Změna a stálost v aranžování květin v běhu času

Datum
24. června 2007

Čas
16:00

Typ akce
Prohlídka florálních objektů, výklad a ukázka aranžování květin

Název a případně podtitul
Změna a stálost v aranžování květin v běhu času

Organizátor
Jiří Martínek
Bohuslav Rabušic
Marie Bittnerová

Ve spolupráci s
Mendelova zemědelská a lesnická univerzita, Zahradnická fakulta

Kurátor
Bohuslav Rabušic

Místo
Nádvoří zámku

Popis akce
Ukázky z aranžování květin s přednáškou o vývoji použití květin a jejich úlohy v životě lidí v jednotlivých historických etapách. Současné trendy v aranžování květin.

 

Nahoru