změna a stálost v zahradní tvorbě v Evropě

Organizátor
M
arkéta Veličková
Petr Velička

Ve spolupráci s
Alice Dědečková
Hana Kuchyňková
Veronika Vaicová
Stanislav Vilím
Lenka Křesadlová
Zdeněk Sendler
Václav Babka

Kurátor
Markéta Veličková

Místo
Nádvoří zámku

Popis akce
Přednáška k výstavě fotografií, zachycující historické zahrady Evropy. Autoři výstavy shrnou v hlavních rysech vývoj zahradní tvorby na starém kontinentu v průběhu posledních zhruba pěti stoletích. Obrazem a slovem přiblíží divákům hlavní proudy tvorby zahrad a parků na evropském kontinentě a ukáží rozdíly v chápání tvorby těchto prostorů v běhu času.

 

 

Nahoru
Caught at shutdown