Elektronická kniha přání a stížností

Tato aplikace slouží jako prostředek komunikace občana s představiteli města.
Vámi položený dotaz, námět, příspěvek nebo stížnost bude do 5 pracovních dnů zodpovězen formou zveřejnění otázky s odpovědí na této stránce. Vždy uvádějte Vaše jméno a příjmení a e-mail. Rozsah příspěvku je omezený (1200 znaků). Zasílat můžete také názory či reakce na ostatní příspěvky. Odeslaný příspěvek bude zveřejněn v co možná nejkratším čase.


Tento nástroj neslouží k vyřizování osobních účtů či osobních příkoří.
Nebudou zveřejněny příspěvky, které podporují protizákonné aktivity a zejména ty, které jsou v rozporu s platnými zákony. Není dovoleno jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno Města Velké Meziříčí, používat hanlivých a neetických výrazů, zveřejňovat komerční reklamu. Tato služba občanům neslouží k výměně politických názorů - takové příspěvky budou ignorovány. Správce si rovněž vyhrazuje právo nezveřejňovat příspěvky lživé a pomlouvačné, anonymní příspěvky odesílané opakovaně z téže IP adresy pod různými jmény a bez platné emailové adresy. Zveřejněné názory nemusí být shodné se stanoviskem radnice. Správce nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší tyto předpisy a platné zákony. Uživatel, který poruší tato pravidla, bere na vědomí, že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko právních podle příslušných ustanovení zákona.

Hlášení případných závad prosím provádějte zde.

Archiv

Nový dotaz:

Zbývá 1200 znaků
Miroslav Pospíchal
29. 5. 2024

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda městská policie provádí evidenci/registraci jízdního kola (ochrana proti krádeži) jako je to možné v jiných městech.
Děkuji.

Městská policie
Vedoucí MP Jan Klikar

Dobrý den,

na základě Vašeho dotazu konstatuji, že Městská policie Velké Meziříčí neeviduje jízdní kola. Rovněž neexistuje centrální evidence kol do které bychom mohli mít přístup.
Doporučuji se obrátit u prodejce jízdních kol, zda nespolupracuje s nějakou firmou, která se zabývá evidencí jízdních kol a provádí instalaci čipu.

Z. Chlubnová
20. 5. 2024

Dobrý den, nedávno jsem se na "Novinyvm" dočetla o opravě cest kolem VM, konkrétně cituji "zasypání štěrkovou směsí došlo také na několika místech v Balinském údolí, které často ke sportu využívají běžci a cyklisté. I v tomto případě má změna povrchu zlepšit jejich pohodlí při pohybu."
Bohužel jsem po tomto novém štěrkovém povrchu měla možnost jet minulý víkend na kole. Jízda na kole po hrubém štěrku byla velice nepříjemná ve srovnání s předchozím povrchem, nedokáži si představit menší děti na malém kole nebo i maminky s kočárkem, které využívají cestu do Balinskéhp údolí k procházkám.
Dotaz : bude se tato hrubá štěrková směs zasypávat nějakým dalším materiálem, aby se po ní dalo skutečně lépe pohybovat ? nějaké jiné řešení ?

Město Velké Meziříčí
Martin Kaman, místostarosta

Dobrý den, vážená paní Chlubnová, s výsledkem prací v Balinském údolí také nejsme spokojeni. Dalo by se očekávat postupné zlepšení povrchu zaježděním a promísením přebytečného štěrku s okolní zeminou, ale ukázalo se, že na takové přirozené zpevnění cesty bychom v některých úsecích čekali velmi dlouho (roky). Aktuálně proto hledáme dodavatele na další fázi prací - přehrnutí jemnějším materiálem a zaválení.

Hana K.
13. 5. 2024

Dobrý den, prosím o přesunutí hokej.utkání z náměstí kvůli hluku a nočnímu klidu. Na náměstí bydlí děti, lidé, co vstávají na směny a další. Noční klid platí od 22:00.
bydlím zde 5 rokem a akce chápu a jsem hokej. fanoušek, ale mám povinnosti!
Ve městě je dostatek ploch,např. U zámku,kde by to toto vesele mohlo konat.

Děkuji za vyslyšení

Město Velké Meziříčí
Vedoucí MP Jan Klikar

Dobrý den, k Vaší věci uvádím, že Městská policie nezaznamenala žádné rušení nočního klidu ve spojení s hokejovým utkáním. Není uvedeno, kde k rušení nočního klidu dochází, nicméně doporučuji, aby se stěžovatel obracel přímo na Městskou policii na tel. č. 566 781 156, v případě, že MP neslouží může se se stížností obrátit rovněž na Policii ČR na linku 158.
Uvedená akce nebyla MP nahlášena.

Stanislav
10. 5. 2024

Dobrý den,
rád bych se zeptal zda je v rámci rekonstrukce ulice Ve Vilách i
výsadba zeleně (stromů , keřů atd.). Před rekonstrukcí tato ulice byla
krásně "zelená" a nyní ulici zdobí pouze auta.
Dál bych se chtěl zeptat proč končí ,nepochopitelně, chodník na rohu
ul. Kolmá a ul. Ve Vilách (roh s rozvodnou el. skříní) před úrovní křižovatky když obrubníky jsou až na úroveň křižovatky.
Děkuji za odpověď

Město Velké Meziříčí
Jaroslav Hladík - Oddělení investorské činnosti

Dobrý den,
V rámci rekonstrukce bylo provedeno osetí travním semenem a náhradní výsadba u parkoviště v ulici Nad sv. Josefem. Následnou možnou výsadbu aktuálně řeší Ing. arch. Axmanová, zahradní architektka oddělení investorské činnosti.
Chodník v ulici Kolmá vede na protější straně komunikace. Vámi zmíněný šířkovým uspořádáním nesplňuje minimální možnou šířku chodníku a je tedy veden jako zpevněná plocha, ačkoliv je jako chodník využíván. Nemůže být tedy zakončen sníženou obrubou s varovným pásem pro nevidomé.

Lenka
12. 3. 2024

dobrý den,rada bych se teptala kdo ma na starosti zeleň ve městě.a prosim nemyslim sadbu.
bydlim na taktzvanem zeleném sidlisti(Čechova,gen Jaroše, Krškova,ktere brzo díky vám ztrati svůj význam!!).proste se začalo kazet a aniz by se nekdo ptal lidi.orezavaji se keře tak že se oriznou ty co raší a suchyry zůstávají!!! keře buxusu ů jsou uz 2rokem napadeny (po celém městě !) housenkami .!!pokaci se vysoké stromy a místo aby se daly zakrsky jsou tam opět druhy, které maji být veliké.ptam se kdo ma na starosti udrzbu a péči o tuto zeleň???proc se neresi postriky?A PROC SE KACI NA JAŘE (KDYŽ HNÍZDÍ PTÁCI) A NE NA PODZIM ????????.
Za odpověď děkuji

Město Velké Meziříčí
Jiří Zachar

Dobrý den,
kácení dřevin je možné provádět pouze ve vhodném termínu, tedy mimo vegetační dobu. Zákon tento termín přesně stanovuje a tento termín končí posledního března. V tuto dobu mají založené hnízdo pouze dutinoví ptáci a nemají zde ještě mláďata. Vzhledem k tomu že letošní jaro začalo o více než měsíc dříve, se rozhodlo, že další stromy v tomto období se již kácet nebudou a kácení se přesune na podzim roku 2024.
Problémy s napadením zimostrázu žravým hmyzem (zavíječem zimostrázovým) byly v minulosti řešeny postřikem na tento cílový druh. Velké množství vysazených keřů tohoto druhu se nenachází na městském pozemku a město zde nemá povinnost postřik provádět. Pokud ale víte o zimostrázech, které jsou napadeny, dejte to prosím vědět na odbor životního prostředí, který učiní nezbytná opatření.
Kácení ve městě a zeleň má na starosti ing. Chmelíčková na odboru životního prostředí.
Co se týče koncepce zeleně a plánů výsadeb, tak ty má na starosti ing. arch. Axmanová, která má kancelář v budově obecníku.
Stromy, které se kácely v poslední době, jsou ty, které měly zhoršenou statiku, byly poškozené, nebezpečné, popřípadě se jednalo o stromy, které se nachází na inženýrských sítích nebo v jejich ochranném pásmu, kde by se podle zákona vůbec nacházet neměly.
Řez živých plotů a malých keřů ve městě provádí Technické služby. Jistě by se na této činnosti dalo něco vylepšit, ale u pravidelně řezaných keřů je řez do živých výhonů naprosto v pořádku a není zde nutnost řezat pouze suché větve. Kácení ve městě doporučuje nebo nedoporučuje komise životního prostředí, která je složená z obyvatel našeho města.
Zapojení veřejnosti ve formě upozorňování (třeba na zmíněný výskyt zavíječe), je jistě žádoucí. Musí být ale z hlediska místa i času konkrétnější.

Jiří
17. 1. 2024

Dobrý den. V poslední době se masivně na Novinyvm rozjela diskuze o poplatcích za svoz komunálního odpadu. Hlavně kolem platby za rekreační chaty a zahrady.
Příklad: Bydlíme ve VM, dvě fyzické osoby s trvalým pobytem, zahrada na Fajťáku.
Kolik budeme skutečně platit za komunální odpad?
Děkuji za odpověď.

Město Velké Meziříčí
Martin Kaman, místostarosta

Dobrý den Jiří,

budete platit 3 x 750 Kč = 2 250 Kč, pokud na té zahradě máte chatu.

Nová vyhláška zpoplatňuje domy, byty a chaty bez hlášených obyvatel částkou 750 Kč, protože i v těchto nemovitostech jsou obvykle produkovány odpady. Ty město musí zlikvidovat - ať už odpad ze svojí zahrady odvezete k sobě domů do popelnice, odevzdáte ve sběrném dvoře, nebo využijete kontejner na okraji zahrádkářské lokality. Tato kontejnerová hnízda budou letos posílena, abychom zahrádkářům poplatek aspoň zčásti vynahradili.

Změnou vyhlášky zpoplatňujeme také byty, které - ač nemají trvale hlášené obyvatele - ve skutečnosti velmi často obydlené jsou. A podnájemníci těchto bytů se zbavují odpadu typicky vyhozením do kontejneru placeného jeho sousedy.

Důležité jsou dvě věci:

1. Náklady na vyvezení popelnice popelářským vozem tvoří jen část nákladů na odpady (asi jednu pětinu). Většinu nákladů tvoří poplatky za skládkování, spalování a recyklaci. Proto i když si zahrádkář své odpady odveze na sběrný dvůr nebo dá do svojí popelnice, zvyšují se náklady města.

2. I přes toto zdražení stále systém likvidace odpadů budeme asi z poloviny dotovat z našich společných peněz. To jsou peníze, ze kterých bychom raději zajišťovali rozvoj škol a školek, opravy silnic, provoz sportovišť, kulturu ve městě a další. Proto jsme se rozhodli poplatek navýšit po dlouhé době kdy náklady rostly, ale poplatek zůstával ve stejné výši.

Věřím, že tuto změnu pochopíte. Jsem si jistý, že odpady likvidujeme chytře. Technické služby stále hledají a zvažují možnosti a způsoby, jak ušetřit nebo jak věci dělat lépe. Příkladem je letos spuštěné překladiště a odvážení odpadu do spalovny. To je věc, která nám do budoucna ušetří hodně peněz a kterou mimochodem velká část Vysočiny stále nemá vyřešenou.

Miroslav Pospíchal
4. 1. 2024

Dobrý den,
před časem proběhla v médiích zpráva o schválení nového dopravního zákona, podle kterého (mimo jiné) bude povinné pojištění (povinné ručení) od 23. prosince 2023 pro elektrokoloběžky s konstrukční rychlostí vyšší než 25Km/h. Chtěl bych se zeptat jak to bude probíhat, to půjdu koloběžku někam zaregistrovat? A kam na Městský Úřad? A pak dostanu dopravní značku? A dostanu pak zelenou kartu? Nebo podle čeho se bude identifikovat koloběžka pro toto pojištění?
Děkuji.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
V případě Vašeho dotazu se nejedná o dopravní zákon, ale o zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tedy dotaz je tedy třeba směřovat spíše na jednotlivé pojišťovny či Českou kancelář pojistitelů. Dle dostupných informací budou pojišťovny pravděpodobně opatřovat koloběžky, které nepodléhají registraci v registru silničních vozidel (RSV), vlastním identifikátorem. U registrovaných vozidel, které podléhají registraci v RSV, by mělo být vše stejně jako doposud.

Josef
17. 12. 2023

Dobry den, psal jsem jiz jednou a vypada, ze muj dotaz zapadl.
Ma mesto nejakou koncepci reagujici na rozvoj elektromobility? Zajima me zejmena postoj k vybudovani 1-2 super rychlych stanic, 150kW+ (viz mesto Polna) a pak vetsi mnozstvi pomalych stanic 11-22kW v mistech kumulace automobilu - za Svitem, typicka sidliste, Novosady, zdravotni stredisko atp.

Dekuji

Město Velké Meziříčí
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Město Velké Meziříčí již v rámci připravované rekonstrukce oslovilo společnost EG.D a.s. v této věci. Bohužel ze strany dodavatele elektrické energie je zatím přístup velice vlažný. Každopádně nabíjecí stanice budou věcí právě dodavatelů elektrické energie, Město Velké Meziříčí může pouze spolupracovat z hlediska poskytnutí pozemků a při výběru vhodných lokalit.

Jana Kudláčková
16. 12. 2023

Dobrý den, bylo by možné častěji vyvážet kontejnery na tříděný odpad na Hornoměstské nad živými ploty? Jsou přeplněné a odpad se hromadí okolo nich. Děkuji

Technické služby
Mynář

Dobrý den, svoz kontejnerů na separovaný odpad probíhá ve městě podle stanovených termínů, častější vyvážení není v jedné lokalitě možné.

Zdeněk Žďárský
4. 12. 2023

Tak by mne zajímalo,jak se asi na nově zrekonstruované silnici Ve vilách v tomto zimním počasí mají vyhnout třeba jen dvě osobní auta.
Zkuste se přijít podívat jak jste to perfektně vymysleli s tím vyvýšeným parkováním.Obsluha zhrnovače nemá absolutně potuchu,kde se nacházejí "vyhýbací pruhy",tak prostě vyhrne jen jeden pruh a řidiči snaž se jak umíš.
Jo a to nemluvím o tom,že spousta lidí nepochopila,že by na těch rádoby vyhýbacích kouscích vozovky neměli parkovat.
Tak se Vás chci zeptat,jak to budete řešit,jednosměrku jste nechtěli,tak asi počkáme až nám ten sníh odtaje,ne?

Město Velké Meziříčí
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Žďárský.
Zde bohužel došlo ke kombinaci dvou faktorů, a to mimořádné sněhové nadílky, která tu nebyla již dlouho, a nové stavební úpravy ulice. S Technickými službami VM s.r.o. byla již situace řešena a byla dohodnuta opatření v rámci provádění zimní údržby zde, která by měla situaci významně zlepšit.

Zdeněk Žďárský
2. 12. 2023

https://www.facebook.com/zdenek.zdarsky.3/videos/758474296104300/

jak to budete řešit

Město Velké Meziříčí
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Žďárský.
Zde bohužel došlo ke kombinaci dvou faktorů, a to mimořádné sněhové nadílky, která tu nebyla již dlouho, a nové stavební úpravy ulice. S Technickými službami VM s.r.o. byla již situace řešena a byla dohodnuta opatření v rámci provádění zimní údržby zde, která by měla situaci významně zlepšit.

Hanka
17. 11. 2023

Dobry den, prosim pekne je mozne domluvit novym obyvatelum domu Komenského 1/22 aby udrzovali pred svym domem poradek? Od doby co zde probehla vymena najemniku je pred domem neporadek ve smyslu pohozenych odpadku, jidla, cigaret a nemluve o vykalech a flusancich ktere zde take byvaji. Opravdu je velmi nechutne obcas posledni dny timto mistech prochazet. dekuji a preji hezky den T.

Město Velké Meziříčí
Vedoucí MP Jan Klikar

Dobrý den, MP Velké Meziříčí provedla dne 20.11.2023 v odpoledních hodinách opatření v uvedené nemovitosti, poučila obyvatele ve smyslu veřejného pořádku s poučením o možných následcích a prostor bude nadále monitorovat.

Zdena
14. 11. 2023

Dobrý den, slyšela jsem, že má být uzavřena ulice Zahradní (nebo její část),chci se zeptat,jak bude jezdit MHD, která touto ulicí projíždí, bude nějaká náhradní zastávka? Děkuji Sitkova

Místostarosta
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Povolená uzavírka se týká ulice Nová říše, ulice Zahradní uzavřena nebude a nedojde tedy k omezení provozu MHD.

Klára
24. 8. 2023

Dobrý den,
stálo by za zvážení obnovení spojů na trase Praha-Velké Meziříčí, Velké Meziříčí- Praha. Věřím, že v dnešní době by to mnoho lidí z Velkého Meziříčí ocenilo (včetně studentů).

Všimla jsem si, že tu byl před pěti lety příspěvek s odpovědí, že jednáte se společností flixbus o jakési alespoň zkušební verzi. Chci se tedy dotázat, jak to aktuálně vypadá, zda v tomto případě činíte nějaké další kroky, a kdy je možné očekávat, že by se mohla obnovit autobusová doprava.

Předem děkuji za odpověď.

Starosta
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, paní Kláro.
Jednání s dopravci tehdy ztroskotala na tom, že nebyli ochotni zajíždět z dálnice do Velkého Meziříčí. Důvodem bylo prodloužení doby jízdy mezi Prahou a Brnem o cca 12 minut. Rychlost byla pro dopravce důležitější než pár cestujících z Velkého Meziříčí. Na těchto linkách jezdí komerční spoje, ne spoje objednávané Krajem Vysočina nebo Městem. Proto nemáme možnost jim vstupovat do jejich podnikatelského záměru bez toho, že bychom na provoz linky přispívali nemalé finanční prostředky.
Nicméně dále zkoumáme možnosti, co by šlo v této oblasti zlepšit.

XXX
27. 7. 2023

Dobrý den, prosím o proškolení řidičů MHD jak jezdit na kruhovém objezdu. Už několikrát se stalo že tam vjel i přes zřejmý fakt že nebude moct projet. A tím zablokoval ostatní řidiče. Naposledy ve středu linka č2. Si asi myslí že si můžou jezdit jak chtějí...

Město Velké Meziříčí
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Váš podnět projednáme s dopravcem. I pro řidiče autobusů platí zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Zdeněk Žďárský
26. 7. 2023

Dobrý den.

Minulý rok jsme se zůčastili jednání ohledně rekonstrukce ulice Ve vilách na kterém se projednávali různé věci kolem projektu.
Ani jednou tam nepadlo slovo,že si každý z nás bude muset hradit připojení kanalizace delší jak jeden metr od hlavního vedení.Samozřejmě s úhradou vedení,které je na mém pozemku nemám absolutně žádný problém,naopak jsem rád,že budu mít kanalizaci v pořádku.Zástupce firmy p.Hladký je velice ochotný a má solidní jednán.Avšak hradit vedení kanalizace,které NENÍ na mém pozemku,by měl hradit podle mne majitel pozemku,což předpokládám,že je město.Prosím tedy o vysvětlení proč to tak je,právě jsem obdržel fakturu na 10400-Kč a docela mě to rozladilo.
Osobně si myslím,že nebudu sám , koho toto fakt hodně štve.

Starosta
Bc. Antonín Šilhavý

Dobrý den,
jelikož se tyto dotazy hromadí, tak Vám níže zasílám odpověď a stanovisko zástupce provozovatele vodovodu a kanalizací VAS a.s. p. Maška - stavební dozor (mobil: 731 810 395) VAS a.s. neboť na něj by měl správně směřovat Váš dotaz.

Dle § 3 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
V rámci stavby byla provedena pochůzka za účasti TDI, stavbyvedoucího a zástupce města Velké Meziříčí po objektech (rodinných domech) v ulici Ve Vilách z důvodu nabídnutí rekonstrukce přípojek.
Většina objektů vlastníků přípojek měla přípojky v nevyhovujícím technickém stavu (historicky X leté betonové potrubí na hranici životnosti, X letá ocelové potrubí vodovodní přípojky) a aby se v budoucnu zamezilo opravám potrubí těchto přípojek a zásahům do nových povrchů, které se v rámci stavby (investice města Velké Meziříčí) provádí, bylo doporučeno provézt rekonstrukci přípojky na základě cenové nabídky od zhotovitele stavby Sates ČECHY s.r.o., kterou jste ve své svobodné vůli podepsal viz příloha emailu.
Dále Vám byla od provozovatele vodovodu a kanalizace VAS, a.s. zaslána cca před rokem Výzva k rekonstrukci kanalizační či vodovodní přípojky.
Dále bych rád upozornil na to, že provedení rekonstrukce přípojky v rámci stavby se jedná o nejlevnější možnou variantu – bez projektové dokumentace rekonstrukce přípojky včetně všech vyjádření dotčených orgánů, geodetické zaměření v rámci stavby, bez nutnosti opravy dotčených povrchů ve vlastnictví města za podmínek vlastníka a jiné.
Dále bych rád upozornil na to, že se nejednalo o opravu ani údržbu, ale o rekonstrukci přípojky, kterou je povinen uhradit vlastník přípojky. Mašek

Doporučujeme tedy se obrátit přímo na výše uvedenou kontaktní osobu.

Odpovídal: Bc. Antonín Šilhavý
Vedoucí oddělení investorské činnosti

Pospíchal
18. 7. 2023

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda město plánuje zřízení veřejné nabíjecí stanice pro elektrokola tak jako v jiných městech (ve Žďáře je jich několik). Nejbližší nabíjecí stanice je 10tky kilomentrů daleko. Mohlo by to přispět k podpoře eko-turismu.

Město Velké Meziříčí
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
V rámci plánovaného přesunu IC centra do objektu na náměstí (sídlo pohřební služby) je uvažováno se zřízením místa pro nabíjení elektro kol .V současné době se pracuje na architektonické studii, která by tento objekt měla uzpůsobit potřebám informačního centra města Velké Meziříčí. Kolegové z investic odhadují, že k realizaci by mohlo dojít cca do 2 let.

všímavý chodec
5. 7. 2023

Opravují se chodníky a pracovníci, kteří vytrhávají starou dlažbu jsou zbrždění Fr......vými, kteří asi 3 týdny nic nedělali u domu, ale nyní si honem nechali dovézt kontejner. Samozřejmě stojí na chodníku a pracovníci firmy nemohou dále pokračovat. To nebyli informováni, že se bude pracovat na opravě chodníků? Nebo jsou tak bezohlední?

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Váš podnět jsem předal na oddělení investorské činnosti k vyřešení, jedná se zřejmě o realizaci stavebního záměru města vs kontejner na odpad. Bohužel bez upřesnění, kde se uvedený kontejner nachází, je složité odpovídar.

Michal Kališ
29. 5. 2023

Dobrý den, rád bych upozornil na poškození chodníků na ul. Kolmá (ty na straně k dálnici), které vzniká ježděním nákladních aut k rekonstruované ul. Ve Vilách. Myslím, že kdyby os. auta parkovali napůl na chodníku, tak by mohli tatry jezdit jen po silnici. Každý týden tam přibývají prasklé patníky, a předpokládám že rekonstrukce těchto chodníků není výhledově v plánu-vypadali jako nové..

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den,

Dobrý den.
Při příštím kontrolním dnu stavby v pondělí 5.6.2023 bude zhotovitel stavby na tomto jednání upozorněn na poškození způsobené manipulační technikou při provádění stavebních prací a vyzván k provedení opravy poškozených míst chodníků po dokončení díla.

Petra Kolouchová
25. 4. 2023

Vážený pane starosto,

Ráda bych se Vás chtěla zeptat, jak to vypadá s opravou bezmála 100m cesty v ulici Křenice-Samota 5362/10. Jsou to již tři roky, co jsem žádala město o rekonstrukci, neboť silnice byla nebezpečná svými výmoly a s kočárkem prakticky nesjízdná. Bylo mi řečeno, že na to bude vypracovaný projekt.
(el.kniha 26.1. a 24.6. 2020)
Tak bych se chtěla zeptat, zda už tento projekt existuje a kdy můžeme s opravou počítat. Děti sice již z kočárku odrostly, ale není to dávno, co se mi jeden ze synů vyboural na kole, přestože jel krokem, a škaredě se odřel. Výmoly jsou opravdu celoroční a vysypání pískem je řešení do prvního deště.
Je-li pravda, že chystáte rekonstrukci komunikace 5317/2, 5466/8,7,6,4, tak se ptám, zda ten kousek, o který tu několik let žádám, je také zahrnutý v této opravě, a tudíž můžeme počítat s tím, že letos bude opravený společně s danou komunikací nebo onen městem slibovaný projekt na těch 100m vyžaduje delší časové plánování oprav. Nemyslím si, že 100m by bylo takový problém zahrnout a udělat to zároveň. Návštěvy k nám nechtějí zajíždět, dřou spodkem auta a v neposlední řadě je to nebezpečné pro děti.
Pr

Starosta
Jaroslav Hladík - Oddělení investorské činnosti

Vážená paní Kolouchová,
rekonstrukce komunikace vedoucí podél řeky Oslavy byla vyvolaná v důsledku zjištění možnosti financování z dotačního programu zaměřujícího se na zájmové lokality v oblasti cyklodopravy a bude provedena pouze v případě udělení této dotace městu. Nicméně se nyní začíná jednat o převodu jednotlivých částí této komunikace do vlastnictví města, což pravděpodobně povede k její budoucí opravě. Vámi zmiňovaná 100 metrová cesta, která je částí příjezdové cesty k pěti rodinným domům, je zařazena do souboru několika komunikací, jejichž realizace se bude v letošním roce soutěžit. Na základě vysoutěžených cen bude určeno, které komunikace se v letošním roce podle umístění komunikací a priorit města opraví. V rámci opravy Vámi zmiňované komunikace se zvažuje návoz asfaltového recyklátu, jeho zhutnění a zastříknutí dvojitým živičným nátěrem s posypem a jednostranným vyspádováním pro odvodnění v krajnici komunikace.

Honza
18. 4. 2023

Dobrý den,měl bych dotaz na rekonstrukci silnice nad gymnáziem od křižovatky Generála Jaroše po viadukt, ta pravá polovina silnice je zfušovaná oprava která se dělala na podzim nebo konečný stav a jestliže konečný tak kdo takovou kvalitní práci převzal.Děkuji

Město Velké Meziříčí
Bc. Antonín Šilhavý

Dobrý den,
pravá část předmětné komunikace byla v minulém roce pouze provizorně opravena. Provizorně z toho důvodu, že je v plánu v roce 2024 celkově rekonstruovat komunikaci od ulice Na Výsluní po most přes dálnici a to včetně realizace nového levostranného chodníku.

JIŘÍ BLAŽEK
11. 4. 2023

Dobrý den pane starosto,
od 11. 4. 23 začala rekonstrukce bytového domu na ul. Poštovní, která si vyžádala omezení parkování na přilehlém parkovišti mezi domy, které má trvat až do konce května. Tímto omezením se vlastně na polovině parkoviště prakticky nedá zaparkovat a i výjezd z parkoviště je komplikovaný. Chápu, že je to pro stavbu nezbytné.
Situace na sídlišti, kde je již i za běžného stavu nemožné vzhledem ke kapacitě parkoviště, počtu obyvatel a vozidel zaparkovat, se tedy ještě více zhoršila. O problémech s parkováním na tomto sídlišti již asi víte, řešila se v souvislosti s přechodem u ZŠ.
Z těchto důvodů bych Vás chtěl požádat o řešení, či vyjádření, zda by alespoň po dobu omezení, tedy na cca 2 měsíce nemohla být pro parkování vozidel využita a značenim vyhrazena, alespoň část hřiště za hasičskou zbrojnicí, kdy z ulice Čechova je na hřiště brána. Děkuji předem za odpověď, či vyřešení situace popsaným návrhem. BLAŽEK JIŘÍ.

Starosta
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Blažku.
K Vašemu dotazu: zjistili jsme, že společnost TOMIreko, s.r.o., která rekonstrukci soukromého domu provádí, zabrala na parkovišti větší prostor, než měla uvedený v žádosti o zvláštní užívání. V tomto směru již došlo k nápravě a bude to i nadále kontrolováno. Se společností TOMIreko, s.r.o. bylo dále dohodnuto, že pokud zabrané plochy parkoviště nebudou využívány, budou uvolněny pro parkování vozidel. Vyhrazení části hřiště za hasičskou zbrojnicí nepovažujeme za vhodné, neboť za současných klimatických podmínek by pravděpodobně došlo pojezdem vozidel k poškození hřiště, což by mohlo následně vyústit v jeho nutnou opravu. Rovněž nelze kontrolovat, kdo by zde případně parkoval a mohla by to být vozidla z širšího okolí, nejen z parkoviště na Poštovní. K dispozici je stále plocha v bývalém areálu Svit, je to sice trochu dál, ale kapacity jsou zde dostatečné a pro řidiče, kteří nevyužívají vozidlo denně, by to mohla být vhodná alternativa.

Petr Března
20. 2. 2023

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda se neuvažuje nebo zda je již v jednání umístění kamery pro záznamy Městské či Státní policie na parkovišti Poštovní, pod Městskou knihovnou. Děkuji

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Po konzultaci s odborem správním bohužel musím sdělit, že v tuto chvíli není rozšíření městského kamerového systému v plánu.

Roman Vondra
20. 2. 2023

Dobrý den,

co mohu udělat proto, aby vozidla ukrajinských obyvatelů domů Karlov 738/49 a Karlov 722/51 neparkovali přes silnici u protějších domů Karlov 930/42 a Karlov 929/44 a neblokovali vjezd k pozemku?

Děkuji

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Pokud zaparkovaná vozidla porušují příslušná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je zřejmě nejjednodušším řešením obrátit se na Městskou policii Velké Meziříčí, případně na Policii ČR.

Jana Nováková
29. 12. 2022

Dobrý den může město nějakým způsobem kontrolovat taxikáře někteří nemají ani žlutou nálepku za oknem a předražují kam se popřípadě obrátit děkuji

Město Velké Meziříčí
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, paní Nováková
Vozidla taxislužby evidovaná u našeho úřadu mají všechna vydanou identifikační nálepku vozidla taxislužby (žlutá nálepka). Pokud máte zaznamenanou registrační značku vozidla, jsme schopni prověřit zda se jedná o vozidlo evidované pro taxislužbu nebo je to "černý taxík". Co se týče ceny za jízdu, ke kontrole je příslušná Česká obchodní inspekce, opět je ale třeba mít doklad o zaplacení nebo alespoň vědět registrační značku vozidla.

Julie
4. 12. 2022

Dobrý den, chtěla bych vědět, zda je ve veřejné vyhlášce města Velké Meziříčí zákaz o používání hlučných strojů o svátcích a nedělích? (Sekačky, cirkulárky, motorové pily ...)
Děkuji

Starosta
JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka

Dobrý den,
s ohledem na skutečnost, že stížnosti ze strany veřejnosti na hluk o nedělích a svátcích byly prozatím zcela ojedinělé, město Velké Meziříčí k vydání obecně závazné vyhlášky doposud nepřistoupilo - obec totiž může regulovat hlučné činnosti za podmínky, že tyto dosahují vysoké intenzity a narušují tak veřejný pořádek v obci. Z tohoto důvodu je např. ve Velkém Meziříčí zakázáno používání zábavní pyrotechniky v době adventu obecně závaznou vyhláškou z roku 2016, protože tato činnost v předchozím období ve městě veřejný pořádek skutečně intenzivně narušovala.

Tazatel
24. 10. 2022

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak probíhá ověření podpisu plné moci u imobilního občana, který není fyzicky schopen dostavit se na úřad. Vím, že některé města mají mobilní službu k tomuto účelu. Jedná se o člena domácnosti skoro nechodícího s poškozením mozku po covidu, svéprávnost stále má, protože není schopen absolvovat vyšetření související s tímto úkonem. Chtěl by změnit tarif u mobilního operátora a bez ověření plné moci mu to nezmění. Děkuji.

Město Velké Meziříčí
Josef Švec - vedoucí odboru správního

Vážený pane,
K vašemu dotazu uvádím, dle § 15 odst. 1 zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů se vidimace a legalizace se provádí v úředních místnostech úřadu. Na jiném vhodném místě ve správním obvodu krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností, obecního úřadu a újezdního úřadu lze provést vidimaci a legalizaci jen ze závažných důvodů. Samozřejmě musí žadatel, který chce svůj podpis ověřit, být způsobilý k právním úkonům, vědět, co činí a hlavně se schopen sám podepsat. Pokud tohoto žadatel, který chce svůj ověřit, schopen není, nemůžeme podpis ověřit.
Doporučuji se spojit s Kateřinou Komínkovou, tel. 566 781 175, kominkova@velkemezirici.cz, která ověřování mimo úřední místnost vykonává a domluvit se na podrobnostech.

S pozdravem
Josef Švec

Verca
14. 9. 2022

Dobrý den bylo by možné aby se odtáhlo auto s Čechové 1600/16 s SPZ 6J2 7848? Je to stříbrná Škoda Octavia a stojí tam minimálně půl roku bez hnutí. Bojuje se tu sparkovanim protože je tu málo parkovacích míst a k tomu když tu překáží vrak tak ubírá ještě místo. Děkuji

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Děkujeme za upozornění. V první řadě budeme kontaktovat vlastníka vozidla s výzvou k jeho odstranění z veřejné komunikace, teprve v případě jeho nečinnosti může být vozidlo odtaženo.

Iva
13. 9. 2022

Dobrý den, bude město také opravovat cestu ke spodním garážím na ulici Čermákova? Děkuji za odpověď.

Starosta
Bc. Antonín Šilhavý

Dobrý den,
tato cesta je zahrnuta do seznamu oprav vybraných místních komunikací. Naše oddělení každoročně dává požadavek na vyčlenění finančních prostředků na opravy místních komunikací a z výše uvedeného seznamu jsou postupně vybírány komunikace, které se v daný rok opraví a jsou to zpravidla ty komunikace, které jsou havarijním nebo nevyhovujícím stavu. Město pro tento účel má zpracovaný Pasport stavu vozovek místních komunikací, ve kterém tato předmětná komunikace má status jako nevyhovující, a proto v příštím roce bude v seznamu mezi komunikacemi navrženými k opravě. Nicméně Váš požadavek doporučuji podpořit například žádostí o opravu této komunikace, která bude směřovat k rukám vedení města.
S pozdravem

Eva
27. 6. 2022

Dobrý den, bylo by možné, aby městská , či státní policie pravidelně kontrolovala místní Starý hřbitov na ulici Moráňská a jeho blízké okolí? Děkuji za odpověď.

Městská policie
Vedoucí MP Jan Klikar

Dobrý den, Městská policie Velké Meziříčí nepravidelně nejméně dvakrát denně kontroluje uvedenou lokalitu vč. hřbitova. V několika případech tam byly řešeny přestupky proti veřejnému pořádku a to znečišťování prostranství, dále požívání alkoholických nápojů a kouření.

Miki
12. 6. 2022

Dobrý den,

jako největší problém ve městě vnímám, že není lávka mezi autobusovým a vlakovým nádražím a Kauflandem. U Kauflandu se také nachází zastávka U kozů, pokud se člověk pohybuje mezi touto zastávkou či Kauflandem a nádražími, přestupuje, musí dokola obcházet pokaždé dlouhé účko až k mostu a kolem Penny. Momentálně probíhá anketa Desatero problémů, ve které toto téma vůbec není zahrnuto, což mi přijde katastrofální. Rozhodně je tato lávka tisíckrát důležitější než ta v Balinském údolí. Vlaky a autobusy cestuje mnoho lidí a musí to takto obcházet. Je nějaká naděje na blízké vyřešení? Děkuji za odpověď.

Starosta
Ing. arch. Alexandros Kaminaras

Dobrý den,

v rozpočtu města se s vybudováním nové lávky mezi autobusovým a vlakovým nádražím a OD Kaufland v této chvíli nepočítá.
Co se týká ankety Desatero problémů, tak ta vznikla na základě veřejného fóra, které proběhlo dne 30. května 2022 v rámci projektů Zdravé město a místní Agenda 21. Setkání se zúčastnilo asi 50 účastníků, kteří v rámci společné diskuse vytipovali desatero nejpalčivějších problémů. A o těchto problémech se nyní v anketě hlasuje. Je škoda, že jste se této veřejné akce nezúčastnila, protože Váš názor mohl vést k tomu, že lávka mezi autobusovým a vlakovým nádražím a OD Kaufland mohla být vybrána do hlasování. Lidé, kteří se 30. 5. 2022 účastnili veřejné diskuze a vybírali desatero problému bohužel nedospěli k závěru, že má být téma výstavby této lávky zahrnuto.
V rámci participativního rozpočtu města pro rok 2022 byla pak veřejností navržena dřevěná lávka přes řeku Balinku, která následně u lidí zvítězila i v hlasování. Návrh na lávku v jiném místě podán nebyl.
Pokud tedy chcete, aby Váš nápad na vybudování lávky v budoucnosti získal podporu ze strany veřejnosti a tím i případnou podporu v rozpočtu města, zkuste příště využít možnosti participativního rozpočtu či další diskuse v rámci veřejného fóra, kde se hledá desatero problémů města.
I tak Vám děkuji za podnět - situaci v místě znám a vím, že by lávka využití měla. Vzhledem k šíři koryta řeky v daném místě je více než jisté, že by byla extrémně drahá a to je dle mého názoru jeden z důvodů, proč dosud nebyla postavena.

Přeji Vám klidný den

Ing. arch. Alexandros Kaminaras
starosta města Velké Meziříčí

Jitka Kopecká Šmídková
2. 6. 2022

Dobrý den, minulý týden ve čtvrtek dopoledne proběhl postřik chodníku proti plevelům na ulici Čechova. Bylo by prosím možné oznamovat, kde tato opatření budou prováděna, případně označit ošetřené plochy? Po večerním venčení, kdy jsme o postřiku nevěděli, se nám zde pravděpodobně přiotrávila pejska (zvracení, průjem, malátnost, dezorientace, následná dehydratace). Dle informací jsme nebyli jediní, kdo se o víkendu potýkal s podobnými příznaky u svého psa. Stačila by informace na webu, případně do "Hlášení rozhlasu". Předem děkujeme za vstřícnost.

Starosta
Jaroslav Mynář

Dobrý den, koncentrace postřiku je tak nízká, že není možné aby došlo k otrávení domácích zvířat. Dávat dopředu zprávu není možné, protože se o provedení postřiku rozhoduje vždy ráno podle klimatických podmínek.

Standa
2. 5. 2022

Dobrý den,
je pravda , že město plánuje udělat ulici Ve Vilách a Nad Sv. Josefem
po rekonstrukci jednosměrnými?

Děkuji za odpověď.

Město Velké Meziříčí
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Není to pravda. Provoz bude obousměrný, je zde navržena "zóna 30" a lokální zúžení komunikace v návaznosti na parkování.
Jediné jednosměrky jsou stávající v ulicích Krškova a Kolmá, ty zůstávají.

Lenka
13. 4. 2022

dobry den,nevim kam smerovat otazku,tak se ptam Vas.
koupily jsme zahradu blizko dalnice ale protoze chatky se zahradami v teto lokalite nemaji punc zahradkarskou nelze tam zazadat o protihlukovou stenu.
co je treba udelat aby jsme patrily mezi klidovou zahradkarskou kolonii a popr. co by to obnaselo.
dekuji za odpoved

Odbor výstavby a územního rozvoje
Ing. Antonín Kozina

Dobrý den.
Rekreační ani zahrádkářské lokality nejsou chráněným venkovním prostorem, to je pouze okolí 2 metry kolem obytných domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Z toho tedy plyne, že hlukové stěny se jako ochrana rekreačních ani zahrádkářských lokalit nezřizují !

lenka
9. 4. 2022

dobry den,rada bych se nekde docetla z jakeho duvodu se orezavaji (opravdu nevzhledne ) kere a ostatni zelen kolem panelovych i jinych bytu.
dekuji za odpoved

Odbor životního prostředí
Ing. Martina Drápelová

Dobrý den,
vyjádření k veřejnému prostranství bytových domů bylo součástí Medřičských listů Ing. Ivany Horké, která o něj žádala na jaře loňského roku. Konkrétní vydání mohu na vyžádání prověřit, případně předám z mého e-mailového archivu.
S pozdravem
Ing. Martina Drápelová

Zuzana
26. 1. 2022

Dobrý den.
Chci se informovat,zda se ve Velkém Meziříčí budou prodávat nějaké stavební pozemky.Popř.kde a v jakém časovém horizontu?Veřejnost by byla informovaná jakým způsobem?
Děkuji.

Starosta
Ing. arch. Alexandros Kaminaras

Dobrý den, ve Velkém Meziříčí se budou prodávat stavební pozemky v lokalitě Hliniště. Zahájení stavby inženýrských sítí plánujeme na léto letošního roku. Pokud proběhne stavba bez komplikací, může být zahájen prodej pozemků na konci roku 2022 nebo v prvním kvartálu 2023. Veřejnost bude včas informována prostřednictvím městských médií. Pokud si chcete být jistá tím, že Vás informace o zahájení prodeje nemine, pošlete mi na adresu kaminaras@velkemezirici.cz jednoduchou žádost o koupi pozemku. Přeji klidný den. Alex Kaminaras, starosta

Vladimír
22. 12. 2021

Zdravím,
zaslechl jsem,že od nového roku budou redukovány,či zcela zrušeny některé spoje MHD u nás ve městě.
Mohl by jste,prosím,podat více informací, na webu města se o tomto nehovoří.

Děkuji a přeji hodně zdraví v roce 2022.

Vladimír.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
V souladu s usnesením zastupitelstva města budou od 1.1.2022 zrušeny linky č. 1 a 3 MHD Velké Meziříčí. Jedná se fakticky o 5 spojů, 4 spoje z autobusového nádraží na Výtahy a 1 spoj do Dolních Radslavic. Tyto spoje byly vyhodnoceny jako dlouhodobě nevyužívané a zcela neekonomické.

Zdeňka Maloušková
13. 10. 2021

Dobrý den.
Ještě jednou zasílám naši žádost.
Zastupuji obyvatele bytového domu na ulici Nad Gymnáziem 1301/6. K našemu domu nevede žádný pořádný chodník. Máme tedy prosbu, zda by teď, když se dělají úpravy chodníků na této ulici, nešlo vybudovat chodník i k našemu domu, aby byl bezpečný přístup pro zdejší obyvatele. Děkujeme za kladné vyřízení. Zdeňka Maloušková

Odbor výstavby a územního rozvoje
Bc. Antonín Šilhavý

Dobrý den, vybudování přístupového chodníku k této nemovitosti v rámci této akce provedeme.
S pozdravem

Lenka
21. 9. 2021

Dobrý den. Ráda bych se dozvedela co se deje na řece u domu zdravi.nejak to nechape vic lidi co se tam zastavují.Na bere se bahno u mostu a preveze a vyklopi se u jezu.chapu ze se cistily brehy ,ale smysl prehazovani bahna?diky.

Odbor výstavby a územního rozvoje
Jiří Zachar

dobrý den, o odpověď jsme požádali kompetentní osobu a zde ji uveřejňujeme:

"Provádí se stabilizace původních zdí formou betonování základů v rozměru 1x1x1m v patě zdi.
Vzhledem k husté zástavbě a velmi omezených dopravních možnosti pro velkou techniku( např: mix s betonovou směsí) řeší projektová dokumentace následující:
Pomocí malých dopravních prostředků se dopravuje betonová směs po obvodu zdi. Proto projektant musel k přistoupit k vytvoření provizorní cesty v korytě toku v těsné blízkosti realizovaného betonového základu. Vámi označované bahno, je sice napohled vzhledově bahno , ale obsahuje velké množství kamene, který je žádoucí pro stabilní provizorní cestu dostatečné únosnou pro stavební stroje, navíc se dle PD naváží další makadam(štěrk) pro sanaci cesty a lepší průjezdnost techniky.
Zhotovitel se pohybuje po úsecích, takže kde je základ hotový částečně odtěží cestu a materiál se převeze a vytvoří se z něj cesta pro pohyb nakladačů s betonem v místě kde ještě není základ vybetonován. (nejen základ, ale i zemní hrázka pro odklon vody z místa betonáže).

Po vybetonování a dokončení spárování ve všech místech určených projektovou dokumentací bude samozřejmě veškeré bahno (sediment) odtěžen a odvezen na skládku.

S pozdravem

Ing. Aleš Záruba
vedoucí útvaru TDS a projekce"

Jaroslav Slabý
31. 8. 2021

Dobrý den pane Kozino

chci se Vás zeptat zda se v příměstské části Velkého Meziříčí v obci Kúsky výhledově neuvažuje o rozšíření veřejného osvětlení. (1ks sloup+lampa) Postavil jsem si RD v č.p. 35 na okraji obce a po setmění je to poměrně dosti nekomfortní.
Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem

Jaroslav Slabý

Odbor výstavby a územního rozvoje
Ing. arch. Alexandros Kaminaras

Dobrý den,

děkuji za podnět, jehož realizovatelnost prověříme na čtvrtečním jednání investiční skupiny.

Přeji Vám klidný den

Pavla Sojková
31. 8. 2021

Dobrý den, město Žďár nad Sázavou spolu s Novým Městem na Moravě, Bystřicí nad Pernštejnem a Třebíčí jednají o připojení na integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Zapojí se i Velké Meziříčí? Pokud ano, bude jednáno i o návaznosti spojů z okolních vesnic do Velkého Meziříčí?
Děkuji za odpověď.
Sojková

Starosta
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, paní Sojková.
Seznámili jsme se s obsahem Vámi uváděného dokumentu, nazvaného „Memorandum o spolupráci měst Vysočiny k dosažení tarifní integrace IDS JMK“ . Město Velké Meziříčí nebylo v této věci odsloveno nikým ze signatářů tohoto memoranda s nabídkou spolupráce. V rámci Kraje Vysočina v současnosti dochází k zavádění nového systému veřejné dopravy, nazvaného „Veřejná doprava Vysočiny“ (dále jen VDV) s nastavenými vlastními tarify. . V rámci zavádění VDV má Velké Meziříčí a jeho okolí jednu zásadní výhodu proti ostatním městům, podepsaným pod memorandem. Leží na přímé trase autobusových spojů Jihlava – Brno, má tedy již v současné době zajištěno velice komfortní spojení do Brna, bez nutnosti kupovat si jízdenky na dvakrát, při překročení hranic krajů. Při jednáních s Krajským úřadem Kraje Vysočina jsme byli ujištěni, že Kraj Vysočina má zájem a pracuje na integraci VDV s integrovaným dopravním systémem Jihomoravského kraje, včetně vzájemného uznávání jízdenek a dalších návazností. V tomto ohledu je možno na memorandum pohlížet jako na věc dobrou, nicméně jistým způsobem duplicitní k záměrům Kraje Vysočina v této oblasti. Spoje z okolních vesnic do Velkého Meziříčí objednává a platí Kraj Vysočina v rámci VDV, spoje byly před zavedením s obcemi projednány.
S pozdravem
ing. Jiří Pospíchal

Tomáš Pokorný
14. 8. 2021

Krásný den, všiml jsem si, že se ve městě u určitých objektů vyskytuje ulice Samota i když ji nikde nelze oficiálně vyhledat. Mohu svůj objekt s č.ev též mít na tzv. ulici Samota děkuji. Tomáš pokorný

Starosta
Marcela Chmelová, administrativní pracovník

Dobrý den pane Pokorný,
ulice Samota existuje. Evidenční čísla domů ale nejsou (z hlediska výstavby) přiřazeny k ulici. To jsou pouze čísla popisná a orientační.
S pozdravem

Milan Hála
30. 6. 2021

Dotaz z oblasti mimo působnost Městské policie: Hledám adresu nebo eshop šikovné kumštířky, která dělá - mimo jiné - porcelánové hrníčky. Jméno neznám, bydlela nad uředňákekm nedaleko ulice U Světlé. Léta jsem měl její krásný hrřníčel se sluníčkem, než mi miulý týden upadl na zem. Za případnou pomoc děkuji!
Milan Hála,
kdysi Medřičák,dneska důchodce v Českém Krumlově

Městská policie
Vedoucí MP Jan Klikar

Dobrý den vážený pane Hálo
Nejsem si jistý zda váš požadavek je to co Vám posílám, ale o ničem podobném jsem neslyšel. Odkaz na atelier je http://slunecniatelier.cz/
veškeré kontakty jsou na jejich stránkách na internetu.

Lenka
14. 6. 2021

Dobrý večer.dnes jsem byla po dlouhé době na našem mestskem hřbitově a úplně jsem semusela divit v jakém stavu je okoli hřbitova.zarostle a neupravene.za branou umiraji stromy jsou suche a nevzhledne.je nějaký plan na opravu?diky

Technické služby
Jaroslav mynář

Dobrý den Váš podnět bude předán odboru životního prostředí.

Sára
7. 6. 2021

Dobry den, dnes jsem pomahala paní, ktera se vybourala na skutru. Vyjizdela u posty smer gympl. Byl tam zrejme štěrk na kterem ji to uklouzlo. Myslim si ze je to dost nebezpecne. Má mama taky jezdi na skutru a predstava ze by se ji to stalo, si neumim predstavit. Pani mela stesti ze tam nebylo auto, a nestalo se neco horšího. Děkuji. Kaštanová

Technické služby
Jaroslav Mynář

Dobrý paní Kaštanová, děkuji za upozornění, dnes ráno jsem provedl kontrolu na křižovatce Poštovní a Sokolovská, žádnou závadu na sjízdnosti jsem nezaznamenal. Pro informaci komunikace na ulici Poštovní je v majetku města a starají se o ni Technické služby VM s.r.o.. Komunikace na ulici Sokolovská je v majetku Kraje Vysočina a stará se o ni Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.

Evule
23. 5. 2021

Dobrý den pane starosto, mám přání ne stížnost.Jedná se o kapličku u Alpy.Moje babička/96/ se celé roky starala o kapličku, neboť se nachází pod jejich domem a brala to jako povinnost,můj manžel nakreslil nově obrazy.Nyní pokud vím kapličku převzalo město a chátrá.Je to taková vstupní brána města a je to tak trochu ostuda, že nyní vypadá tak jak vypadá .Pokud by se našla nějaká koruna na její opravu/omitku , nátěr atd. bylo by to fajn a naše město by zas bylo o něco hezčí.Děkuji

Starosta
Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury

Dobrý den,

pokud jste měla na mysli Boží muka u křižovatky s ulicí Uhřínovská, ta jsou v majetku města. Máme již zpracovanou cenovou nabídku na opravu, stanovisko orgánu památkové péče a realizace je plánována ještě v letošním roce.

Stanislav Navrátil
17. 5. 2021

Již minulý rok jsem se ptal kdy se budou opravovat ulice Nad Sv. Josefem a ulice Ve Vilách pro jejich špatný povrch . Bylo mě tenkrát
odpovězeno , že v roce 2021. Dnes jsem se díval na plán oprav , ale výše zmíněné ulice jsem tam nenašel. Proto se znovu ptám kdy se výše zmíněné ulice budou opravovat. Myslím si , že povrch zmíněných ulic je ve velice špatném stavu.

Město Velké Meziříčí
Bc. Antonín Šilhavý

Dobrý den, v letošním roce město zpracovává aktualizaci projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci povrchu a prostranství ulice Ve Vilách a částečně Nad Sv. Josefem. Současně společně s SVK Žďár nad Sázavou plánujeme provést rekonstrukci kanalizace a vodovodu v dané lokalitě. Realizace by měla připadnout na rok 2022. Bližší informace Vám rádi poskytneme na našem oddělení.

Svatopluk Šturma
2. 5. 2021

Dobry den,
Chci se zeptat kdy proběhne úklid komunikace Sokolovská.
Do dnesniho dne zde leží u krajnice 60cm od chodníku nánosu po zimě včetne ostruvku u Gymnazia. Část nánosu se jiz odplavila po bouřce do kanálů.U teto komunikace č602 by se mělo provádět zametání častěji vzhledem k nárustu dopravy a přepravy prašnych materiálů.
Dekuji

Technické služby
Mynář - TS

Dobrý den, dotaz musíte směřovat k vlastníku komunikace, což je kraj Vysočina a její příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, která je údržbou této komunikace pověřena. Úklid komunikací ve vlastnictví města proběhl na ulici Sokolovská již v první polovině měsíce dubna.

Vladimír
14. 4. 2021

Dobrý den. Můžete mi odpovědět, proč nebyl vybrán modernější a pohodlnější (pro řidiče) parkovací systém na náměstí. Třeba ten co používá třebíčská nemocnice, 1 automat na vjezdu vydá lístek řidiči a na výjezdu druhý, kde se zaplatí za dobu parkování. Odpadně běhání po náměstí pro lístek a zase zpět s lístkem k autu. A není zapotřebí 5 automatů, stačí 2.
S pozdravem
Vladimír Sysel

Místostarosta
František Smažil

Dobrý den pane Sysle.
Náměstí není uzavřené parkoviště v obchodním domě nebo u nemocnice, je zde nutný jiný režim provozu a větší otevřenost. Je pravdou že i Vámi zmiňovaný systém byl zvažován, ale nakonec nebyl zvolen. Hlavním důvodem, proč nebyl instalován závorový systém jako na jednoúčelových parkovištích, je stanovisko složek Integrovaného záchranného systému. V případě zásahu Policie ČR, hasičů nebo rychlé záchranné služby není možné jediný výjezd z Náměstí blokovat vozidly platícími u výjezdu z něj. Dále vozidla, která zásobují obchody a jsou v režimu zastavení, ne stání (tedy zastaví, vyloží materiál a odjíždí) při současném systému platit nemusí, což by v případě závor musela. Počet automatů byl zvolen i s ohledem na pohodlnou docházkovou vzdálenost a jsem názoru, že pro tuto lokalitu je vybraný systém optimální.
S pozdravem
Ing. František Smažil
Místostarosta města

Vlasta Bartečková
13. 1. 2021

Dobrý den,chtěla bych se zeptat ,kdo odpovídá za stav kanálů na ulici Nad Kunšovcem.Na konci chodníku u naší zahrady je poškozený kanál,přes který musíme vjíždět na pozemek.Tento kanál je v dost kritickém stavu a máme obavu,že přejížděním přes něj si poškodíme auto.Můžete vyměnit kryt kanálu,který je prasklý.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Technické služby VM s.r.o. prověřily situaci na místě a až to počasí dovolí, provedou opravu kanalizační vpusti.

Roman Vondra
7. 1. 2021

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli jste neuvažovali na umístění pevného radaru na měření rychlosti řidičů, pro pokutování za vysokou rychlost, v úseku Karlov v obou směrech mezi kruhovým objezdem a hřbitovem? Rychlost tam není dodržována většinou řidičů, jak osobních, tak nákladních automobilů (ve večerních hodinách obzvláště). Pro aktuální situaci s chodníkem na jedné straně a budoucí cyklostezce na druhé straně by donucení snížení rychlosti zvýšilo bezpečnost úseku. Děkuji.

Městská policie
Jan Klikar

Dobrý den vážený pane Romane Vondro,
dotazujete se na umístění pevného radaru na měření rychlosti v ul. Karlov ve Velkém Meziříčí. Touto ulicí vede silnice druhé třídy č. 602, která je krajskou komunikací a z tohoto důvodu jakékoliv umístění uvedených zařízení, by rozhodoval a schvaloval příslušný odbor Kraje Vysočina. Dále, bych chtěl podotknout, že k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je kompetentní především Policie ČR odd. dopravní policie. Městská policie pouze přispívá k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a pouze některé vybrané přestupky může řešit na místě příkazem. Na druhou stranu městská a obecní policie má možnost měřit rychlosti, ale naše Městská policie Velké Meziříčí nemá příslušné vybavení k této činnosti. Mobilní radar se pohybuje v řádu tři čtvrtě milionu korun a je nutné mít k zajišťování těchto činností dostatečný personální zajištění. Co se týče pevného radarového měření, tam by se jednalo o vysoký počet dopravních přestupků, které by musel zpracovávat odbor dopravy, který by rovněž musel být technicky a personálně vybaven a cena takového vybavení se může vyšplhat do několika mil. Korun.

Josef Kašpar
3. 11. 2020

Dobrý den, na začátku října došlo k položení nového asfaltového povrchu od lávky u Valičkových nahoru. Na pravé straně této nové cesty k rodinnému domu lemuje cestu obrubník, ovšem na druhé levé straně zůstala bez úpravy. Ani po měsíci nebyl nikdo schopen krajnici zasypat, hrozí tam odlamování krajnice a znehodnocení celé opravy.
Přikládám foto:
https://ibb.co/QmcMJ0w

Oddělení investorské činnosti
Bc. Antonín Šilhavý - oddělení investorské činnosti

Dobrý den,
děkuji za dotaz.
Krajnice byla včera 3.11.2020 zhotovitelem (firmou Atika) dosypána. Musím podotknout, že to nebylo o schopnosti či neschopnosti tuto úpravu provést, ale důvodem byla nepřízeň počasí. Aktuálně je dosypáno a oseto, ale krajnici poškozuje nátok z vody z komunikace. Jsme dohodnuti se zhotovitelem, že krajnici na jaře opět dosype a oseje. Jakmile se ujme tráva ujme bude voda částečně zasakována a částečně odváděna do řeky.
S pozdravem
Antonín Šilhavý

Antonín Molek ml.
29. 10. 2020

Dobrý den pane starosto,

chci se prosím Vás zeptat jak to bude s postavením prodejny Lidl ??? Proč tedy, když se nemůžete dohodnout na zastupitelstvu, tak proč se nezeptáte občanů Velkého Meziříčí a okolí??? Třeba pomocí, vypsat referendum a ať si občané sami vyberou jestli zde budou chtít prodejnu Lidl ve Velkém Meziříčí???

Děkuji za odpověď Antonín Molek ml.

Starosta
Ing. arch. Alexandros Kaminaras

Dobrý den,

pane Molku, pravidelně vyjadřuji prostřednictvím sdělovacích prostředků města své jasné stanovisko v této věci, které zní, že supermarket o ploše 2000 m2 a povrchovým parkovištěm pro zhruba 150 aut nemá v centru města co dělat. Důvodů, proč nemá být supermarket této velikosti ve středu města je celá řada, tím hlavním je ten, že bychom se měli pokusit celý prostor Svitu využít mnohem plnohodnotněji než tak, že zde vznikne další monofunkční stavba, která zlikviduje další živnostníky v centru.

Jsou věci, které mají rozhodovat názory odborníků a ne veřejná referenda a toto je ta věc. Přesně před rokem jsem za tímto účelem pozval na radnici jednoho z největších odborníků na stavební právo JUDr. PhDr. Jiřího Plose a jednoho z nejlepších českých urbanistů prof. Ing. arch. Jana Jehlíka, kteří jasně potvrdili, že supermarket ve Svitu nemá co dělat a že pokud my, jakožto zastupitelé, takovou věc umožníme, bude to tak velké pochybení, že bychom za to měli očekávat "žalobu ze strany občanů".

Někteří lidé jsou pro stavbu supermarketu tohoto německého obchodníka kvůli všemožným akcím a výhodnějším cenám. Já nejsem proti a nikomu to nechci odpírat, avšak nesmíme si kvůli tomu nechat zničit centrum města v tom smyslu, že zlikvidujeme drobné obchodníky na náměstí, vysajeme život z celého centra a budeme ho směřovat do jednoho místa = supermarketu, značně zvýšíme automobilovou osobní a nákladní dopravu v centru a přijdeme o možnost smysluplného využití nejcennější rozvojové plochy ve městě = místo jednoho supermarketu zde může být městský park s cyklostezkou a přístupem k řece a lemovaný polyfunkčními domy, ve kterých můžou být malometrážní byty, kanceláře, obchůdky, kavárny a další vybavenost, která nám v současnosti chybí.

Závěrem - Lidl ano, ale ne ve středu města, ne ve Svitu!

Přeji Vám klidný den!

Ing. arch. Alexandros Kaminaras
starosta města Velké Meziříčí

Tony
29. 10. 2020

Dobrý den,

nevím na koho se mám obrátit. Chtěl bych se prosím Vás zeptat, zda se na vysílači Fajtův kopec počítá s multiplexem 23??? Teď když multiplex 22 si zabrala Prima a tím se vypla Nova a Barrandov a další programy??? A nebo jak to vlastně bude s pozemním vysíláním (DVB-T / DVB-T2)???

Děkuji

Město Velké Meziříčí
Josef Švec - vedoucí správního odboru

Dobrý den

Dle dostupných informací došlo 29.10. 2020 ke změně ve vysílání v multiplexu 22 a 23:
Ve Velkém Meziříčí vysílají z vysílače Fajtův vrch multiplexy 21, 22 a 23: https://www.parabola.cz/vysilace/cz/tx-130/

V multiplexu 21 mohou diváci naladit vysílání kanálů ČT1, ČT2, ČT3, ČT24, ČT sport, ČT déčko/ ČT art. Ve Velkém Meziříčí vysílá na frekvenci kanálu 39.

V multiplexu 22 mohou diváci naladit vysílání kanálů Prima TV, Prima COOL, Prima LOVE, Prima MAX, Prima ZOOM, Prima KRIMI a CNN Prima NEWS, Očko TV a Očko Star. Ve Velkém Meziříčí vysílá na frekvenci kanálu 37.

V multiplexu 23 mohou diváci naladit vysílání kanálů NOVA TV, NOVA Cinema, TV Barrandov, Seznam.cz TV, Kino Barrandov, Barrandov Krimi, TV Noe a NASA UHD (ke sledování NASA TV je nutný televizor s 4K rozlišením, jinak běží pouze zvuk). Ve Velkém Meziříčí vysílá na frekvenci kanálu 41.

Pokud již DVB-T2 vysílání přijímáte a k těmto změnám u vás nedošlo automaticky je nutné přeladění vaší TV či set-top-boxu.

Standa
21. 10. 2020

Chtěl bych se zeptat proč již minimálně 6 nejde kamena na radnici a zda by šla opravit.
Děkuji za odpověď.

Tajemník
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Dobrý den,
kamera na budově radnice funguje a její vysílání je stále dostupné na webu města. Žádný výpadek jsme nezaznamenali.
Pokud se Vám záznam z kamery na Vašem počítači neobjevuje, tak může být problém ve Vašem programovém vybavení či ve Vámi používaném internetovém prohlížeči.

Jan Kominek
1. 9. 2020

Dobry den,

Moje pripominka se tyka odpocinkoveho mista " Tri Krize" nad dalnici.

1)
Mohli by jste prosim zajistit pravidelny odvoz odpadu. Odpadkovy kos uz je radu dni nevysypany a odpadky se valeji kolem.

2)
Lavicka je rozbita. prosim spravit.

Misto je castym mistem posezni pro vsechny vekove kategorie.
Dekuji moc.

Technické služby
Jaroslav Mynář

Dobrý den pane Komínek, odpadky z koše se pravidelně 1x týdně vyvážejí, lavička bude opravena. Děkujeme za upozornění.

Monika Sedláčková, Martin Knecht
11. 8. 2020

Dobrý den, obracíme se na Vás s žádostí o opravu silnice směr Rekreakční středisko Nesměř. Silnice je velmi frekventovaná a bylo by dobré ji za ty léta konečně opravit. Během dne touto cestou projede nespočet aut, motorek, turistů, cyklistů a v době karantény byl provoz snad ještě dvojnásobně větší. Ať je léto nebo zima pohyb lidí, kteří vyhledávají pobyt v přírodě a sportovní vyžití je čím dál větší. A to nemluvíme o letních táborech, na které každý víkend rodiče přiváží a odváží svoje děti. Jezdí zde autobusy, auta dovážející suroviny a potřebný materiál apod. A samozřejmě také díky kůrovci a kácení lesů je zvýšený provoz těžkých nákladních aut a zemědělských strojů.
Cesta je opravdu příšerná. Oprava, o které se psalo v červnu letošního roku dopadla tak, že nerovnost a díry byly zasypány jakýmsi štěrkem a sem tam se něco urovnalo. Sice chválihodné, ale "oprava" byla téměř k ničemu. Argumentujete, že na opravu nemá město pravomoc. V tomto případě by bylo na místě, aby se vedení města pokusilo pravomoc získat nebo začít jednat o tom, kdo a jak cestu opraví. V neposlední řadě doporučujeme abyste si frekventovanost sami ověřili nebo se po silnici zkusili projet. Děku

Starosta
Bc. Antonín Šilhavý - oddělení investorské činnosti

Dobrý den,
po dohodě s panem místostarostou bude iniciována schůzka s vlastníky případně zástupci vlastníků předmětné komunikace ohledně její opravy.
S pozdravem
Šilhavý

Marek
22. 7. 2020

Dobrý den,

mohly by jste posekat trávu na dopravním hřišti na ulici Oslavická?

Byl jsem tam 21.07.2020 a tráva už dosahuje cca 15 cm a dcera si přinesla klíště.

děkuji

Technické služby
Jaroslav Mynář

Dobrý den pane Marek, tráva na hřišti na ulici Oslavická byla posečena ve druhém týdnu měsíce července, další seč bud až v polovině měsíce srpna, není v silách TS síct trávu ve městě po 14-ti dnech. S pozdravem

Tom
15. 7. 2020

Dobrý den, úzký průchod / průjezd s parcelním číslem 3800/84 mezi rodinnými domy na Hliništích ústící na ulici Za Horou je hojně využíván k průjezdu osobních i nákladních aut. Zejména nákladní auta sebou nanáší na silnici bláto či trávu z přilehlé louky, ze které auta přijíždí (hojně např. dnes). Chtěl bych se zeptat, zda by tato auta neměla spíš jezdit z ulice U Statku a úzký průchod / průjezd 3800/84 mezi rodinnými domy by měl být spíše pěším průchodem. Jaký je účel parcely 3800/84? Děkuji za odpověď.

Město Velké Meziříčí
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Uvedená parcela je v majetku Města, trvalý travní porost. Zatím slouží pro příjezd na zemědělské pozemky za zástavbou. Z ulice U Statku bude příjezd obnoven, jakmile Město převezme do majetku nově vybudovanou část komunikace u spodního bytového domu od soukromého investora.

Jitka
4. 7. 2020

Cesty na okrajích města jsou asi celkově ve špatném stavu. Cesta na Fajťáku vedoucí kolem železnice okolo školního pozemku dám směrem na hřbitov je také v dezolátním stavu. Jak pro pěší, tak pro auta, která zde poměrně často projíždějí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Stav komunikací máme aktuálně zjištěn. Pracujeme na zajištění vhodných technologií oprav komunikací s ohledem na jejich stavebně technické provedení tak, aby po dalších deštích nepřišly opravy vniveč.

Iva
29. 6. 2020

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli je v plánu oprava městské cesty k zahradám nad Amerikou. Tato cesta je aktuálně v katastrofickém stavu. Děkuji za odpověď.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, způsob opravy této komunikace, tak jak byl proveden v minulosti (tj. oprava asfaltovým recyklátem) by byly zřejmě vyhozené peníze. Proto bychom rádi komunikace tohoto typu opravovali tak, aby komunikace sloužila podstatně delší dobu než do prvního většího deště. V současné době jednáme s projektantem, který by navrhl způsob opravy těchto komunikací vč. odvodnění. Možná jste tuto informaci zachytili i z tiskové zprávy vedení města.

Petra Kolouchová
24. 6. 2020

Vážení radní,

Ráda bych se ohradila proti Vašemu rozhodnutí ohledně oprav v oblasti Nesměře. Konkrétně se jedná o komunikaci 5362/10 Křenice-Samota. Dnes jsme se dozvěděli od zaměstnanců technických služeb, že komunikace patří do vlastnictví Lesů ČR, tudíž se nebude až k nám nahoru opravovat. Pokud je nám však známo, je to ve vlastnictví města VM, takže jejich argument je zcela zcestný. Tvrdíte, že stav komunikace je Vám dobře znám, proto mě zaráží, že s tím nehodláte nic dělat. Město najde peníze na jiné naprosto nesmyslné stavební úpravy (viz všude proslavené „esíčko“), ale nenajde pár tisíc na opravu 100m komunikace plné děr a výmolů, po které se dá jezdit možná tak tankem? Přikládám aktuální fotografie cesty a žádám Vás o opětovné projednání dané situace. V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám plně k dispozici a nebráním se ani osobnímu setkání v daném místě.


Děkuji.

Město Velké Meziříčí
Bc. Antonín Šilhavý - oddělení investorské činnosti

Dobrý den,
pravděpodobně máte mylné nebo nepřesné informace ohledně oprav komunikací v této lokalitě. Dle mých informací bylo rozhodnutí opravit výtluky na komunikaci od mostu přes Oslavu směrem k hájence v Nesměři, ale pouze tu část, která je v majetku města (tj. po odbočku k Vašim nemovitostem) - realizaci zajistí technické služby. Co se týče komunikace 5362/10 Křenice-Samota, tak zde způsob opravy této komunikace, tak jak byl proveden v minulosti (tj. oprava asfaltovým recyklátem) by byly dle mého soudu vyhozené peníze. Proto bychom rádi komunikace tohoto typu opravovali tak, aby komunikace sloužila podstatně delší dobu než do prvního většího deště. V současné době jednáme s projektantem, který by navrhl typ opravy těchto komunikací vč. odvodnění. Možná jste tuto informaci zachytili i z tiskové zprávy vedení města.

Petr
23. 6. 2020

Prosím Vás nemáte někoho kdo umí s tím traktůrkem na sečení trávy co už druhý den seče na ulici Čermáková? Promiňte ale každý normální člověk by s ruční sekačkou posekl za den víc než on včetně pohrabání trávy a odvezení do kontejneru,to je fakt k neuvěření že se hodinu se..na deseti metrech

Technické služby
Jaroslav mynář

Dobrý den pane Petr, sídliště Čechovy sady mají více jak 40 000 m2, seč tu probíhá vždy více jak týden, tak tomu je i při této seči. Vzhledem ke klimatickým podmínkám byl travní porost natolik mokrý a hustý, že docházelo k ucpávání sběrného systému a tak se musela provádět seč na 2x, to způsobilo prodloužení doby sečení. Ve čtvrtek 18.6. muselo být přerušeno úplně. Pokud máte zájem rádi Vás přivítáme v našem kolektivu a můžete přispět ke zkvalitnění našich činností. Přeji Vám pohodový den.

Jitka
7. 6. 2020

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na to samé, jak tázající přede mnou. Bohužel cesta na Nesměř už je dlouho v dezolátním stavu. Píšete, že se bude opravovat po Křenice - není to ale místo nad Novým nádražím?

Město Velké Meziříčí
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, paní Jitko.
Je nutno rozlišovat Křenice a Křenice-samota, jsou to dva různé místopisné názvy. Jak již uvedl pan starosta, během června by měla proběhnout oprava komunikace po Křenice-samota.

Eva
2. 6. 2020

Dobrý den měla bych prosbu ,zda by nebylo možné aspoň částečně opravit /aspoň ty největší a nebezpečné výmoly / na silnici V.Meziříčí směr Nesměř hájenka ,která je hojně využívána rodinami s dětmi pro cyklosport ,vycházky atd.Když srovnám okolní města,kde se budují cyklostezky apod.tak toto je vlastně jediná cyklostezka pro občany v okolí ,neboť cesta v Balinské údolí je po těžbě dřeva též v hodně špatném stavu. Předem děkuji

Starosta
Ing. arch. Alexandros Kaminaras

Dobrý den,

silnice bude během měsíce června opravena a to po Křenice - samotu - protože do tohoto místa sahají městské pozemky. Komunikace dále potom probíhá po pozemcích Lesů Čr a Podstatzkých.

Přeji klidný víkend!

Jana
18. 5. 2020

Dobrý den, chci se zeptat zda není možné opravit křižovatku mezi ulici Bezděkov a Poštovní je to šílené už xlet furt ste tam jen s ní něco dělali aby se neřeklo ale že by to něčemu pomohlo určitě ne a odrbavat auto ze spod není moc fajn když člověk tam blbě najede

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, paní Jano.
Váš podnět jsem předal oddělení investorské činnosti města, v jehož kompetenci oprava je s tím, že bude prověřena potřeba předchozích oprav inženýrských sítí v daném prostoru a následně bude rozhodnuto o zařazení opravy této části komunikace do plánu investic města.

Jitka
8. 4. 2020

Dobrý den. Na území našeho státu je nařízeno nosit roušky. Proč jsem na zadní straně dubnového Velkomeziříčska otiskli dřívější stanovisko WHO, které se od našeho nařízení od počátku liší? (Nyní už WHO své dřívější stanovisko přehodnocuje).

Město Velké Meziříčí
Michaela Hudková

Vážená paní Jitko,
primárním cílem zveřejněného materiálu bylo čtenáře informovat o správné používání roušky. Nicméně máte pravdu, že první obrázek týkající se obecných informací je vzhledem k dnešní situaci neaktuální a spíše nadbytečný. Děkuji vám za cennou zpětnou vazbu.
Přeji vám příjemně strávené velikonoční svátky.

Marie
24. 3. 2020

Dobrý den,
Vážený pane starosto, obracim se na Vás o pomoc při řešení krizové situace, kdy v bytovém domě na ulici Kostelní 1 neustále dochází k porušování nočního klidu a shromažďování nežádoucích osob, které navštěvují svého tzv. kamaráda. Pobývají v půdních prostorách, ale i v prostorách chodby, vyvolávají v nájemnících pocit strachu, atd. Na tuto situaci jsme již mnoho slovně upozornili odbor MSB. Děkuji za jakouko-li pomoc a řešení.
Děkuji i když chápu, že v této době máte mnoho jiných úkolů k řešení a starostí. Marie

Starosta
Ing. arch. Alexandros Kaminaras

Dobrý den,

díky za informaci - předám městské polici k řešení.
Budu rád, když mi dáte vědět, zda došlo k nápravě.

Přeji klidný den!

Alex Kaminaras

Ladislav Toman
20. 3. 2020

Dobrý den, chtěla bych touto cestou upozornit a zároveň požádat o nápravu účelové komunikace 2870/1 Bezručova ulice. Cesta je opravdu ve velmi špatném stavu, nachází se na ní velké množství výmolů, nerovností, děr apod. Při průjezdu hrozí nejenom poškození motorových vozidel, ale i úrazů v důsledku špatného našlápnutí chodců, neboť člověk si musí dávat velký pozor na to, kam šlape. Trocha nepozornosti stačí k vymknutí kotníku. Jízda s dětským kočárem nebo na kole je zde prakticky nemožná.
Je zde sice vidět snaha technických služeb, které dočasně silnici opravili zalepením děr škrábaným asflatem, ale toto řešení, jak uvádím výše, je dočasné a naprosto nedostačující, neboť při prvním větším dešti voda vše vymele a silnice je obratem zpět ve stejném stavu.
Je to velmi používané místo, včetně napojené silnice v dezolátním stavu. Jsem přesvědčen o tom, že by si rozhodně tato cesta zasloužila být důstojnějši. Žádám o prokonzultování možných investic do oprav a následné sdělení řešení tohoto problému. Uvítali bychom to v co nejkratším možném termínu, neboť jakožto obyvatele této lokality začínáme být situací velmi frustrovaní.

Město Velké Meziříčí
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Tomane.
Město Velké Meziříčí nemá na letošní rok v základním rozpočtu plánovánu úpravu Vámi uváděné komunikace k řadovým garážím na ulici Bezručova.
Rozdělení prostředků z přebytku hospodaření roku 2019 kde budou řešeny i priority oprav komunikací, bude předmětem jednání nejbližšího zastupitelstva po ukončení krizového stavu.

Marcela Drdlová
19. 3. 2020

Dobrý den,
obracím se na Vás jako na starostu města o intervenci v místní továrně Alpa, zda by bylo možné přednostně zazásobit vyrobenými dezinfekčními gely místní lékárny, popř. drogerie? Jako pracovník v lékárně slyším každý den desítky dotazů na dezinfekce, proto mě napadlo, zapojit do marné snahy jejich shánění i Vás. Věřím, že i Vám leží na srdci zdraví místních občanů.
S pozdravem Mgr. Marcela Drdlová, lékárna Benu.

Starosta
Alexandros Kaminaras

Dobrý den,

děkuji za podnět – se společností Alpa jsme v kontaktu a snažíme se o intenzivnější spolupráci v těchto dnech. Váš požadavek již řeší p. místostarosta s vedením společnosti.
O výstupu z jednání Vás budeme informovat.

Děkuji a přeji klidný den!

Ing. arch. Alexandros Kaminaras
starosta města Velké Meziříčí

Renata Šípková
24. 2. 2020

Dobrý den,
reaguji na katastrofální stav parkovacích míst u zimního stadionu ve vašem městě. Zaparkovat bez pokuty opravdu není možné. K dispozici je nějakých 15 míst, když se hraje městská liga, která stojí každé družstvo nemalé peníze, opravdu není kde zaparkovat cca 40 aut. Chápeme, že parkujeme, jak se nemá, ale nevidíme jinou možnost. Nosit hokejovou výbavu či vybavení pro děti na veřejné bruslení kdoví odkud taky není nic moc. Řešením je zaparkovat, jak se nemá a zaplatit pokutu. Doufám, že zaplacené pokuty alespoň pomohou městu vybudovat parkovací místa na zmiňovaném místě. Je to opravdu ostuda vašeho města. Příští víkend si opět, i s přáteli hokejisty, rádi zajedeme pro další pokutu za špatné parkování. Přejeme, ať hokejisté dělají dobré jméno vašemu městu a hodně sportovních úspěchů i hokejistům z městké ligy!!!!

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, paní Šípková.
Bohužel zimní stadion je umístěn historicky v lokalitě, kde není prostor na vybudování odpovídajících parkovacích kapacit. Město již v minulosti několikrát řešilo možnosti rozšíření parkování, bohužel majetkové poměry okolních pozemků nám aktuálně realizaci nových parkovacích kapacit neumožňují.
Nezbývá než tento stav zatím akceptovat a využívat k parkování plochy k tomu určené, i za cenu jistého nepohodlí spojeného s nošením hokejové výbavy, případně je možno pouze zastavit, spolucestující a výbavu vyložit a odjet zaparkovat jinam.

Vlasta Bartečková
23. 2. 2020

Nevím jestli jste se byli podívat jak se opravuje D1 a dálniční most,ale myslím si,že se přitom nemusí devastovat cesty a pěšiny pod mostem směrem k chatám V Potokách.Chodila jsem tudy na procházky se psem,ale teď je to tak na utopení v blátě.Cesta je zdevastovaná a lituji majitele chat.Chápu,že je země rozmáčená,ale dá se to upravit navážkou štěrku nebo i jinak upravit.Děkuji za odpověď.

Odbor životního prostředí
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Věc už řešíme se zhotovitelem stavby.

Petra Kolouchová
26. 1. 2020

Dobrý den, chtěla bych touto cestou upozornit a zároveň požádat o nápravu účelové komunikace 5362/10 Křenice-Samota. Cesta je opravdu ve velmi špatném stavu, nachází se na ní velké množství výmolů, nerovností, děr apod. Při průjezdu hrozí nejenom poškození motorových vozidel, ale i úrazů v důsledku špatného našlápnutí chodců, neboť člověk si musí dávat velký pozor na to, kam šlape. Trocha nepozornosti stačí k vymknutí kotníku. Jízda s dětským kočárem nebo na kole je zde prakticky nemožná.
Je zde sice vidět snaha technických služeb, které dočasně silnici opravili zalepením děr škrábaným asflatem, ale toto řešení, jak uvádím výše, je dočasné a naprosto nedostačující, neboť při prvním větším dešti voda vše vymele a silnice je obratem zpět ve stejném stavu.
Je to krásné klidné místo, jehož dojem kazí těchto 100m cesty v dezolátním stavu. Jsem přesvědčena o tom, že by si rozhodně tato cesta zasloužila být důstojnějši. Žádám o prokonzultování možných investic do oprav a následné sdělení řešení tohoto problému. Uvítali bychom to v co nejkratším možném termínu, neboť jakožto obyvatele této lokality začínáme být situací velmi frustrovaní.

Děkuji.

Starosta
ing. Jiří Pospíchal

Vážená paní Kolouchová.
Stav této účelové komunikace v Křenicích je nám znám. Podobných veřejně přístupných komunikací v majetku města jsou desítky kilometrů a bohužel není ve finančních možnostech Města provést na nich novou konstrukci vozovky včetně asfaltového povrchu, což by vyřešilo problémy s vymíláním komunikace srážkovými vodami. Na jaře TS Velké Meziříčí opět provedou vysprávku děr na komunikaci, ale větší opravu této komunikace v nejbližší době Město neplánuje

Veronika
22. 1. 2020

Dobrý den na ulici Zámecká a Čechová nefunguje rozhlas.
Hezky den přeji

Technické služby
Zuzzana Motyčková, Odbor správní

Děkujeme za upozornění na nefunkčnost rozhlasových míst na ul. Zámecká a Čechova. Oprava a zprovoznění nefunkčních rozhlasových stanovišť byla objednána dne 23.01.2020 u firmy EMPEMONT Valašské Meziříčí. Termín opravy si stanovuje objednaná firma, budou zohledňovány klimatické podmínky. Hlášení rozhlasu jsou zveřejňována na webu města v sekci Praktické informace.

Alena
15. 1. 2020

Dobrý den. Chtěla bych znát Váš názor na danou problematiku a jestli je možné s tím něco udělat v rámci zkvalitnění životního prostředí.V ulici u Světlé
je nastartováno skoro každý večer několik osobních aut.Žáci zdejší školy
si v autech prohlížejí videa,kouří a diskutují.To by mě nevadilo.Řekneme si,že to je jejich benzín,ale co na to životní prostředí.Tento nešvar je vidět také u obchodních domů. Co kdyby auto vystydlo.
Dopředu si umím představit Vaši odpověď,ale i malými kroky vylepšíme naše životní prostředí.
Děkuji Alena.

Odbor životního prostředí
Jiří Zachar, OŽP

K Vašemu podnětu, byť orientovanému do sféry životního prostředí, musím konstatovat, že speciální právní předpis /zákon o ochraně ovzduší/ problematiku neřeší a tedy nedává orgánům státní správy na úseku ochrany ovzduší žádnou pravomoc Vámi kritizované a z celospolečenského hlediska nevhodné chování usměrňovat nebo postihovat. Nicméně v našem právním řádu /zákon o provozu na pozemních komunikacích/ je v § 7 odst. 1 kodifikováno, co řidič nesmí. A mimo jiné se pod písmenem b/ zakazuje obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích a jiné osoby zejména nadměrným hlukem, znečišťováním ovzduší, rozstřikováním kaluží, bláta nebo zbytečným ponecháním motoru stojícího vozu v chodu. V daném případě by tak pro Vás přicházelo v úvahu obrátit se na orgány policie s podnětem na prošetření chování řidičů motorových vozidel na ulici U Světlé nebo i kdekoli jinde ve městě. Limitující podmínkou pro objektivní posouzení případu však mimo jiné bude, aby se podařilo hlídce vykonat kontrolu právě v době, kdy k porušování zákona dochází.
Lze doufat, že občasná kontrolní činnost realizovaná v dané lokalitě by mohla pomoci uvedený nešvar omezit.

Jitka
29. 11. 2019

Dobrý den chtěla bych podat stížnost na osobu která dne 29.11cca ve 20:40 použila zábavni pirotechnyku. Pokud je mi známo tak vyhláška v našem městě povoluje používání zábavné pyrotechniky ve dnech 31.12 a 1.1 chtěla bych požádat o kontrolu dodržování této vyhlášky

Město Velké Meziříčí
Vedoucí MP Jan Klikar

Dobrý den.
Městská policie v katastru města Velké Meziříčí zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku do kterého patří i rušení nočního klidu. Noční klid je doba od 22:00 hod. do 06:00 hod. Co se týče vyhlášky o regulaci používání zábavné pyrotechniky (Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, čl. 2) zakazuje v době od 1.12. do 30.12 a od 2.1. do 6.1. každého roku, používat zábavné pyrotechniky. Musím konstatovat, že pokud nějaká osoba v době 29.11.2019 kolem 20:40 hod. použila zábavnou pyrotechniku nedopustila se žádného protiprávního jednání. V případě, že by v souvislosti s použitím zábavné pyrotechniky došlo ke škodám na majetku nebo zdraví, dopustila by se tím osoba, která odpalovala zábavnou pyrotechniku přestupku, případně přečinu a nebo trestného činu. Záleželo by o jaké následky by se jednalo.

Miloš Kolář
6. 11. 2019

Dobrý den,

rád bych se zeptal, kdo má na starosti náletové dřeviny, které se rozrostly na návozu velké hromady zeminy v bývalém areálu SVIT pod ulici Třebíčská.

Děkuji.

Technické služby
Jaroslav Mynář

Dobrý den, odpovědný je majitel pozemku. S pozdravem Mynář

Stanislav
2. 11. 2019

Dobrý den,
plánuje město opravu vozovek na ulicích Nad Sv. Josefem a Ve Vilách?
A plánujete také tyto vozovky na výše uvedených ulicích rozšířit , zejména vozovku na ulici Nad Sv. Josefem , kde po dopravní úpravě dopravního značení na ulicích Krškova a Kolmá zvýšil provoz a tato vozovka je příliš úzk a auta si tam velmi těžko vyhýbají.
Děkuji za odpověď.

Starosta
Ing. Antonín Kozina

Dobrý den.
Oprava ulice Ve Vilách je plánovaná na rok 2021. Projektová dokumentace je k nahlédnutí na odboru výstavy u pana Jiřího Oulehly.

Veronika
26. 10. 2019

Dobrý den,
Na ulici Čechová se již dostavělo parkoviště u hasičky. Jenže to neřeší problém s parkování směr ke školce. Tam když se půjde někdo podívat tak auta stojí všude na silnicích ( aby se aspoň dalo trochu projet) protože šesti místně parkoviště je málo pro tolik bytu. Bylo by vhodné nějaké parkoviště udělat tady.
Přeji hezkou neděli.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, paní Veroniko.
Váš podnět předám odboru výstavby a regionálního rozvoje, oddělení investic, k případnému zpracování projektu a dalším krokům. Nově vybudované parkoviště na ulici Čechova nicméně mohou
i řidiči, kteří nyní parkují u školky.

Jiří
24. 10. 2019

Dobrý den.
Schody, vedoucí od ulice Čechova za školní jídelnou směrem k ulici Poštovní, používá poměrně dost lidí. Tyto schody jsou bez veřejného osvětlení, což je v nočních a ranních hodinách docela problém.
Nebylo možné umístit, třeba na roh školní jídelny, lampu veřejného osvětlení. Nebo je v tom nějaký problém?
Děkuji.

Město Velké Meziříčí
oulehla

Dobrý den, pro možnost realizace další lampy poptáváme cenovou nabídku a zařadíme ji do přípravy rozpočtu na rok 2020.

Pavel
26. 9. 2019

Dobrý den,
prosím jo opravu křižovatky Třebíčská, Oslavická, příjezd ke školám.
V křižovatce jsou hluboké výmoly. To samé platí i pro ulice Mírová a Čermákova plus ostatní ulice na Čechákach děkuji

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Dne 25.9.2019 provedly Technické služby VM opravu křižovatky Třebíčská - Oslavická a ostatních komunikací v Čechových Sadech. Celková oprava křižovatky Třebíčská - Oslavická bude provedena až po plánované opravě kanalizace v tomto úseku, tedy zřejmě v roce 2020-2021.

Josef Kašpar
13. 9. 2019

Dobrý den, bude na registru smluv (https://smlouvy.gov.cz) zveřejněna smlouva mezi městem a společností Building centrum HSV na opravu ulice Pod Strání? Děkuji za odpověď

Tajemník
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Ano. Smlouva bude v brzké době zveřejněna na registru smluv.

Anna Imrichová
27. 8. 2019

Dobrý den,je nutné aby stál několikrát denně na vlakové zastávce vlak se zapnutým motorem 10 a více minut?

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Bohužel provoz na dráze je zcela mimo naši působnost, jsme pouze silniční správní úřad a do tohoto nemáme oprávnění zasahovat. Stejně tak i z hlediska zákona o ochraně ovzduší, který řeší pouze stacionární zdroje znečištění ovzduší, nejsme jako úřad k řešení této otázky kompetentní. Předpokládám však, že toto stání se zapnutým motorem má svůj důvod, zřejmě daný provozními předpisy ČD.

R.Prudík
10. 7. 2019

Dobrý den. Mám podobný dotaz jako pan Blažek. V této části se nachází domy kolem synagogy které u tak frekventované komunikace nedělají pěknou vizitku. Zejména rohový dům č.p. 15 proti synagoze je otřesného vzhledu a možná i nebezpečný pro chodce. Chápu, že se jedná o soukromý majetek ale to úřad opravdu nemůže nějak zasáhnout.

Odbor výstavby a územního rozvoje
Ing. Antonín Kozina

Dobrý den.
S majiteli předmětné nemovitosti jednal odbor výstavby již několikrát a to i na úseku památkové péče. Majitelé vždy přislíbí opravu nemovitosti, ale nikdy k ní nedojde a to převážně z finančních důvodů. Nařídit nezbytné úpravy dle stavebního zákona lze pouze pokud stavba ohrožuje životní prostředí, její uživatele a okolí.... (§ 137 stavebního zákona).

Petr Blažek
7. 7. 2019

Dobrý den, vedle Domusu stojí již delší dobu nefunkční stánek, kde se prodávaly noviny a cigarety. Může město zajistit jeho odstranění, aby nefunkční stánek nehyzdil tento prostor. Děkuji

Město Velké Meziříčí
Ing. Kašparová

Dobrý den, majitelka byla dopisem ze dne 17.12.2018 vyzvána k vyřešení vzniklé situace, probíhají jednání.

František Hroch
3. 7. 2019

Dobrý den,
Prosím o vysvětlení proč není kontrolováno dodržování zákazové značky tranzitního průjezdu našim městem. Je to sotva par dní co je uzavřený jeden z mostů a průjezdnost páteřní komunikaci města je lahudkou. Navíc GPS navigace vedou řidiče do postraních uliček města a není výjimkou, že se nechá strhnout i šofér komionu. Jaké jsou možnosti obrany?
Děkuji

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Hrochu.
Situaci během posledních pár dní zkomplikovaly kromě dopravního omezení na mostě Vysočina i nehody na D1 (úterý km. 140), na Novosadech a středeční změna provozu na mostě Vysočina z režimu 2+1 na 1+2. Omezení na mostě Vysočina je plánováno do 8.8.2019. Policie ČR i Městská policie Velké Meziříčí je o situaci informována a kontroly vozidel probíhají dle jejich plánu, bohužel policistů není tolik aby mohli být vždy všude. Prioritou pro Policii ČR je udržení plynulého provozu na D1, což aktuálně není vůbec jednoduché, tvoří se dlouhé kolony. Pak se samozřejmě stává, že se ve městě objeví i kamiony, které někam jedou a snaží se najít cestu v té spleti uzavírek a dopravních omezení. Již před zahájením prací na D1 Policie ČR slíbila, že se bude snažit kamiony udržet na dálnici, předpokládám že na tom se nic nezměnilo.

Miloš Vokoun
6. 5. 2019

Dobrý den,
prosím jo opravu křižovatky Třebíčská, Oslavická, příjezd ke školám.
V křižovatce jsou hluboké výmoly a vzhledem k provozu na této křižovatce hrozí poškození auta nebo havárie když auta vyhýbají dírám

Děkuji
Vokoun

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Opravu této komunikace připravuje odbor výstavby a reg. rozvoje, oddělení investic města. Dle informací od tohoto odboru by oprava měla proběhnout, jakmile se podaří zajistit zhotovitele, který bude mít volné kapacity k provedení opravy.

Jiří Mráz
27. 4. 2019

Dobrý den. Říkalo se že když než se zbourá most přes dálnici na Fajťák že bude tato cesta opravena. Opravena je tak že se vykácelo pár stromú a navezl se do děr nějáký makadam. Je to ještě horší než to bylo. Na tom štěrku se vymlátí i cyklista a nemluvím o ničení vozidel. Je to nehoráznost a výsměch tvrdit že silnice byla opravena.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Mrázi.
Máme k dispozici video stavu cesty před provizorní opravou, kterou firma Metrostav provedla, současný stav cesty po opravě je zásadně lepší, žádný makadam jsem tam neviděl, dá se po ní projet bez potíží a vyhýbání výtlukům, což dříve nebylo možné. Firma Metrostav bude cestu po celou stavební sezónu udržovat ve sjízdném stavu a po dokončení nového nadjezdu D1-180 na Fajtův kopec provede Metrostav kompletní opravu cesty v tl. 10 cm dle projektu. Takto to bylo dohodnuto s Městem již při přípravě stavby, protože stavba bude cestu také využívat a mohlo by dojít k poškození finální úpravy těžkou technikou. Tolik na vysvětlenou k Vašemu dotazu.

Pani N
25. 4. 2019

Dobrý den,na ulici Kolmá je odložené auto bez značek.Nemohlo by ho mesto odtahnout.Při nedostatku parkovacích míst,by se aspon jedno misto uvolnilo.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Vozidlo prověřila Městská policie a pracujeme na kontaktování majitele.
Bude postupováno v souladu s příslušným ustanovením zákona o pozemních komunikacích.

Zuzka
24. 4. 2019

Dobrý den myslím že velkou ostudou našeho města jsou kruhové objezdy na kterých roste plevel viz kaufland neškodilo by se podívat do Heřmanic na to jak ma vypadat kruháč krásně osázený a upravený máme zde zahradnictví flouma tak to dejte odborníkům děkuji

Technické služby
Mynář

Dobrý den, pro letošní rok bude kruhový objezd osázen tak jako v předešlých letech kvetoucími travinami, jen pro jejich výsadbu musí být noční teploty nad 10 °C. Pro následující rok je již objednána celoroční trvalá výsadba a úprava.

Alena
9. 4. 2019

Dobrý den, po otevření průchodu přes Nový Svit hodně lidí (a samozřejmě i dětí) přechází Třebíčskou ulici z ulice Nádražní. Jelikož tam je nyní kvůli stavbě umístěna značka na omezení rychlosti na 30km/h, bylo by prosím možné tuto značku posunout o pár metrů níže k Jelínkově vile? Přecházení v uvedených místech je nebezpečné a několikrát jsem již byla svědkem situací, kdy starší člověk téměř nestihl přejít silnici. Děkuji!

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, paní Aleno.
Značka je umístěna zcela správně s ohledem na svůj účel. Pokud bych ji posunul pod křižovatku, omezil bych její platnost právě po tuto křižovatku, jak vyplývá z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Neplatila by tedy v úseku komunikace nad křižovatkou s ulicí Nádražní.

Radek Čejka
1. 4. 2019

Dobrý den pane Pospíchale,
poslední roky posílám syna autobusem do Prahy, do Humpolce a do Pelhřimova a tyto spojení jsou nevyhovující. Do Prahy bez přesedání jede jen jeden autobus ráno v 7:30, což je prostě málo a navíc ve špatnou dobu. Je potřeba, aby sem do velkého Meziříčí zajížděl nějaký autobus odpoledne. Vždyť jsme na dálnici, myslím si, že pro autobusy sjet z dálnice do Meziříčí takový problém není, zvlášť když je sjezd a nájezd jak na západě tak na východě. Do Pelhřimova a Humpolce je to ten samý problém. Napřímo jezdí jen velice málo autobusů, jedině s přesedáním v Jihlavě a tím se cestování prodlužuje klidně i o hodinu.
Je v tomto případě možné s tímto problémem něco udělat ze strany města VM?
Předem děkuji za zpětnou vazbu
S pozdravem
Čejkovi

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Několikrát jsme se pokoušeli oslovit dopravce kteří projíždějí po D1 kolem Velkého Meziříčí, zda by chtěli zajíždět i do města. Nabízeli jsme i pomoc s propagací takovéhoto spoje. Občas někdo alespoň zdvořile odpověděl, ale nikdo z dopravců žádosti nevyhověl. Takže bohužel musím konstatovat nezájem dopravců, pro které toto není finančně zajímavé.

R. Prudík
31. 3. 2019

Dobrý den. Jedno přísloví říká, že když se kácí les, létají třísky. Že rekonstrukce D1 se dotkne téměř každého občana našeho města je realita, na kterou musíme být připraveni. O zvýšený provoz ve městě se postarají tranzitní objíždějící řidiči, přibude hluk, prašnost, kolize, nervozita atd.
I když se bude jednat o výjimečnou situaci, neměl by být tolerován průjezd kamionů. Všiml jsem si, že na Novosadech jsou vyjeté koleje. Nebo se snad vozovka propadá? Co mě ale dnes v neděli šokovalo, byl průjezd nákladních vozidel centrem. Odvážely z dálnice odfrézovaný asfalt na skládku na Karlově a vracely se přes město. Proč k cestě na zpět nepoužily dálnici? To nejsou osvobozeni od poplatků? Ke vší úctě k těžké práci na dálnici by měly být i v tomto nastaveny nějaké hranice.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Dle zhotovitele stavby METROSTAV se jednalo o místní smluvní dopravce, kteří se tudy vraceli po vyložení materiálu. Věc jsem se zástupce firmy projednal a je přislíbena náprava.

R.Prudík
26. 3. 2019

Zdravím Vás pane Pospíchale. Moje připomínka se týká povrchu komunikace na křižovatce ulic Oslavická a Třebíčská. Každoročně je tento úsek cca 20m po zimě ve strašném stavu a opakované zalátání situaci zlepší je pramálo. Poskakuje se tam celý rok. Ulice Oslavická, jak víte je velmi frekventovaná nejen osobními auty ale také zatěžovaná autobusy i nákladními auty zásobující stavebniny, školy, DPS a prodejnu coop. Je mi jasné, že tato křižovatka tomuto provozu neodpovídá. S tím se asi nedá nic dělat. "Bohužel"! S čím by se ale mohlo něco udělat je odfrézovat tuto rozbitou část a položit nový povrch. Podpoříte tento návrh? Děkuji.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
O situaci ve Vámi uvedeném místě víme. Víme ale také, že má být zde příští rok prováděna oprava kanalizace a tedy vozovka bude kompletně rozkopána. Proto nyní vedení města ve spolupráci s odborem výstavby a regionálního rozvoje zvažuje další postup oprav tohoto úseku tak, aby letošní investice do opravy nepřišla příští rok nazmar.

Martin Pešek
12. 3. 2019

Dobrý den,
Opět se propadá chodník na ulici Komenského, těsně před městskou bránou, nebezpečné pro chodce.
Dekuji za vyřízení

Technické služby
Mynář

Dobrý den, dlažba bude opravena.

M
23. 2. 2019

Dobrý den,
Šlo by opravit prodajici chodník na ulici Komenského? V místě před bránou je již asi pulmetrova propadlina. Děkuji.

Technické služby
Mynář Jaroslav

Ano šlo, děkuji za informaci.

Jana
3. 2. 2019

Dobrý den pane starosto moc ráda bych se zeptala jak to vypadá s prodejnou lídl ve Velkém Meziříčí. Kdy se začne stavět v našem městě. Prodejna lid bude mit dobrý vliv na to že přiláka zase lidi na náměstí , pokud bude průchozí přes svit.
taky vzniknou nové pracovní možnosti v našem městě.
Předem moc děkuji za odpověď

Starosta
Komínek Josef

Dobrý den, společnost Lídl má opravdu zájem v našem město svou prodejnu postavit. Pokračují jednání mezi městem a společností Lídl. Město hledá i možnost jiné lokality, kde by mohl Lídl stavět. Kdy dojde ke stavbě je otázka dříve na společnost Lídl, ale pokud by vše šlo podle představ společnosti, je možné do dvou až třech let začít stavět.

Jitka
3. 2. 2019

Dobrý den, prosím o zastřihnutí keřů kolem gymnázia. V ulici Nad gymnáziem zasahují do chodníku. Děkuji.

Technické služby
Jaroslav Mynář

Dobrý den, keře vedle gymnázia patří této škole, obraťte se prosím se žádostí na ředitelství této školy.

Rudolf Horák
17. 1. 2019

Dobrý den, děkuji pane ing. Pospíchal za odpověď. Na usnadnění výjezdu od Domu zdraví navrhuji okamžité opatření a to vyčištění zrcadla a ošetření přípravkem proti rosení. Což lze pořídit za minimální náklady.
Následně by se mělo řešit vyhřívané zrcadlo a obnovit jednání s majiteli o výkup pozemku za účelem rozšíření vozovky.
Výstavbu nového mostu považuji za nereálné.
Předcházející opatření však z hlediska řidiče za nutné.
Děkuji a jsem s pozdravem.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den. Ten nový most až tak nereálný být nemusí, stávající stav mostu již není dobrý a k jeho přestavbě či výměně tlačíme Kraj již několik let. Tuto variantu každopádně považuji z dlouhodobého hlediska za nejlepší. Stávající místní úprava provozu se osvědčila, k nehodám zde již nedochází. Vyhřívané a větší zrcadlo bych zde chtěl mít na příští zimu namontované.

ing. Stanislav Švihálek
7. 1. 2019

Žádám o nápravu ve věci nefunkčního veřejného osvětlení v prostoru ulice U Světlé, Obůrka, Pod Sýpkami.
Osvětlení je od pátku 5.1. 2019 do dneška nefunkční.
Děkuji.

Technické služby
Mynář Jaroslav

Dobrý den pane Švihálek, došlo k vyhození hlavního jističe a ten byl v pondělí ráno zapnut.

Rudolf Horák
13. 12. 2018

Dobrý den,
vím, že řešení výjezdu do Domu zdraví je obtížné. Výjezd na hlavní silnici by se zlepšil a stal by se bezpečnější instalací nového a vyhřívaného zrcadla a jeho vyčištěním (v tomto období je velmi často orosené) a rozšířením vozovky ze které se vyjíždí. Nyní musí vyjíždějící vozidlo, aby umožnilo vjezd vozidlu z hlavní silnice couvat a to v případě více vyjíždějících není vždy možné.
Děkuji a jsem s pozdravem.

Městská policie
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Horáku.
Výměna dopravního zrcadla za vyhřívané je jednou z možností jak situaci pomoci, stojí to za úvahu.
Bohužel rozšíření vozovky na výjezdu na silnici II/360 naráží na majetkové vztahy, s vlastníky nemovitostí už o tomto Město jednalo, bohužel zatím bez úspěchu. Nejlepším řešením do budoucna by byl nový most přes Oslavu.

Pavel Lavicky
30. 11. 2018

Dobry den,
timto chci podekovat, ze mesto odkoupilo pozemek cesty na ulici Karlov -samota, prestoze jednani o odkupu nebylo jednoduche. Timto jsou veci skoro 30 let po revoluci dany do poradku.
Chtel bych dale mesto poprosit, zda by nam aktualne na ceste zalepilo asfaltem diry, jelikoz dosahuji dost velkych rozmeru. Dale se chci zeptat, zda ma mesto v planu dat ceste novy asfaltovy povrch.
Za zalepeni der a informace o moznem novem asfaltovem povrchu predem dekuji.

Odbor výstavby a územního rozvoje
ing. Antonín Kozina

Dobrý den.
V letošním roce již neumožňují klimatické podmínky opravy komunikací.
Rozpočet pro rok 2019 bude zastupitelstvo teprve schvalovat.
V případě zařazení cesty u vašeho domu bude oprava provedena v jarních měsících.

Alena
13. 11. 2018

Auta parkující na ulici Skřivanova zasahují někdy přes celý chodník.Tudíž není možné projít po chodníku natož projet s kočárkem, nemluvě o zimní údržbě.
Dne 13.11.2018 parkující auto zatarasilo celý chodník,není to vyjímka,ale běžná prakce.Prosím o zjednání nápravy,popřípadě označení parkovacích míst.Děkuji Alena.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, paní Aleno.
Váš podnět prověříme na místě a pokusíme se navrhnout nějaké účelné řešení této situace.

Veselá
11. 11. 2018

Dobrý den ,zajímalo by mě kdy opravíte a zabezpečíte hřiště nevím přesně název lokality asi Karlov ve VM .Kde teda prulezka ve tvaru slona s nebezpečnými prvky ,kdy dítě musíte neustále hlídat,přidržovat tak že v podstatě si nemůže hrát samo opravite!A vymenite za bezpečné prulezky i pro malé děti A nešťastné řešení povrchu skluzavky je kovová a při těch vysokých teplotách které v létě byly to bylo rozpálené že i vajíčka by si člověk usmažil a dítě se nemohlo sklouznout.Četla jsem jak všude budou po VM hřiště opravena a vyměněna za bezpečné a tady to hřiště jste nějak pozapomeli....Spousta maminek s dětma co jsme se bavili tam přestali chodit je to škoda.Dětí na této ulici i přilehlých ulic (K Bůči,Slepá,Na Spravedlnosti,Karlov ) je dost!Chtelo by to také upravit.Děkuji za odpověď

Odbor výstavby a územního rozvoje
Ing. Antonín Kozina

Dobrý den.
Hřiště na ulici Nová je součástí sítě dětských hřišť vybudovaných z EU dotace. Všechny herní prvky jsou certifikované a podléhají pravidelné kontrole a revizím. Základní požadavek provozního řádu je, že děti jsou pod stálým dohledem rodičů! Případné požadavky na doplnění herních prvků, budeme rádi řešit v radě města, případně v zastupitelstvu.

Martina Malá
29. 10. 2018

Dobrý den,
přijde mi nešťastné rozhodnutí "zákaz stání" u zimního stadionu. V době veřejného bruslení či v době zápasů městké hokejové ligy je stávající prakoviště (u zimáku) opravdu nedostačující!!!!! Rodiče s dětmi, či hokejisté s těžkými taškami nemají kde parkovat a tímto zákazem s platností od 1.11.2018 budou chodit až nevím odkud!!!! Poraďte, kde parkovat. Bylo by dobré pořešit celkový stav parkování u zimního stadionu. Lepší než zákazem by bylo pořešit parkováním třeba na 3 hodiny.........Opravdu nevím, zda je to šťastné rozhodnutí a myslím, že takových názorů bude více. Zkuste se podívat, jak to na zimáku vypadá, když se hrají 2 zápasy po sobě nebo je zmiňované veřejné bruslení!!!!! Děkuji.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, paní Malá.
Instalace svislého dopravního značení v tomto prostoru má za cíl zejména zdůraznit obecnou úpravu provozu na pozemní komunikaci danou v § 53 odst.2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Legální zde tedy parkování na chodníku nebylo nikdy, parkovat na chodníku se nesmí. Řidiči ale používají výmluvy že to nevěděli a podobně, proto na podnět vedení města a Městské policie bylo zahájeno řízení o stanovení této místní úpravy provozu. Městská policie řešila opakované stížnosti na neprůchodnost chodníku způsobenou na něm parkujícími vozidly. Je jasné, že parkování je zde problém, to ale neznamená že je možné parkovat v rozporu se zákonem.

Jiří Stránský
28. 10. 2018

Dobrý den. Kdy bude zprovozněn most u JV? O posunutí otevření informuje např. server novinyvm, ale web města žádnou informaci nezveřejnil.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Stránský.
S ohledem na zpoždění, které stavba nabrala z důvodu opravy kanálu který nebyl v projektové dokumentaci a nikdo o něm nevěděl a s ohledem na volné kapacity obaloven je předpoklad pokládky asfaltových vrstev aktuálně v období 20-23.11.2018. Poté proběhne zřízení vodorovného a svislého dopravního značení a provoz by zde měl být umožněn nejpozději do 30.11.2018.

Pavel
24. 9. 2018

Dobrý den, chci se zeptat zda je v pořádku oprava silnice směrem z obchvatu do VM? Pod železničním mostem za křižovatkou k betonárce a na čecháky. Se potom nedá jet jak je to hrbolatý, nechápu jak tohle někdo může schválit a nechat si za to zaplatit? Díra byla mnohem lepší, té se dalo vyhnout, ale tomuhle....???

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Pavle.
Opravu silnice II/360 na ulici K Novému nádraží provedl její správce - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Na dotaz proč takto, a ne odfrézováním části vozovky a pokládkou nového asfaltu a bylo mi řečeno, že se uvažuje s celkovou výměnou obrusné vrstvy tohoto úseku silnice a tato oprava jednoho místa je tedy zatím dostatečná. Jezdím tudy, komfortní to není, ale bezpečnost povozu to také neohrožuje.

Hana
5. 8. 2018

Dobrý den, upozorňuji na ze 2/3 neprůchodný chodník u křižovtky ulic Oslavická - Zdenky Vorlové, kde v užívání chodníku brání větve keřů u rodinného domu. Hezký den!

Starosta
OŽP

Dobrý den,

potřeba úpravy vegetace, která omezuje průchod, byla dnes projednána na místě samém a nejpozději do konce týdne budou keře upraveny. práce zajistí majitelé přilehlých nemovitostí.

s pozdravem Jiří Zachar, odbor životního prostředí

občan M
5. 8. 2018

Pane Stupko, dnešní zábava pod lipami má nějaké limity na dodržování nočního klidu.Ptám se,kdo je odpovědný za klidný průběh zábavy pro cca 200 dětí, aniž by nebyl rušen noční klid širokého okolí.Vystupují zde známé orchestry a jsou schopné zahrát decentně.To co zde probíhá je opravdu přes hranu a kultůrou nemá nic společného.Dík za nápravu a odpověď-občan M.

Odbor školství a kultury
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Dobrý den,
podle čl. 3 bodu 2 písm. b) „Obecně závazné vyhláška města Velké Meziříčí č. 3/2016 o nočním klidu“ se v den konání tradiční akce „Vícegenerační zábava pod lipami“ ve Velkém Meziříčí doba nočního klidu se vymezuje od 01.00 hod. do 06.00 hodin. Dle informací, které máme k dispozici od městské policie, byla zábava ukončena dle výše uvedeného ustanovení vyhlášky.
S pozdravem
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Martin
2. 8. 2018

Dobrý den,
chci se zeptat jak postupovat ohledně autovraku zaparkovaného již 3 roky na ulici Krškova. Nešlo by vyzvat jeho majitele k odstranění.
Děkuji

Městská policie
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Martine.
Děkuji za upozornění. Prověříme situaci a pokud vozidlo skutečně vykazuje znaky autovraku, máme ze zákona o pozemních komunikacích možnosti jak konat.

František
25. 7. 2018

Dobrý den. Chci se zeptat. Na akci Muzikanti dětem jsme získaly 2xvstupenky na vybrané akce. Do dnešního dne jseme na email nic neobdržely.vite děti se ptají. Děkuji za odpověď. P. Ruszo.

Odbor školství a kultury
Pavel Stupka

Dobrý den,

město Velké Meziříčí akci Muzikanti dětem nepořádá, pouze ji finančně podporuje. Pokud jste v rámci akce získali nějakou cenu, která Vám dosud nebyla předána, obraťte se s dotazem na pořadatele mailem: info@muzikantidetem.cz

J. Cerkal
17. 6. 2018

Dobrý den.
Předpokládám, že sečení trávy na hřbitově (nová část) zajišťují Technické služby města Velkého Meziříčí. Pokud se pletu, tedy kritika padá na někoho jiného, ale to nevím. Zajímalo by mne, proč ještě 17-6-2018 ( o pouti ) zde není posečená tráva na cestičkách mezi hroby. Tráva již dosahuje po kolena a brodit se v ní je opravdu nepříjemné. Mimo jiné se vysemeňuje na hroby a ty zarůstají plevelem. Jinde ve městě se už seče podruhé a tady pořád nic. Ostuda pro naše město, když právě dnes tam míří naši příbuzní, navštívit hroby u příležitosti poutě.

Starosta
Mynář Jaroslav

Dobrý den pane Cerkale, v těchto dnech probíhá na hřbitově Karlov již druhá seč. Sečení zde zajišťuje soukromá firma. Týdenní zpoždění zahájení druhé seče bylo zapříčiněno tím, že tato firma pomáhala s dokončením první seče ve městě.
S pozdravem Ing. Jaroslav Mynář

Souček J.
24. 5. 2018

Dobrý den,
z jakého důvodu je zrušen přechod u pošty již od středy, když k omezení provozu dojde až v sobotu? Je takový problém nalepit čtyři pásky přes značky až v den omezení provozu? Vzhledem k frekvenci provozu z důvodu uzavírky ul.Třebíčské je pokus o přejítí dosti sebevražednou akcí....

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Došlo zde ke špatné komunikaci mezi firmou, která most provádí a tou, která pro ni dělá dopravní značení. Domluva byla taková, že značky budou otočeny a do správné polohy budou uvedeny až v době, kdy to bude třeba. Řešil jsem to s nimi již ve středu, ale zřejmě tam komunikace vázne i nadále.

Tazatel
22. 5. 2018

Dobrý den,
proč není možné využívat občany města parkoviště za Kooperativou, vedle rekonstruovaného mostu na ulici Třebíčská?
Na dopravním webu Velkého Meziříčí, je uvedena pouze informace, že parkoviště za Koníčkem je rezervováno pro Jelínkovu vilu. O parkovišti za Kooperativou a o jeho uzavření není uvedena žádná informace, nebo jsem to přehlédl? Můžu tam tedy parkovat? Díky za odpověď.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Dopravní značení je v tuto chvíli jasně dané. Dle informace od stavbyvedoucího by mohlo být parkování možné v určitých fázích stavby, nicméně bude to upřesněno na nejbližším kontrolním dni. Až tato situace nastane, budeme o ní samozřejmě informovat na webu města a v ostatních médiích. V toto chvíli, kdy má dojít k instalaci lávky pro pěší a bude zde manipulace s lávkou, by to nebylo vhodné a hlavně bezpečné. Kromě toho již probíhá úprava parkovací plochy v areálu bývalého Svitu, takže bude možné velice brzy využít tento prostor.

leona
9. 5. 2018

Dobry den.Nedavno jsem šla na prochazku okolo našeho historického hřbitova a všimla jsem si,že veškeré stromy i větve jak se v loni kaceli zustaly tam kam po ořezani dopadli.Copak se nemusi po sobe odklizet i toto?Vždyť je to ostuda města-machrujeme že mame přez 2000 stary hřbitov,ale v jakem je stavu se tak nějak přestava řešit.Je mě z toho docela smutno-řeši se kolikrat i hlouposti.Dik

Odbor školství a kultury
odbor životního prostředí

Přeju dobrý den,
ač to není z dotazu zcela zřejmé, předpokládám, že upozorňujete na problémy v areálu židovského hřbitova.
Péče o dřeviny je v gesci Židovské obce, na jejíž brněnské zástupce se obrátíme s prosbou, aby se pokusili ve věci co nejdříve zjednat nápravu.

JIŘÍ ZACHAR, vedoucí OŽP

Jitřenka Přibylová
16. 4. 2018

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se zabývá vedení města o katastrofální stav nedostatku zubních lékařů. Ti, co ještě ordinují odmítají registrovat nové pacienty. Bude se v tomto problému město angažovat a nebo je to v kompetenci někoho jiného a pokud ano, tak koho?

Starosta
Mgr. Marta Muchová

Dobrý den,
děkujeme za dotaz týkající se zajištění stomatologické péče.
S nedostatkem zubních lékařů se potýkají téměř všechny regiony v České republice. Město samotné má však bohužel velmi omezené možnosti řešení této situace, stejně tak jako vedení Domu zdraví. Poskytování stomatologické péče však vedení Domu zdraví (kde jsou volné ordinace) považuje za prioritu, a proto se situací intenzivně zabývá, jedná na úrovni ČLK, hledá možné potencionální zájemce.
Jinak se ordinace zubních lékařů nachází i mimo polikliniku Domu zdraví, a to ve dvou městských budovách (školách).
S pozdravem
Mgr. Marta Muchová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Aleš
12. 4. 2018

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda město plánuje propojení chodníkem mezi novou výstavbu v lokalitě Hliniště a ulicí Františky Stránecké?

Odbor výstavby a územního rozvoje
Ing. Antonín Kozina

Dobrý den. Nevím jak je váš dotaz myšlen, lokalita Hliniště a ulice Františky Stránecké je již propojena chodníkem. Pro upřesnění vašeho dotazu doporučuji osobní návštěvu.

Pavla
27. 3. 2018

Dobrý den,mám dotaz kdy se budou prořezávat lípy na ul.U Světlé? Některé jsou suché , některé mají zlomené větve . Děkuji!

Odbor životního prostředí
Jiří Zachar, OŽP

Přeju dobrý den, zdravotní řez stromů v ulici U Světlé byl naposledy prováděn v roce 2015. V rámci pravidelné péče o vzrostlé stromy je naplánován na letošní listopad. Je však pravděpodobné, že suché, příp. nebezpečné větve budeme odstraňovat již v průběhu vegetace.

s pozdravem Jiří Zachar, odbor životního prostředí

KUŘITKA ZDENĚK
14. 3. 2018

Dobrý den,reaguji na dotaz paní Ivy ze dne 9.11.2017,rád bych doplnil o možnost instalace osvětlení v daném místě,děkuji pěkný den.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Opravu povrchu komunikace u garáží na ul. Čermákova provedou Technické služby po dokončení jarního úklidu komunikací. Co se týče veřejného osvětlení, to není zřízeno u žádných lokalit garáží ve městě, takže si nejsem jist jestli to bude reálné. Podnět předám kolegům na investice, jako možný námět k realizaci.

Bára Venková
9. 3. 2018

Dobrý den pane starosto, připojí se radnice ke kampani Vlajka pro Tibet dne 10. 3. 2018?
Pokud ano, proč?
Pokud ne, proč?
Děkuji za odpověď
Bára

Starosta
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Dobrý den,

město Velké Meziříčí se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" připojilo i v roce 2018.
Je to zde ve městě již letitá tradice.

S pozdravem

Ing. Marek Švaříček, tajemník

lenka
31. 1. 2018

dobry den rada bych se zeptala:opraveny most u pošty a s nim souvisejici chodnik bude v provedini :beton?Žadne dlaždice atd?a ještě bych rada věděla zda se bude opravovat také betonové zábradlí u mostu na Ostruvku? je velmi pěkné a hodi se do tohoto prostředí.Za odpověd děkuji

Odbor výstavby a územního rozvoje
Ing. Antonín Kozina

Dobrý den. Most u pošty je investice Kraje Vysočina a bude dokončen v průběhu jarních měsíců. Chodník a jeho povrch je definitivní. Co se týká betonového zábradlí u lávky na Ostrůvku, v rozpočtu města na rok 2018 se s opravou nepočítá, bereme to ale jako dobrý námět do budoucna.

Hana
11. 1. 2018

Dobrý den,
už několik let jsem pravidelně využívala autobusové spojení Praha – Velké Meziříčí a zpět (hlavně v pátek a v neděli)
a zajímalo by mě proč došlo ke zrušení všech spojů? V tuto chvíli např. v neděli nejede jediný přímý spoj z VM do Prahy.
Předem děkuji za odpověď.
Hanka

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, paní Hano.
Tyto spoje jsou spoje komerční, které nedotuje ani Kraj ani jiné samosprávní celky. Proto si takovýto spoj na sebe musí vydělat, jinak by ho dopravce neprovozoval. A to se stalo, stávající dopravce zřejmě vyhodnotil spoj jako ztrátový nebo nedostatečně ziskový a od nového jízdního řádu ho zrušil.
V současné době jednáme se společností FlixBus o možnosti obnovení pátečních a nedělních spojů, zprvu asi formou zkušebního provozu. Pokud bude naše návrhy na zavedení zkušebního provozu dopravce akceptovat, budeme o tom informovat širokou veřejnost i z důvodu co největšího využití těchto spojů, aby je bylo možné udržet.

lenka
23. 12. 2017

dobry den rada bych se zeptala jestli značka upozornujici ridice na situaci musi stat na chodniku.jedna se o znacku u tržište .sama značka je asi 1m siroka a postavena je na choniku stejne šířky.a uprimne:onejit ji znamena vejit do silnice i v plnem provozu....Co takhle ji o 2m posunout zpatky?dekuji

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, paní Lenko.
Předpokládám, že tento nedostatek je již aktuálně odstraněn.

Koruna Vysočiny
1. 12. 2017

Dobrý den, rád bych se optal, za co platí město příspěvek v Koruně Vysočiny. Tento spolek je na internetu nedohledatelný a všichni víme, že lidé se rozhodují již na internetu. O facebooku nelze vůbec mluvit. Děkuji za info. Bohužel na webu destinace není rozpočet, závěrečná zpráva, info o marketingových aktivitách, i když zde tito kategorie jsou, ale prázdné.

Ondřej Koukal

Starosta
Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury

Dobrý den pane Koukale,

destinační společnost Koruna Vysočiny vznikla v září 2015 jako společný projekt pěti měst žďárského okresu společně s Tišnovem a Nedvědicí. Cílem je zajistit společnou propagaci v oblasti cestovního ruchu především proto, aby měl návštěvník důvod strávit v tomto regionu více než jeden den. V rámci Kraje Vysočina se jedná o jeden z prvních projektů tohoto druhu. Že se jedná o krok správným směrem svědčí i to, že podobně uvažují zajistit si společnou propagaci v cestovním ruchu i jiné regiony kraje, např. Pelhřimovsko. V době vzniku byli zakládající členové destinace Koruna Vysočiny upozorňováni, že uvedení podobného projektu v život je otázka několika let, jak o tom svědčí zkušenosti zavedených destinačních společností, které v České republice existují delší dobu.
Za dobu fungování se podařilo zajistit společnou webovou prezentaci, byly zřízeny webové stránky www. korunavysociny.cz, podařilo se vydávat turistické noviny destinace, účastnit se na veletrzích cestovního ruchu, zajistit těsnější spolupráci mezi informačními centry členů destinační společnosti. Tím, že je zajišťována společná propagace, město již nemusí objednávat v takové míře svou samostatnou propagaci, a to ať v elektronické, tak i v tištěné formě, stejně tak již nemusí nést nemalé náklady spojené s účastí na veletrzích.
Jsme si však vědomi chybějících informací na webu destinace. Z tohoto důvodu byla zřízena webová sekce složená se zástupců jednotlivých měst, kteří úzce spolupracují s administrátorem webu. Doufáme, že tyto informace budou v nejbližší době doplněny.

Alena
29. 11. 2017

Dobrý den.Při jízdě autem z města po ulici Jihlavská jsem odbočila(proti
auto Dobrovolný)kolem garáží na ulici Záviškova.Při odbočení je tam dopravní značka jednosměrný provoz.Proti mě vyjelo auto,nic se nestalo, jenom jsem se lekla. Z druhé strany jsem žádnou dopravní značku nenašla.
Prosím o vyřešení tohoto nedostatku.Nevím kdo by nesl zodpovědnost v případě nehody?Děkuji Alena.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Už jsme v této věci zahájili příslušné kroky. Dopravní značka B2 tam u garáží skutečně není, a to již hodně dlouho. Jedná se o účelovou komunikaci kterou využívají většinou pouze majitelé garáží a obousměrný provoz je tam vzhledem k nízké frekvenci pohybu vozidel možný.
Proto bude odstraněna i DZ IP4b.

Martin Kaman
19. 11. 2017

Dobrý večer pane Pospíchale,

odbor dobpravy a silničního hospodářství, pokud tomu dobře rozumím, má ve své působnosti přidělování koncesí taxislužbám.

Ve Velkém Meziříčí není problém sehnat číslo na taxislužbu, ale v okamžiku, kdy se dovoláte a sdělíte přesnou adresu, kde chcete vyzvednout, 100 % taxikářů má s tímto zadáním problém, zřejmě neumí používat navigaci, které jsou dnes v každém telefonu k dispozici zdarma. Místo toho vám nabízejí vyzvednutí na místech které znají, například "u školy".... pak ale služba taxi postrádá smysl, musíte ujít pěšky kus cesty, aby vás vůbec našli.

Dokážete s tím něco udělat? Napřiklad při obnovování licencí jim předvést aplikace jako Google Mapy, nebo Mapy.cz v mobilním telefonu?

Byl by to malý krůček pro občany tohoto města, ale obrovský skok pro řidiče taxi...

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Kamane.
Domnívám se, že není pravda, že 100% taxíkářů zde jezdících se ve Velkém Meziříčí neorientuje. Může se stát, že pro některého majitele taxislužby ve Velkém Meziříčí jezdí někdo nový, který to zde nezná (průkaz řidiče taxislužby vydává úřad dle místa jeho trvalého bydliště a platí pro celé území ČR). Majitelé taxislužeb nemají žádnou povinnost hlásit našemu úřadu, kdo pro ně jezdí, takže ani zde nemůžeme tyto údaje znát. Na Městském úřadě ve Velkém Meziříčí při vydávání průkazek řidičů taxi nemusí žadatelé prokazovat znalost města. Tyto podmínky vyžadují (pokud je mi známo), pouze v Praze a snad jen v některých krajských městech.
Pokud řidiči taxislužby neumí používat navigaci, popř. si neosvojili některé nové ulice ve Velkém Meziříčí, možná přijdou o zákazníky na úkor těch, kteří to zde znají a navigaci používají. Při vydávání nových či výměnách dosavadních průkazů řidičům taxi jistě lze řidiče mimo jiné i na tento problém upozornit (přikázat to nelze, neboť zákon to neřeší).

Iva
9. 11. 2017

Dobrý den, bylo by možné ještě letos opravit silnici(cestu) u spodních garáží na ul. Čermákova? Je to tam už několik let samá díra a jak trochu zaprší tak nemá cenu dávat auta do garáže, leda v gumákách. Nehledě na to, že tam jsou dřevěné vrata nahozená blatem.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Vaším podnětem se budeme v brzké době zabývat, problém je zde zřejmě se špatným spádem povrchu, který neumožňuje plynulý odtok vody z komunikace.

Lubomír
24. 10. 2017

Dobrý den. Jen bych se chtěl zeptat zda-li by šlo upravit vjezd mezi kontejnery u domu 1551 a 1473 na ul.Krškova. Po každém větším dešti, vytvoří se velké louže, znesnadňujici přístup ke kontejnerům. A také, vyčnívají špičaté kameny, nečiní chůzi bezpečnou. Děkuji za odpověď. Lubomír Ch. Krškova.

Technické služby
Jiří Oulehla, Odbor výstavby a regionálního rozvoje

Dobrý den, zítra 26.10.2017 se s Technickými službami sejdeme na vaší ulici a pokusíme se situaci vyřešit. Problémem je spíše to, že toto území by se mělo řešit celé komplexně, nyní máme čerstvou nabídku na stole na rekonstrukci zadních traktů bytových domů na protější straně ulice Krškova a Kolmá, rozhodnutí o realizaci je závislé na schválení rozpočtu pro příští rok Zastupitelstvem.

Jiří Oulehla
Odbor výstavby a regionálního rozvoje

Vladimír
13. 10. 2017

Dobrý den.
Nevím na koho směrovat dotaz ani, to zda je řešení tohoto příspěvku v kompetenci radnice, případně předejte, prosím, tento dotaz kompetním osobám.
Jedná se o odbíjení věžních hodin na kostele podle času (po každé čtvthodině a v celou hodinu). Již velmi velmi dlouho neodbíjí správně. Je možné to opravit?
Děkuji.
S pozdravem
Vladímír

Město Velké Meziříčí
Technické služby VM s.r.o.

Dobrý den pane Vladimír, děkujeme Vám za informaci, Vaším podnětem se již zabýváme, je objednaná specializovaná firma z Vyškova, která přijede zjistit závadu a navrhnout způsob opravy.

S pozdravem Ing. Jaroslav Mynář

meziříčák
12. 10. 2017

Zdravím,
chci se zeptat, jakým způsobem hodláte řešit absolutní nedostatek zubních lékařů v Domě zdraví, či jak spolupracujete s jeho vedením k získání nových lékařů?
Díky.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Mgr. Marta Muchová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Dobrý den,
děkujeme za dotaz. Na webových stránkách polikliniky Domu zdraví Velké Meziříčí v sekci Novinky se nachází článek s názvem (NE)DOSTUPNOST STOMATOLOGICKÉ PÉČE s vysvětlením celé situace.
Vedení Domu zdraví má omezené možnosti řešení situace, a to zejména vzhledem k tomu, že se s nedostatkem zubařů potýkají téměř všechny regiony v České republice. Nicméně vedení pokládá poskytování péče za prioritu, a proto činí všechny potřebné kroky k tomu, aby byl provoz znovu obnoven, v současné době je vypsáno výběrové řízení na zubního lékaře/lékařku.
Jinak ordinace zubních lékařů se nachází mj. i mimo polikliniku Domu zdraví, a to ve dvou městských budovách (školách).

Skryjová
9. 9. 2017

Dobrý den,poprosím Vás o zajištění bezpečnosti u dětského hřiště na ulici Čermákova.Jde o protažení a opravu plotu po celé délce hřiště /až po poslední průlezku pod lanovkou/,děti neustále slézají z meze dolů i ke kolejím.Také by bylo dobré hřiště oplotit celé,se zákazem psů.Je to místo kde se venčí psy a to i na volno.Děkuji za váš čas. Skryjová

Technické služby
odbor výstavby a regionálního rozvoje

Město Velké Meziříčí zadalo v letošním roce zpracování studie na využití stávajících a nových sportovních ploch. Pokusíme se tento požadavek do studie ještě zapracovat. Realizace bude provedena v případě schválení předložené studie vedením Města a při schválení požadovaného rozpočtu. Jiří Oulehla, odbor výstavby a reg.rozvoje

Jaana Audy
23. 8. 2017

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda by nebylo možné zajistit bezpečnější přecházení ulice Bezděkov v místech, kde se napojuje ulice Hřbitovní. V současnosti je tam díky uzavírce mostu velký provoz a pokud jdete po chodníku se zábradlím z ulice Čechova není díky zaparkovaným autům dobře vidět na auta, která přijíždí. Šli jsme tam s dětmi v sobotu a byl problém bezpečně přejít. Přijíždějící auta jsem neviděla ani já, natož děti. Ve školním roce se zde pohybuje hodně dětí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, paní Audy.
Byl jsem se tam podívat a ano, máte pravdu, rozhled opravdu za mnoho nestojí. Poslal jsem Policii ČR návrh doplnění vodorovného dopravního značení před místem kde se přechází k odsouhlasení, a budeme se snažit do začátku školního roku situaci zlepšit.

Mejzlík Martin
16. 8. 2017

Dobrý den, zajímá mě zda bude zrušena zastávka Bezděkov i pro školní autobus? Dle starého jízdního řádu jezdil autobus v 7:33 ráno a jel přímo do školy. (Nejedná se o MHD). Tímto spojem jezdí cca 30 dětí denně.
Jakým způsobem se mají děti dostat do školy Oslavická a Školní?
Podle mého názoru může zastávka fungovat a autobus projet ul. Poštovní, ul. Sokolovskou a dále po objízdné trase do školy.
Děkuji za odpověď Mejzlík Martin

Starosta
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Váš podnět jsme projednali s dopravcem i objednatelem spoje Krajem Vysočina a bohužel stále platí, že po dobu uzavírky „II/602 – Velké Meziříčí – úplná uzavírka mostu ev. č. 602-028“ nebude obsluhována zastávka Velké Meziříčí, ,Bezděkov linkou 840206 spojem 12. Děti mohou využít linku 840213 spoj 4, který odjíždí ze zastávky Velké Meziříčí, ,U Kozů v 7:22 a jede na zastávku Velké Meziříčí, ,škola 7:40. Přístup k této zastávce je po chodnících a přechodech pro chodce se světelným řízením provozu, proto Kraj Vysočina považuje toto řešení za bezpečné a vyhovující.

meziříčák
31. 7. 2017

Zdravím,
dnes byly zveřejněny informace o zastávkách linkových a dálkových autobusů po dobu uzavřeného mostu. Nikde však nemohu najít, jak bude jezdit MHD?

Děkuji.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Před chvílí jsem do médií rozeslal výlukový jízdní řád MHD Velké Meziříčí, takže nejpozději zítra bude k dispozici na webu města a v dalších médiích. Obsluhovány nebudou zastávky Novosady a Bezděkov, dojde i k úpravě časů spojů v důsledku mírně delší trasy po Třebíčské.

Petr Vaverka
31. 7. 2017

Dobrý den, můžete mi sdělit, kdo osobně odpovídá za opravu mostu u pošty, resp. telefonický kontakt na něj ??? V minulém týdnu dvakrát poškodili kabel, který nese internet ( dle info z CETIN ).

Město Velké Meziříčí
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.

Kontaktní osobou ze strany investora Kraje Vysočina je ing. Bláha tel: 724 650 184.
Za dodavatele PORR a.s. je to ing. Šopík, tel, 731601715.

petr
27. 7. 2017

Dobrý den,
neuvažuje město do budoucna o revitalizaci oblasti nad ulicí Bezručova - např. zbourání té zelené hrůzy, zřejmě bývalé sýpky a hroutícího se železničního depa? Využívá se vůbec k něčemu ještě železniční odbočka, která sem z Oslavice vede?
Děkuji.

Město Velké Meziříčí
Antonín Kozina - odbor výstavby a regionálního rozvoje

Objekt bývalé sýpky je ve vlastnictví státu, ve správě státního pozemkového úřadu a objekt bývalého depa je ve vlastnictví soukromé osoby. Městu zatím nejsou známy záměry vlastníků na budoucí využití objektů. Železniční vlečka je stále v provozu.

Iva
4. 7. 2017

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak je to s pohybem psů na hřištích. Na hřišti u hasičky se dost často pohybují psi bez vodítka, bez náhubku. Často si tam hrají děti. Viděla jsem i situaci, kdy tu byl vlčák na volno a navíc ho zde cvičili na rukáv. Pokud vím, ve vyhlášce je, že by zde psi neměli být. Kdysi tu byla i cedule, která zde pohyb psů zakazovala. Ta však zmizela. Nešlo by ji znovu obnovit, aby bylo všem jasné, že tu psi být nemají? Navíc navolno? Pejskařů stále přibývá, ne všichni po sobě uklízí, to už jsem si zvykla, ale abych ještě hlídala, kde je jaký pes a bála se s dětmi jít na hřiště? Sama mám ze psů respekt, takže si netroufnu jít majitele upozornit, aby odešel, nerada bych byla napadena psem i když podle majitelů je každý pes hodný. A ještě jedno upozornění. U popelnic nad hasičkou se občas vyskytne béžový pes - vyjídá odpadky z popelnic. Viděli jsme ho tam cca před měsícem a včera tam byl opět , pak pokračoval směrem na fajťák. Žádného majitele jsme nezahlédli. Co dělat v tomto případě? Děkuji za odpověď.

Městská policie
Městská policie - Ing. Petr Dvořák

Dobrý den,
vstup se psy na hřiště a volný pohyb psů po veřejných prostranstvích je zakázán příslušným ustanovením Obecně závazné vyhlášky města Velké Meziříčí, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Pokud budete mít poznatek o takovém porušení vyhlášky, uvědomte MP, strážníci tyto případy běžně řeší. Tabule s informací o zákazu vstupu se psy na hřiště bude dle příslibu správce hřiště doplněna.
S pozdravem
Petr Dvořák

Stanislav Horák
23. 6. 2017

Dobrý den, mohou se do soutěže Rozkvetlé město přihlásit i obyvatelé, kteří nemají ve VM trvalé bydliště, ale jen zde vlastní nemovitost? Děkuji za odpověď.

Město Velké Meziříčí
správní odbor - Marie Štěpánková

Dobrý den,
jsme rádi, že i přesto, že nejste obyvatelem Velkého Meziříčí, či místní části, se chcete přihlásit do soutěže „Rozkvetlé město“ s rozkvetlou výzdobou Vaší nemovitosti ve Velkém Meziříčí a těšíme se na fotografie do soutěže. Přispíváte tak, do krásného rozkvetlého Velkého Meziříčí. U fotografií prosím zašlete ještě kontaktní adresu trvalého bydliště a souhlas se zveřejněním.

Pavel
15. 6. 2017

Chci se zeptat kdy začne oprava ulice Nábřeží od mostu směr Kaufland.
Děkuji

Město Velké Meziříčí
Antonín Kozina - odbor výstavby a regionálního rozvoje

Dobrý den.

V současné době se dokončuje projektová dokumentace na budoucí podobu ulice, včetně úprav po demolici. Práce by měly být zahájeny po rekonstrukci kanalizace a vodovodu která proběhne na podzim letošního roku. Jedná se o úsek podél fotbalového hřiště (od ulice Nábřeží po fotbalové kabiny).

Miloš
8. 6. 2017

Dobrý den, rád bych se zeptal, co se uskutečnilo za práce na mostu u pošty od 1. 6. 2017 do 7. 6. 2017. Radniční zpravodaj doslova píše: "Zahájení prací: 1. červen 2017".

Děkuji.

Starosta
Radovan Necid.

Vážený pane Koláři,

tento dotaz, prosím, přísluší Kraji Vysočina (investorovi stavby), popř. zhotovitelské firmě. V tomto případě není město ani tím, kdo stavbu zadává, ani tím, kdo ji platí a ani tím, kdo má za její průběh odpovědnost. Mluvil jsem tedy s příslušnými pracovníky na kraji a ti mi sdělili, že termíny platí a přejímka staveniště bude v pondělí 12. června. Podrobnosti jsem zveřejnil prostřednictvím Velkomeziříčska.

Mám k vám ale ještě jednu osobní prosbu, kterou už jsem vám několikrát přednesl. Tato aplikace je primárně určená pro komunikaci s obyvateli města kvůli nápravě drobných nedostatků či sběru podnětů a přání. Není určena pro komunikaci s novináři. Nebyl byste, prosím, tak hodný a svoje dotazy nevznášel přímo mě? Můj telefon a e-mail jistě máte a umíme se přeci i potkat. Bylo by to vůči obyvatelům města ohleduplnější. Děkuji vám.

Martina
31. 5. 2017

Vzhledem k tomu že míst s vyznačeným symbolem kočárek je málo a jsou téměř vždy obsazena - Dle Vaší předchozí odpovědi bych místa označená kočárkem navrhovala na tyto další místa: na druhé straně náměstí než je dosavadní označení,tzn. u spořitelny, další u drogerie a případně jedno místo třeba koncové na Novosadech, další u obchodního domu Kotva a hlavně před poštou. Jezdí sem maminky nejen na poštu ale i k dětským lékařům a v ulici Moráňská v úzké uličce od pošty po pravé straně přibyla i výuka anglického jazyka pro nejmenší děti. Chtěla bych se zeptat zda pokud na místě označené kočárkem stojí řidič, jež dítě nemá, nebo nemá s sebou, nemyslím u supermarketů(jež jsou v rukách soukromníků), ale např. Náměstí, pokud si dobře všímám je parkovací místo jedno. Jak je to s případným postihem, když zde zaparkuje řidič bez dítěte, případně řidič, jež má v automobilu autosedačku (v dnešní době mají autosedačky i prarodiče dětí a jiné osoby, z důvodu pohodlnosti s přendáváním autosedaček), je takový řidič postihnutelný pokutou, či nikoliv volat v takovém případě městskou policii či nikoliv?Domnívám se že vyhláška 30/2001 Sb. na tuto problematiku a značku nemyslí. Předem děkuji za opověď M.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, paní Martino.
Děkuji za náměty na zřízení těchto míst, budeme se tím zabývat. Vámi uváděná vyhláška 30/2001 Sb. již nějakou dobu neplatí, nahradila ji vyhláška 294/20015 Sb., tuto problematiku řeší ale přímo zákon o provozu na pozemních komunikacích. Zneužití takovéhoto parkovacího místa je postižitelné dle zák. č. 361/2000 Sb., § 125c odst.1 písm. k) a současně dle § 27 odst.5 téhož zákona může policista nebo strážník městské policie rozhodnout o odstranění vozidla neoprávněně stojícího na vyhrazeném parkovišti na náklady provozovatele tohoto vozidla.

Miloš
30. 5. 2017

Dobrý den, dne 23. 5. 2017 nefungovaly téměř celý den žádné webové stránky spadající pod město. Bohužel k dnešnímu dni stále nikdo z vedení města, ani majitel firmy XART s.r.o. tento totální výpadek nevysvětlil. Prosím tedy o detailní vysvětlení tohoto problému. Kolik bylo zasaženo webových stránek, od kdy do kdy web města nefungoval, jaká byla udělaná opatření, aby se tento stav neopakoval atd.

Odbor správní
správní odbor

Vážený pane Koláři,
servery, kde jsou uložena naše data (obsahy a služby weby) byly napadeny DDoS útoky. Jsme ve spojeni s majitelem společnosti která zajišťuje webhosting. Pravidelně dostáváme informace o krocích, které byly podniknuty, aby byla zjednána náprava a aby došlo do budoucna k co největšímu omezení těchto stavů. Bohužel, se toto nedá vyloučit.

S pozdravem

Josef Švec

Vyjádření pana Aleše Janouška k situaci z minulého týdne:


Dobrý den

od úterý, 23.5. jsme řešili problémy s DDoS útok na servery v našem cloudovém řešení. Zasaženy byly 2 ze 4 serverů. Útoky trvali od 7:00 ráno po celý den. Podnikli jsme a řadu kroků na snížení zátěže (živé migrace, optimalizace výkonu, síťové operace). Na problému pracovali 4 technici z naší firmy. Děkujeme také společnosti Matrigo, našemu dodavatel konektivity, která nám problém pomáhala řešit. Cílem podobných útoků je ochromení serverů, který zpravidla má nějaký finanční podtext.

Během odpoledních hodin dne 23. 5. jsme situaci stabilizovali, nyní běží naše služby v normálu. Během následujících 3 dnů (převážně v nočních hodinách a o víkendu) budeme provádět další optimalizace, které by neměly ovlivnit stabilitu služeb. Pokud byste pociťovali jakýkoliv problém, neváhejte se na nás obrátit: https://www.xart.cz/kontakt, hlavní tel. číslo je +420 566 466 410.

Výpadky služeb nás mrzí, bohužel DDoS útoky se nedají předvídat, a obrana proti nim je velmi náročná, a nelze na ně proto ani vztáhnout garanci SLA.

S ohledem na globální situaci na internetu, hledáme způsob jak problémy související s DDoS minimalizovat. Připravujeme řešení pro “DDoS attack protection” a investujeme do posílení výkonu našich serverů. Řešení eliminující útoky menší a střední velikosti, bychom měli mít k dispozici během 3 měsíců. Velké útoky budeme řešit také tak, že “rozmělníme” IP adresy našich serverů v cloudu do mnoha separátních IP adres, aby případný útok ovlivnil co nejméně domén.

Děkujeme za důvěru a pochopení.

XART.

Marta
29. 5. 2017

Dobrý den, chtěla bych se informovat, zda by bylo možné označit ve městě více parkovacích míst značkou kočárek pro maminky s dětmi? Neboť parkovací místa jsou sice nalajnována pro normální zaparkování, ale pokud máte v automobilu sedačku pro malé dítě, ty bývají vyvýšené často s postraním polstrováním tzn. aby bylo možné bezpečně vyndat dítě z auta, je zapotřebí více otevřít dveře, což dosavadní situace plus bezohlední řidiči neumožňují. Předem děkuji za odpověď, zda se o tom alespoň uvažuje, případně kolik takových míst do budoucna přibude??

Město Velké Meziříčí
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, paní Marto.
Na náměstí takováto místa vytvořena jsou. Jejich zřízení i jinde po městě se samozřejmě nebráníme, pokud se jedná o komunikace města. Na parkovištích před obchodními domy (Penny, Kaufland, Billa) se jedná o soukromé pozemky na nichž takto konat nemůžeme. Uvítal bych případné návrhy, kde parkovací místa pro rodiny s dětmi umístit a můžeme se tím následně zabývat.

Marta
29. 5. 2017

Dobrý den, chtěla bych upozornit na semafor, na Novosadech, minulý týden jsme přecházeli s dětmi a dalšími chodci směrem od obchodů(zlatnicví atd.) na druhou stranu směrem k Domu zdraví. Na semaforu je nastaven velmi krátký interval, senioři dojdou do půi silnice a od Mostišť již řidičům blikne zelená,a bezohledně jedou zatímco chodci stojí v polovině přechodu uprostřed silnice a auta troubí. Obdobná situace se stala mě. Malé dítě vezmu do náruče jdu velmi rychle a opět v půli přechodu přeblikne chodcům červená a autům zelená auta bohuže jedou..páté auto zastaví, šesté nás vytroubí. Prosím o překontrolování z důvodu bezpečnosti. Děkuji

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, paní Marto.
U světelných signalizačních zařízení ve městě probíhají pravidelné kontroly a revize, přes tuto křižovatku ve Vámi uvedeném směru jezdím často a myslím, že funguje stále stejným standardním způsobem. Situaci, kterou popisujete , bych přičítal spíše neznalosti "taky řidičů", pokud je tak nazvu. Signál S1c tříbarevné soustavy (zelená) znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo, přičemž musí dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro chodce a cyklistům přejíždějícím ve volném směru pro přejezdu pro cyklisty. Kdo je trochu vyježděný řidič, tomu toto připadne naprosto běžné a samozřejmé, kdo ne tak používá klakson, bohužel. Vy jako chodec, pokud vejdete do vozovky na zelenou pro chodce, můžete v pohodě přejít i když v průběhu toho blikne pro chodce červená - ta pouze znamená, že chodci kteří by chtěli teprve vstoupit do vozovky, tak již učinit nesmí.

Miroslav Pospíchal
27. 5. 2017

Dobrý den
chtěl bych se zeptat, zda bude město řešit problém špinavého plátna v kině, vzhledem k tomu, že je město majoritním vlastníkem Jupiter Clubu. Plátno je odspodu velice špinavé a viditelné šmouhy výrazně ruší dojem z filmu. Nevím jak moc je to vidět z posledních řad, ale z první řady je to otřesné.
Snad jenom ve tmavých scénách to není vidět. Myslel jsem, že když zaplatím vstupné dostanu adekvátní zážitek z filmu, ale byl jsem v šoku. Tohle jsem ještě v žádném kině neviděl. Ani se nedivím, že je pak někdo tak znechucen, že si rozmyslí, zda má ještě do tohoto kina přijít.

Město Velké Meziříčí
reditel@jupiterclub.cz

Dobrý den,
o problému s plátnem samozřejmě víme. Plátno nejde vyčistit musí se vyměnit. Příčiny znečištění:
1. problém srážení vlhkosti díky nevětrané/nezateplené a oponou oddělené projekční plochy od vytápěného sálu.
2. poškození plochy lidmi ve spodní části

Řešení:
Plátno nejde vyčistit, je třeba instalovat nové. Celou situaci jsme řešili s odborným servisem.
Abychom mohli nainstalovat nové plátno, je třeba odstranit příčiny poškození. Zamezit poškození plochy lidmi ve spodní části a především vyřešit proudění vzduchu či jiný způsob vyrovnání teploty/vlhkosti před a za plátnem. Jinak budeme po jedné zimě ve stejné situaci, jako teď. Vzhledem k tomu, že v současné době je dokončován projekt na „Modernizaci větrání, vytápění a chlazení kinosálu“ s tím, že vlastní realizace by se měla uskutečnit v co nejkratším termínu v letošním roce, bylo nám odborným servisem doporučeno instalovat nové plátno po této rekonstrukci.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Milan Dufek, jednatel JUPITER club, s.r.o.

Alena
24. 5. 2017

Dobrý den.Udělali jste nový chodník od ulice Stránecká (proti pneuservisu Vítešník) směrem dolů do města.To je velmi dobře,ale když už něco děláte,tak to máte dodělat.Chybí mě a hodně ostatním obyvatelům na spodním konci chodníku vytvoření (jak vodorovné tak svislé označení) přechodu přes ulici
Uhřinovská.Možná namítnete,že to nebylo v projektu.To by vás však jako odborníky mělo napadnout,když to napadne 80 letou bábu.
Děkuji Alena.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrá den, paní Aleno.
Nás to samozřejmě také napadlo, bohužel my i projektant stavby musíme respektovat příslušné normy pro navrhování přechodů pro chodce a v tomto místě prostě plnohodnotný přechod umístit možné není, proto zde vzniklo po předchozím projednání s příslušným orgánem Policie ČR pouze místo pro přecházení komunikace.

Jarda
13. 5. 2017

Dobrý den, na fotbalovém hřišti ve Velkém Meziříčí bylo zbouráno několik stromů (topolů). Rád bych se zeptal, jak se s daným dřevem naložilo? Pokud bylo prodáno, tak za jakou částku a komu?

Město Velké Meziříčí
Jiří Zachar

dobrý den,

dřevní hmota z fotbalového hřiště – topol černý, byla prodána v ceně 600 Kč/m3 za surové kmeny (726 Kč s DPH 21%), a to zhotoviteli – Pila Švoma s.r.o., Radostín nad Oslavou 31, 594 44 Radostín nad Oslavou, a v ceně 300 Kč za palivo (345 Kč s DPH 15%) v rámci tzv. samovýroby, na základě uzavřené smlouvy o dílo s výše uvedeným subjektem s tím, že zhotovitel zajistil na vlastní náklady a odpovědnost těžbu, zpracování a vývoz dřeva z poměrně exponované lokality v dosahu staveb, sítí a travnatého hřiště, které nesmělo být poškozeno.

Navrátil
8. 5. 2017

Dobrý den,

dne 3.11.2016 jsem vložil dotaz viz. níže kopie. Zajímalo by mě zda
je něco nového.


Navrátil

 3. 11. 2016

Dobrý den,
na starých web. stránkách www.mestovm.cz byly , mimo náměstí, umístěny web. kamery na ulici Jihlavská a Karlov. Na nových web. stránkách města tyto kamery nejsou. Kamery byly dobré pro zjištění momentální dopravní situace ve městě .
Plánujete výše zmíněné kamery opět zveřejnit?Město Velké Meziříčí

Josef Švec, správní odbor MěU

Vážený pane Navrátile,
obraz z výše uvedených kamer jsme pouze přebírali ze serveru společnosti, kt tato technická zařízení instalovala. V současné době na jejich serveru neběží "aktuální stream", proto jej ani nepublikujeme. Pokusíme se o zjednání nápravy. Pokud tato společnost odstraní závadu na svém zařízení, zmíněný obraz "pustíme" i na našem webu.

S pozdravem

Josef Švec

Město Velké Meziříčí
správní odbor

Kamera na ulici Jihlavská je publikovaná na odkazu pod webkamerami: http://www.velkemezirici.cz/online-sluzby. Kamera na ulici Karlov byla demontována , po její opravě dojde opět k instalaci a "obraz" bude opět publikován na webových stránkách města.

S pozdravem


Josef Švec

Meziříčák
2. 5. 2017

Jak hodláte řešit ty nekončící kolony aut???? Co bude ,až zbouráte most u pošty a co kdyby třeba náhodou spadl most dálniční????

Město Velké Meziříčí
ing. Jiří Pospíchal

Bohužel za situace, kdy se na obou stranách města opravuje dálnice D1, jsou uzavřeny některé sjezdy a nájezdy na dálnici a k nehodám v opravovaných úsecích dochází poměrně často, se s občasnými kolonami ve městě asi moc dělat nedá. Až Kraj Vysočina zbourá most u pošty, bude stanovena objízdná trasa a záměrem je pro těžkou dopravu stanovit objízdnou trasu mimo Velké Meziříčí. Obdobně proběhla v minulosti i oprava II/602 na Novosadech, nedávno Sokolovská a Karlov. Nebude to samozřejmě jednoduché, ale zvládnout to půjde tak jako při dřívějších krajských opravách. A jak by náhodou mohl spadnout dálniční most bez cizího přičinění? Kdyby to nastalo, musela by to řešit snad i Bezpečnostní rada státu. To už ale opravdu malujete čerta na zeď.

David Krejčí
2. 5. 2017

Dobrý den,
rád bych vyjádřil své znepokojení nad současnou podobou nové stezky pro chodce a cyklisty na ulici Františkov. Vzhledem k tomu, že má sloužit pro pohyb v obou směrech, nedovedu si představit, jak se tam bude vyhýbat například kolo a matka s kočárkem. Jelikož zákon o provozu na pozemních komunikacích přikazuje, aby cyklista užil cyklostezku, pokud je k dispozici a zároveň také vyžaduje, aby nedošlo k ohrožení ostatních účastníků silničního provozu, neumím si představit, jak lze nesjet z této cyklostezky a vyhovět oběma požadavkům, pokud nastane výše zmíněná situace. Dále bych se rád zeptal, proč není stezka vedena až k odbočce na Nesměřské údolí, tak aby zde byla zajištěna plná návaznost.

Děkuji za odpověď

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
I na stezce se smíšeným pohybem chodců a cyklistů platí základní pravidla provozu na pozemních komunikacích, tedy že chodci chodí vlevo a cyklisté jezdí vpravo ve směru pohybu, dále že chodci a cyklisté se nesmějí vzájemně ohrozit. Cílem stezek je ochránit slabší účastníky silničního provozu, tedy chodce a také cyklisty, aby nemuseli chodit a jezdit mezi motorovými vozidly. Stezku pro chodce a cyklisty nelze zaměňovat se závodní dráhou, je třeba se na ní chovat především opatrně a ohleduplně. Bohužel s ohledem na majetkové poměry v lokalitě a další okolnosti nebylo možno stezku vybudovat širší, nicméně i stávající šířka je dostačující z hlediska bezpečnosti, pokud se osoby po ní se pohybující chovají odpovědně a ohleduplně. Osazení dopravního značení proběhne již brzy, jakmile se nám vrátí od Policie ČR schválený návrh. Pokračování stezky až ke komunikaci do Nesměřského údolí je plánováno, ale nedá se postavit všechno hned.

Radek
24. 4. 2017

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda je již zkolaudován společný chodník pro pěší a cyklisty na Františkově.
Předem děkuji

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Ano, je zkolaudován.

Sodomkova Marie
11. 4. 2017

Dobrý den, chtěla bych ohlásit poruchu osvětlení na ulici Družstevní
pouliční lampa č. 17 bliká celou noc a lampa č. 15 nesvítí vůbec.
Děkuji za vyřízení.

Technické služby
ing. Jaroslav Mynář

Dobrý den paní Sodomková, děkuji Vám za upozornění na závadu na veřejném osvětlení. Pro tyto případy máme na našich stránkách www.tsvelmez.cz
možnost hlášení závad, které má druhý den na stole odpovědný pracovník.
S pozdravem Jaroslav Mynář

Iva
10. 4. 2017

Vážený pane starosto, jako místopředseda předsednictva SVAKu, mi nejlépe odpovíte, proč neteče na Třebíčské voda, nejsme informováni, že nepoteče. Ani nejsme v blízkosti oprav, tak proč neteče a proč nejsme informovaní, abychom si mohli připravit vodu? Jak se máme mýt, jak splachovat WC, jak vařit?

Starosta
V úctě Radovan Necid.

Dobrý den paní Ivo,

prověřil jsem Vaší stížnost u stavbyvedoucího stavby (vodovod a kanalizaci opravuje Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko) a u stavebního dozora, tedy u společnosti Vodárenská akciová. Dle sdělení obou zainteresovaných pánů byli s odstávkou seznámeni všichni obyvatelé na ul. Jižní a Třebíčské osobně. Ti, kteří nebyli zastižení osobně, dostali oznámení do poštovní schránky.

Z Vaší stížnosti není zřejmé, kde se Vaše nemovitost nachází, proto nemohu podat přesnější informaci. Ovšem ani stavbyvedoucí , ani dozor stavby nevylučuje omyl při roznášení oznámení o odstávce, která může být způsobená chybnou komunikaci nimi. Pokud tomu tak bylo, omlouváme se Vám za způsobené potíže, přičemž samotné přerušení dodávky vody proběhlo v pondělí od 7:15 do 10:00 hodin z důvodu propojování „suchovodu“.

Vojtěch Adlof
6. 4. 2017

Dobrý den,velice bych vás chtěl pochválit a luxusně vyřešený problém při výjezdu z parkoviště u Koníčka.Vyjizdeni z parkoviště a odbočování na Brno bylo velice riskantní a značně nepřehledné.Za současný stav velice chválím.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Děkuji za pochvalu. Také nás těší, že se toto místo podařilo dobře vyřešit.

Alena
3. 4. 2017

U pneuservisu Vítešník se buduje nový přechod pro chodce.Je to frekventovaná silnice a chodí tam starší občani.Doufám,že
přechod bude řízen semafory jako je tomu u Kotvičky a nedočkáme se jen dalších vyhozených peněz.Děkuji.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, paní Aleno.
Tento přechod nebude řízen světelnou signalizací, jinak ale je navržen v souladu s aktuálními požadavky na přechody pro chodce, takže jeho nové provedení bude určitě bezpečnější pro chodce než tomu bylo u původního přechodu.

Pavel
1. 4. 2017

Dobrý den,
31. 3. 2017 došlo u mostu na křižovatce s výjezdem od Domu zdraví k další dopravní nehodě. Nešlo by část ulice od této křižovatky k DZ změnit na jednosměrku? S tím, že by se od DZ vyjíždělo přes nábřeží, přes řeku, kolem lisoven u pošty. Problémy s nebezpečnou křižovatkou jsou ve chvíli, kdy řidiči od DZ vyjíždějí. Dnes průjezdu brání mobilní květináče. Dříve tudy cesta vedla. Ulice od obchodu lisoven po poštu, která je úzká by byla v té chvíli také jednosměrná. Vyjíždění od DZ by bylo bezpečnější a plynulejší.
Děkuji za odpověď.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Emil Krejska

Dopravní nehoda II/360 Vrchovecká-Poříčí pá. 31.3. RE: Nový dotaz v elektronické knize přání a stížností

Situaci křižovatky silnice II/360 Vrchovecké a místní komunikace Poříčí se město Velké Meziříčí snaží opakovaně řešit, ale vzhledem k složité situaci (silnice Kraje Vysočina, vodní tok řeky Oslavy ve správě Povodí Moravy a místní komunikace města Velké Meziříčí) není původní stavba mostu s nepřehledným betonovým „zábradlím“ stále úplně bezpečně vyřešena. Situace byla i opakovaně řešena s příslušným orgánem Policie ČR KŘPKV DI ŽĎÁR N/S, ale bez investice za desítky mil. Kč, nebylo nalezeno jiné řešení, než stávající stav s výjezdem z místní komunikace s pomocí odrazového zrcadla.

Výjezd všech vozidel z ulice Poříčí ulicí Moráňskou s křížením pěší cesty Hřbitovní – Novosady, byl v minulosti rovněž zvažován, ale z hlediska bezpečnosti silničního provozu nebyla tato varianta doporučena. Křížení Hřbitovní s Poříčím a Moráňskou by vyžadovalo nákladnou přestavbu a smíšený provoz chodců s motorovými vozidly na úzké komunikaci by byl nebezpečný.

Pro momentální jednoduché a rychlé zlepšení stávající situace navrhujeme provedení vodorovného dopravního značení (piktogramu) č. B 20a- 30km/h o velikosti 2x5m na vozovce silnice II/360 na mostu před křižovatkou s ul. Poříčí ve směru od města.Emil Krejska
referent odboru dopravy - silniční úřad

tel.: +420 566 781 061
mob.: +420 721 783 175
e-mail.: krejska@mestovm.cz

Městský úřad Velké Meziříčí
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
www.mestovm.cz

Mirek
3. 3. 2017

Dobrý den,
už jsme si zvykli na třeba i hodinu trvající štěkání psů v průběhu dne . Není noční klid a tak se s tím asi nedá nic dělat. Ale nešlo by alespoň zajistit klid v noci? Několikrát týdně v noci se v těchto ulicích ozývá štěkot psů. Dnes to bylo v 2:45 a 4:30 hodin. Někdy to je v 5:30. Ono se potom špatně funguje po těch probdělých nocích. Můžete s tím něco udělat? Třeba upozornit majitele psů aby se chovali ohleduplněji k ostatním obyvatelům alespoň v noci. Děkuji za odpověď.

Tajemník
JUDr. Vilma Drápelová

Dobrý den, pane Mirku,
dovolím si na tomto místě vyslovit názor, že Vámi zmíněné plošné upozornění všem majitelům psů daný problém nevyřeší !
Štěkání je obecně považováno za přirozený projev psa, kterým zvíře reaguje na vnější podněty (kolemjdoucí, jiné psy a další živočichy…) nebo na svoji situaci (je sám, je v nevyhovujících podmínkách, hraje si…) – tento projev lze těžko jak psu tak jeho majiteli zakázat. Samozřejmě mohou nastat situace, kdy štěkot psů bude výrazným způsobem překračovat míru rušení, kterou lze očekávat a tolerovat, a pokud štěkání už nebude možno považovat pouze za přirozený projev psa, ale již za exces, kterým jsou narušovány buď sousedské vztahy nebo dokonce veřejný pořádek, je na místě řešení problému soukromoprávní cestou s použitím příslušných ustanovení občanského zákoníku, v úvahu pak přichází také rovina veřejnoprávní, podaří-li se prokázat, že majitel psa v důsledku svého jednání, resp. nedbalosti porušil noční klid, případně že z jeho strany dochází k týrání zvířete.
Nejlepší je samozřejmě vyřešit problematickou situaci dohodou všech dotčených osob – zjistěte, zda štěkání psů vadí i dalším sousedům, dále zjistěte, kteří psi štěkají a komu patří – majitelům psa nebo psů pak slušně sdělte, že štěkot Vás i ostatní ruší – je totiž dost dobře možné, že majitelé psů o této skutečnosti prostě neví nebo si ji neuvědomují a upozornění z Vaší strany bude dostačující k tomu, aby přijali nějaká opatření a své psy „usměrnili“. Pokud se situace nevyřeší dohodou, pak je možné ji řešit sousedskou žalobou požadující, aby se soused zdržel všeho, čím by nad míru přiměřenou místním poměrům obtěžoval sousedy hlukem v souladu s ustanovením § 1013 nového občanského zákoníku, dále je samozřejmě možné volat městskou policii případně dát podnět městskému úřadu za účelem zahájení přestupkového řízení jak ve věci rušení nočního klidu tak případného týrání zvířete. Jak v případě soudního tak přestupkového řízení ale počítejte s tím, že nejsou vůbec jednoduchá, v jejich průběhu je nutno shromáždit dostatek důkazních prostředků a jejich výsledek je nejistý, neboť záleží na konkrétním posouzení daného případu obtěžování a vyložení míry přiměřenosti, kterou je člověk ještě povinen snášet, především se soudním řízením jsou pak také spojeny nemalé náklady.
S přáním pěkného dne a především klidných nocí

Iva T.
2. 2. 2017

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat, zda-li by nebylo možné upravit semafory na této křižovatce. Chodím tu s dětmi docela často a vadí mi, že na semaforech u josifka je zelená pro chodce zároveň se zelenou pro auta. Auta jedou, nedávají přednost - nejčastěji se jedná o auta, která jedou z obchvatu směrem na Jihlavu. Dost často zůstanu s kočárkem uprostřed silnice,protože auta prostě jedou a strašně se diví,co tam dělají chodci.a druhá situace nastane,když přecházíme z druhé strany přes dvě silnice (od Kozů k pekárně nebo obráceně).my vidíme zelenou pro chodce,ale auta už vidí červenou pro chodce a jedou.je to poslední chvilka,kdy na každé straně chodníku svítí jiná barva.taky dost nebezpečké. Navíc ta doba na přejití silnice je strašně krátká, chápu, že musí být zajištěný plynulý provoz na silnici, ale pokud musím přes silnici utíkat a ještě koukat, aby mě někdo nepřejel, přijde mi to nebezpečné. A to jsem mladší generace, která nemá problém silnici přeběhnout, pokud nemám zrovna u sebe dítě a další v kočárku. Co potom takový starší člověk? Ten zůstane stát uprostřed silnice? Jako se to občas stane i mě, protože nechci, aby nás auto přejelo? Gesta od řidičů nepočítám. Děkuji za odpověď

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den paní Ivo T.
Semafory na křižovatce Sokolovská – K Novému nádraží procházejí každoroční revizí a kontrolou nastavení, tuto zajišťuje odborně způsobilá firma AŽD Praha. Poslední revize proběhla dne 18.5.2016 a aktuálně fungují semafory dle nastaveného režimu. Na časy pro přecházení chodců se používají tabulky, které zohledňují délku přechodů, čím delší přechod, tím delší čas včetně času na vyklizení přechodu. To, že se vozidla odbočující na křižovatce vlevo či vpravo potkávají s chodci přecházejícími tyto boční komunikace je standardní běžně používané řešení a je tomu tak i na druhé světelné křižovatce ve městě. Vy pokud jako chodec vstoupíte na zelenou pro chodce do vozovky, máte na přechodu přednost, ať se to řidiči líbí nebo ne, viz níže uvedený výňatek ze zákona o silničním provozu, co řidič nesmí:
§5 odst.2 zákona č. 361/2000 Sb.
f) ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje,
g) ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, a dále nesmí ohrozit chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci a při otáčení nebo couvání,
§ 70 odst.2 zákona č. 361/2000 Sb.
Při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče
c) signál se zeleným plným kruhovým světlem "Volno" možnost pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo, přičemž musí dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro chodce a cyklistům přejíždějícím ve volném směru po přejezdu pro cyklisty. Svítí-li signál "Signál pro opuštění křižovatky" umístěný v protilehlém rohu křižovatky, neplatí pro odbočování vlevo § 21 odst. 5.
Ve druhém případě, který uvádíte, je nutno konstatovat, že v trase od restaurace U Kozů směrem k pekárně se fakticky jedná o dva přechody za sebou. Chodím tudy a zatím jsem s přejitím obou na jeden cyklus neměl problém. Křižovatka je tak nastavená, že pokud jako chodec na chodeckou zelenou vstoupíte na přechod, je tam i poté, co již svítí chodecká červená, nastavena prodleva než mají řidiči zelenou, sloužící pro vyklizení přechodu, tedy pro jeho opuštění. Nesmíte ale vstoupit na přechod, pokud máte již chodeckou červenou, i když červenou mají i vozidla. Pokud by se při obzvláště pomalém přecházení stalo, že zůstanete stát na středovém ostrůvku, je vhodné vyčkat tam na další cyklus semaforů, od toho tam ostrůvek je. A řidiči jsou povinni řídit se světelnými signály, které jsou určeny jim, a ne tím co svítí na semaforu pro chodce. Gesta od řidičů raději nekomentuji, je to opravdu divná doba poslední roky.
Bohužel se jedná o velice frekventovanou křižovatku a je nutné, aby obezřetnost při jejím překonávání dodržovali všichni účastníci silničního provozu. Naším cílem je dosáhnout někdy její přestavby na křižovatku okružní, kdy by došlo současně i k úpravě stávajících přechodů pro chodce a zejména jejich zkrácení.

Bořivoj Pejchal
2. 2. 2017

Zdravím, pod mostem u pošty leží v řece Oslava nafouklá divoká kachna vzhůru nohamy. Žeby ptačí chřipka?
Bořivoj Pejchal
=

Tajemník
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Vážený pane Pejchale,

strážníci Městské policie situaci obratem prověřili a zavolali na místo Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, který má k řešení těchto záležitostí odpovídající vybavení i instrukce jak dále postupovat.

Hasiči následně provedli sběr uhynulé zvěře, která pak byla předána k likvidaci do kafilérie.

S pozdravem

Ing. Marek Švaříček, tajemník

Jana P.
31. 1. 2017

Dobrý den,
ráda bych věděla, kolik stála údržba fotbalového hřiště u ZŠ Školní za leden 2017 (odhrnování sněhu, čištění plochy,...). Kolik korun fakturují TS za toto období městu Velké Meziříčí. Děkuji předem za konkrétní odpověď

Technické služby
Jaroslav Mynář

Dobrý den paní Jano, náklady na úklid hřiště s umělým povrchm dosáhly v lednu 2017 necelých 20.000,- Kč. Městu Velké Meziříčí se tato údržba nefakturuje, protože je hrazena z prostředků, ketré platí sportovní oddíly za pronájem tohoto sportoviště.
S pozdravem Jaroslav Mynář

lenka v.
25. 1. 2017

dobry den dneska jsem se koukala do vaseho poradniku dulezitosti v odklizeni snehu a nejsem si jista kam patri chodnim okolo OD KOTVIČKA.Tento patri mezi jedny z nejcastěji používanych ploch a abych řekkla pravdu ta ledovka co tam je je na nemocnici!!!!!!!!!!tak se chci zeptat:nenašel by se někdo na TS kdo by ten led na chodniku rozbil a uklidil?dekuji valentova l.

Tajemník
Jaroslav Mynář

Dobrý den paní Valentová, chodníky okolo OD Kotvička patří do ulic Kostelní a Novosady. Úkolem zimní údržby je zmírnění následků klimatických podmínek, ne jejich odstranění. Odstraňování ledu z chodníku není možné z technických ani kapacitních možností. Následky ledovky se zmírňují posypem, to znamená jejím zdrsněním. Co se týče chodníku okolo OD Kotvička a pravděpodobně stížnosti na ledové hrboly, za ty nese odpovědnost majitel uvedené nemovitosti, protože nemá zabezpečený odtok srážkových vod ze střech své nemovitosti.

S pozdravem Ing. Jaroslav Mynář

Bořivoj Pejchal
17. 1. 2017

Dobrý den, chci se informovat, zda je nějaké nařízení, které ulice se prohrnují od sněhu a které ne. Ulici U Bašty si roky prohrnujeme sníh sami (jsou zde pouze tři domy a jedno zdravotnické zařízení). Když ale město neudržuje ulici U Bašty, pak nechápu prohrnování vedlejší pěšinky v přilehlém parčíku, kde nikdo v zimním období nechodí. Děkuji za odpověď.
Ing. Bořivoj Pejchal

Technické služby
Ing. jaroslav Mynář

Dobrý den pane Pejchal, zimní údržba komunikaci se řídí plánem zimní údržby, které pro každý rok schvaluje rada města. Tam jsou seznami komunikaci, které se udržují i těch které se neudržují. Plán je ke stažení na webových stránka www.tsvelmez. cz.
S pozdravem Ing. Jaroslav Mynář

Jitka
17. 1. 2017

Dobrý den, kolem radnice se v posledních dnech opravdu špatně chodí. Mohl by prosím někdo odstranit vrstvu prosoleného sněhu kolem budovy na ulici Radnická? Jinak chodníky u jiných budov jsou v pořádku.
Děkuji.

Město Velké Meziříčí
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Dobrý den,
odstranění provedli dne 18.1.2017 pracovníci technických služeb VM.
S pozdravem
Ing. Marek Švaříček, tajemník

MiraM
16. 1. 2017

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda-li letos obdržel SKI Klub VM dotace na případnou úpravu běžkařských tras a jakým způsobem město kontroluje případné čerpání těchto dotací.
V neděli byly pro běžkování ideální podmínky a desítky běžkařů vyrazily od "fajťáku" směrem ke Lhotkám a dále. Stopu si museli běžkaři vyšlapávat v hlubokém sněhu sami a přitom technika Ski Klubu stála na kopci bez využití. Předpokládám, že podobně tomu bylo se stopami i v balinském údolí.
Může město požádat SKI Klub o zasílání informací, jestli se budou trasy připravovat, aby i občané města byli informováni.
Je mi jasné, že SKI Klub vyjma dotace z běžkařů nic nemá, ale stačí se podívat o pár km dále do ZR, jaký tam poskytují servis z prostředků města lidem.
Děkuji předem za odpovědi.

Město Velké Meziříčí
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Dobrý den,
SKI Klub nečerpá od města Velké Meziříčí dotaci na úpravu běžeckých tras.
Nicméně dle dohody mezi městem Velké Meziříčí a SKI KLUBEM z pátku 13.1.2017 SKI KLUB „prostopuje„ běžecké trasy v okolí VM takto:
- úterý/středa trasa v Balinském údolí
- pátek běžecké trasy na Fajtově kopci.

Konkrétní vedení tras bude zveřejněno na:
www.velkomeziricsko.cz
www.velkemezirici.cz
www.skivm.cz.

Bližší informace k této akci Vám může podat Ing. Villertová z odboru výstavby a regionálního rozvoje, tel.: 566 781 205.

S pozdravem

Ing. Marek Švaříček

Pepa
11. 1. 2017

Děkuji za odpověď.
Pape

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Nemáte zač.

Andrej
11. 1. 2017

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, zda je povinnost restaurace jupiter clubu, které zajištuje prodej zboží na plesu města (bary na koncertním sále atd.) dávat kupujícím účtenku s identifikačními údaji pro finanční správu i na barech mimo restauraci.

děkuji

Odbor živnostenský
Zdeňka Peterková, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Dobrý den,

k odpovědi na Váš dotaz není kompetentní obecní živnostenský úřad.
Působnost dle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb (EET) vykonávají orgány Finanční správy České republiky a působnost k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb mají také orgány Celní správy České republiky.

S pozdravem

Pepa
6. 1. 2017

Dobrý den,
nerozumím odpovědi pana ing. Pospíchala , který tvrdí , že město nemá nic společného s rozhlednou a že město z tohoto důvodu město neplánuje opravu příjezdové silnice k rozhledně a k lyžařskému vleku , ale pan starosta ve svém článku na prvním místě uvedl rozhlednu jako úspěch města - viz. kopie z článku:
Nejprve bych chtěl připomenout loňská ocenění, které to, co v našem městě máme, získalo od lidí, kteří své práci skutečně rozumí a přitom nejsou z našeho města. Naše nová rozhledna na Fajtově kopci získala v celostátní veřejné anketě, pořádané Klubem přátel rozhleden první místo a s ním i titul Rozhledna roku. O pár měsíců později pak získala čestné uznání v soutěži Stavba Vysočiny. Moc se tomu nedivím, protože naše rozhledna je skvělá a krásná - svědčí o tom i to, že si ji letos několik snoubenců vybralo i za místo, kde se konal jejich svatební obřad.
Děkuji za odpověď.

Město Velké Meziříčí
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den pane Pepo,
přečte si prosím předchozí odpověď ještě jednou. Odpovídám, že na letošní rok tato oprava není v rozpočtu, ale budeme se tím určitě zabývat. Vlastníkem sportovního areálu a rozhledny je opravdu SKI KLUB Velké Meziříčí, město je vlastníkem příjezdové komunikace. Sportovní areál i rozhledna k Velkému Meziříčí jistě patří, je součástí jeho image a je jeho občany a návštěvníky města hodně využívána. V příštích letech v rámci oprav dálnice D1 bude odstraněn a znovu postaven městský most přes dálnici na Fajtův kopec. V souvislosti s tím máme zájem opravit i navazující komunikace.
Jen to bohužel nebude hned.

Radek
5. 1. 2017

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda můžu jet na kole po novém chodníku na Františkově.
Dle sdělení pana Starosty je toto "společný chodník pro pěší a cyklisty". Takže se zde můžu vesele prohánět na kole?
Děkuji za informaci.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Stavba byla vyprojektována a povolena pro společný pohyb chodců a cyklistů. Jenom prosím vydržte až bude zkolaudována a bude osazeno příslušné dopravní značení, což bude brzy. Platí zde stejné zásady jako při provozu na jiných komunikacích, tedy chodci vlevo a cyklisté vpravo ve směru pohybu a je nutno dbát při tom prohánění se potřebné opatrnosti ať někoho nesrazíte.

Pepa
30. 12. 2016

Dobrý den, rád bych se zeptal zda radnice neplánuje rozšíření silnice na sjezdovku na Faktuv kopec. Tím , že se tam postavila rozhledna a na ní se jezdí rozhlížet turisté (jezdí tam autobusy) a nyní v zimě je velký provoz hlavně kvůli sjezdovce. Pokud se na silnici potkají dvě větší auta tak mají problém se vyhnout.
Pokud se město rozhodlo postavit na Fajtove kopci sportovní areál a chce aby na rozhlednu jezdili turisté , tak je oprava - rozšíření silnice nutnost.
Děkuji za odpověď.

Město Velké Meziříčí
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Pepo.
V rozpočtu města na letošní rok rozšíření komunikace na Fajtův kopec není. Váš podnět jsem předal odboru výstavby k zaevidování a případném zapracování do rozpočtu na další období, pokud to bude projednáno a schváleno zastupitelstvem města. Sportovní areál i rozhledna nepatří Městu Velké Meziříčí, je to majetek SKI KLUBU VELKÉ MEZIŘÍČÍ.

Rosta
20. 12. 2016

Dobry den mam dotaz na koho se obratit proc nemuze byt detske hriste na na ulici Krskova na Gymplem sicetu tet postavyli hriste ale uz vidim jak tubylo v mynulych letech ze tohriste bylo jenom pro velke a mladsi deti si nemely kde hrat tak byly tu u popelnic misto by tu bylo moc dekuji za odpoved

Odbor výstavby a územního rozvoje
Zuzana Villertová, odbor výstavby a regionálního rozvoje

V současné době mají obyvatelé města k dispozici síť dětských hřišť v lokalitách ulic Nová, Čechova, Nad Jordánkem, Hliniště, Hornoměstská, Bezručova, Oslavická a Čermákova.
Město zatím neplánuje rozšíření této sítě ani vybudování nových dětských pískovišť.

V případě, že by obyvatelé na ul. Krškova měli zájem o zřízení dětské pískoviště s tím, že by toto pískoviště měli ve své výpůjčce, je možné se obrátit na kontaktní osobu – Ing. Zuzana Villertová, odbor výstavby a regionálního rozvoje, tel. 566781205.

Villertová

Petr
12. 12. 2016

Dobry den, vsiml jsem si ze nedavno opravena silnice na Karlove je po cele delce cerstve "zalatovana". To moc dlouho nevydrzela. Je duvodem nekvalitni realizace, pretezovani kamiony nebo oboji? Navic pod urcitym svetlem a uhlem se mi zda, ze se tam pomalu zacinaji objevovat vyjete koleje...

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Petře.
Oprava prasklin v obrusné vrstvě vozovky proběhla na základě reklamace stavby Krajem Vysočina, který je vlastníkem komunikace, u dodavatele stavby společnosti Skanska. Možným důvodem poruch vozovky může být použitý materiál obrusné vrstvy ( obalovaná směs s příměsí gumy), se kterým se v ČR zatím příliš nepracuje a není s ním tolik zkušeností. Těch přetížených kamionů tady zase tolik nejezdí, za listopad 2016 jsme jich zachytili pouze 8, ubývá jich, dopravci už berou vysokorychlostní váhu hodně vážně. Ty jak uvádíte "vyjeté koleje" řešil Kraj Vysočina s dodavatelem už brzy po dokončení stavby, jestli si to ještě dobře pamatuji tak došlo k dohutnění obrusné vrstvy právě z důvodu jejího specifického složení. Záruka na stavbu je 60 měsíců od převzetí díla a jak je vidět, v tomto případě si to Kraj Vysočina hlídá.

Zdeněk Žampa
12. 12. 2016

Dobrý den.
V rejstříku nabízených formulářů Vašeho odboru ŽP je naprosto nepřehledná nabídka celkem 25 různých formulářů oddílu VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Tyto formuláře jsou pouze číslovány jako Přílohy. Myslím, že by bylo velmi vhodné rozčlenit formuláře do jednotlivých významových větví a hlavně je do nabídky zadat POPISEM.
Zlepší se tak orientace v problematice pro klienty a žadatele.

Odbor životního prostředí
Jiří Zachar, odbor životního prostředí

Přeju dobrý den a dovoluji si reagovat na Vámi uplatněný návrh ke zlepšení přehlednosti některých formulářů, které jsou k dispozici na stránkách odboru.
Vzhledem k tomu, že se za dobu fungování dálkového přístupu k formulářům pro nejrůznější typy podání a následných řízení vyskytl první problém s přehledností dokumentů, měli jsme zato, že množina formulářů pro úsek vodního hospodářství je ve spojení se seznamem příloh umístěným na první pozici přehledná dostatečně. Nicméně doplníme zde odkaz na oficiální portál MŽP E-AGRI, kde je soubor veškerých formulářů v rozsahu příslušného prováděcího předpisu k vodnímu zákonu včetně Vámi navrhovaného slovního popisu pro jednotlivé typy žádostí.
Děkujeme za připomínku.

S pozdravem Jiří Zachar, vedoucí odboru

občan 2
6. 12. 2016

Dobrý den pane inženýre, domníval jsem se,že "Kniha přání a stížností" bude sloužit
občanům ve věcech,které nejsou jenom osobní,ale souvisí přímo s děním města
a radnice.Vaše reakce na příspěvek pana J.B. ,který jste pojal jako soukromá osoba -odpověď panu J.B. meilem mě připadá, že se vybírají příspěvky ,které uzná "rada moudrých".Pokud máte zájem na reakci občanů na Vaše chování kouněte na Internetové noviny VM.Doufám,že příspěvek je konkretní, slušný a nikoho neuráží
a budete na něj patřičně SÁM zde reagovat v.Děkuji-zdraví-km.

P.S. zatrhuji -zveřejnit dotaz

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Občane2.
Příspěvky na Noviny VM jsem si přečetl a komentovat to musím asi takto: Pan "Jiří Bárta" zatím nabídku schůzky v této věci opravdu nevyužil, alespoň ne pod tímto uváděným jménem. Jeho skutečnou identitu neznám. Doteď jsem odpovídal na všechny příspěvky v knize, ač občas směřovaly na někoho jiného. Hodlám tak činit i nadále. V tomto konkrétním případě ale diskuse směřovala, byť samozřejmě ve slušných mezích, k tomu, dostat někoho na radnici za každou cenu do úzkých. A to třeba i tím, že se z předchozího příspěvku vytrhla jedna věta bez celkové souvislosti a ta se rozvíjela jiným směrem. Poslední příspěvek, který pan "Bárta" zveřejnil na Novinách VM, byla již opravdu odpověď zjištěná od Policie ČR a Městské policie, mimo činnost odboru dopravy. Proto jsem považoval takovouto odpověď přímo panu "Bártovi" za dostatečnou. Pokud ji on měl potřebu za každou cenu medializovat, učinil tak, je to jeho právo. Příspěvky v diskusi k tomuto tématu na Noviny VM jsou, hlavně v závěru, opravdu "podnětné". Téma kamionů ve městě není na diskuse v knize přání a stížností, je to téma značně obsáhlé a složité. Pokud ale kdokoliv z občanů, i pan "Bárta" bude mít zájem, rád si s ním o tomto přímo pohovořím, jak jsem již jednou nabídl.

občan2
19. 11. 2016

Dobrý den,pane inženýre nedá mě to,abych nereagoval jako místní řidič na Vaši odpověď dotazem:
-v případě ucpaného hlavního tahu městem použiji vozovky Palouky nebo Nábřeží-
bude na mě pohlíženo jako na Vámi zmíněné řidiče kamionů???
Dík za radu a odpověď zdraví km.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Ve Vámi uvedeném případě je kontrola řidiče mnohem jednodušší a může ji dělat kromě Policie ČR i Městská policie. Navíc na těchto komunikacích kontrola řidiče nebrzdí provoz tak jako na přeplněné II/602. Takže stát se to může, záleží i na konkrétním policistovi jaký bude mít na věc názor. Já osobně jako řidič se snažím dodržovat pravidla silničního provozu, takže s touto situací jsem se ještě nesetkal. Ale vím, že se to občas stává.

občan2
17. 11. 2016

Dobrý den,vše se dá pochopit ale ptám se
-pokud byla snaha umístit na hranici města dopravní značky-zákaz průjezdu nákl.dopravy/nevím zda tam jsou-pokud ano/ proč policie nekonala?
-z jakého fondu byla hrazena oprava zámkové dlažby Pod hradbami,kde se ve větší míře podíleli nezodpovědní řidiči na její poničení?
-rozčarování místních řidičů s přístupem Radnice chápejte,protože pokuty za banality dovedete ,ale na průjezd kamionů máte objektivní příčiny.
- a ještě kamiony sjedou na Lhotce jak uvádíe v předchozí odpovědi měly by příkazem najet na D1 VMvýchod-v mimořádné situaci se konají mimořádná opatření/koordinace města+státní policie/

Děkuji za kvalifikované odpovědi na můj dotaz-přeji hezký den km.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
- Proč policie nekonala - snažil jsem se to vysvětlit v předchozím příspěvku, v dané situaci by to dle mého názoru způsobilo spíše další komplikace, ale pokud chcete informaci přímo od zdroje měl byste se obrátit s tímto dotazem na Policii ČR.
- Oprava zámkové dlažby byla hrazena dle mých informací z položky na opravu objízdných tras, kterou měl v rozpočtu stavby Kraj Vysočina.
- Opět bych pouze podotknul, že starosta města je velitelem Městské policie, ale rozhodně nevelí, a nikdo z Města Velké Meziříčí, Policii ČR, která jediná může kontrolovat dodržování zákazu tranzitu. Nelze míchat do jednoho balíku činnost Městské policie a Policie ČR, tyto složky mají jiné pravomoci i působnost.
- Jen takové zamyšlení. Jak by mohly kamiony příkazem najet na D1 VM východ, když to tam bylo totálně zacpané... Předpokládám, že i Policie ČR používá v těchto případech zdravý rozum, naštěstí.

Občan
15. 11. 2016

Dobrý den. Mám dotaz ohledně dnešní situace konkrétně uzavřené dálnice. Na stránkách Velkomeziříčska máte článek ohledně toho že bude dálnice uzavřena a přes město bude vedena doprava do 3.5t, ale již i na přiloženém videu je zřejmé že městem projíždí i vozidla nad 12t viz video v daném článku (zde odkaz na video https://www.youtube.com/watch?v=Zycg21R1bLk). Chci se tedy zeptat jak je možné že přes město projíždí vozidla o hmotnosti vyšší než 3.5t jak řeší tento problém policie pochybuji že všechna tato vozidla jedou od Třebíče nebo z některé ze zdejších firem. Nemohu si pomoci, ale přijde mi že si někdo z občanů dělá srandu. Děkuji za vysvětlení této situace.

Město Velké Meziříčí
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Občane.
Uzavření dálnice D1 způsobila nehoda kamionu na km. 142 ve směru na Prahu kolem 8.hodiny ráno. Dle mých informací z toho, co jsem zjistil, Policie ČR zamezila sjíždění kamionů na Exitu 146 Velké Meziříčí - východ, ale není možné tato zavřít i předcházející exity Lhotka a Velká Bíteš. Řidiči kamionů jsou spolu v radiovém kontaktu, takže informace se k nim dostávají rychle a oni se dle nich zařídí. Pokud potom do města vjedou už po silnici II/602, není v silách Policie ČR je za takovéto vypjaté dopravní situace, která včera nastala, kontrolovat ohledně dodržování zákazu tranzitu, to by jenom dále komplikovalo situaci. Největší problém nastal dvouhodinovou úplnou uzavírkou směru na Prahu při vyprošťování havarovaného kamionu z příkopy, kdy potom kolony vozidel odjížděly až do půl čtvrté odpoledne. Celou akci si řídila Policie ČR. Chápu Vaše rozhořčení, ale zkuste i Vy chápat řidiče na D1 v takového situaci. Bohužel dálnici D1 tu máme a musíme být na tyto situace připraveni.

Radek
14. 11. 2016

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat co bude místo zrušeného pískoviště mezi panelovými domy na ulici Poštovní.
Již jsem se jednou ptal - bez reakce.

Děkuji

Starosta
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Dobrý den,

v tomto místě není v současné chvíli uvažováno s žádným dalším využitím. Prostor zůstane oset trávou.

S pozdravem

Ing. Marek Švaříček, tajemník

Miloš
4. 11. 2016

Dobrý den, rád bych znal jméno člověka, který prováděl grafickou přípravu pro tisk katalogu "A-U soutěže" a také konkrétní jméno člověka, který tento katalog odsouhlasil a dal pokyn k tisku. Pokud je odpovědných lidí více, prosím o jejich jména. Děkuji.

Starosta
Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury

Dobrý den pane Koláři,

vzhledem k omezenému finančnímu limitu stanoveného rozhodnutím rady města prováděl grafickou přípravu pro tisk zdarma Jupiter club (pan Martakidis), katalog odsouhlasil sekretář soutěže ing. Velička a pokyn k tisku jsem dal já.

Navrátil
3. 11. 2016

Dobrý den,
na starých web. stránkách www.mestovm.cz byly , mimo náměstí, umístěny web. kamery na ulici Jihlavská a Karlov. Na nových web. stránkách města tyto kamery nejsou. Kamery byly dobré pro zjištění momentální dopravní situace ve městě .
Plánujete výše zmíněné kamery opět zveřejnit?

Město Velké Meziříčí
Josef Švec, správní odbor MěU

Vážený pane Navrátile,
obraz z výše uvedených kamer jsme pouze přebírali ze serveru společnosti, kt tato technická zařízení instalovala. V současné době na jejich serveru neběží "aktuální stream", proto jej ani nepublikujeme. Pokusíme se o zjednání nápravy. Pokud tato společnost odstraní závadu na svém zařízení, zmíněný obraz "pustíme" i na našem webu.

S pozdravem

Josef Švec

Meziříčák
24. 10. 2016

Zdravím,
mám dotaz ohledně Františkova. Proslýchá se, že bude zavřený až do konce listopadu. Proč???? Okružní křižovatka se zvládá v termínu, pracuje se i o víkendu, kdežto na silnici k Petrávči vůbec... Doufám, že nebudete argumentovat náročností prací, a taky bych chtěl vědět, zda dotyčná firma dostane nějaké penále za nedodržení termínu apod.

Děkuji.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane (paní) Meziřičáku.
Situace na Františkově dle informace odboru výstavby Městského úřadu Velké Meziříčí následující:
Kraj Vysočina jako investor opravy komunikace sdělil, že stavba v úseku od značky Velké Meziříčí ke kruhovému objezdu Kaufland bude v předčasném užívání nejpozději 14.11.2016.
V tomto samém úseku je investorem Město Velké Meziříčí na stavebních objektech: Chodník a cyklostezka, Podélná parkovací stání, oplocení, Přeložky sdělovacích vedení. Tyto objekty do předčasného užívaní nepůjdou a termín ukončení realizace je dle smlouvy o dílo do 2.12.2016. Penále za nedodržení termínu realizace je samozřejmě součástí penále smlouvy o dílo.

Pavla
22. 10. 2016

Dobrý den pane Pospíchale, chtěla bych upozornit na špatné označení ulice Na Vyhlídce. Je to připevněno na nové lampě na začátku ulice Nad Tratí, /odbočení na spodní část ulice Nad Tratí/, a přitom tato malá ulice je o kousíček dál. Mohlo by to být matoucí pro občany. Šlo by to připevnit na správné místo a to na ulici Na Vyhlídce? Děkuji Pavla.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, paní Pavlo.
Díval jsem se na fotky původního umístění označníku na protější straně ulice Nad Tratí, které také nebylo ideální. Nový stav je o něco lepší, bude vhodné ceduli lépe nasměrovat. Pokud bychom chtěli stav dokonalý, musel by se někde na vhodném místě osadit nový sloupek na tuto jednu ceduli. Ještě to zvážíme.

Radek
13. 10. 2016

Dobrý den. Pane Pospíchale, neuvažujete o zřízení bezpečnostních asistentů jak to funguje ve Žďáře? http://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/ve-zdare-hledaji-dalsi-asistenty-k-prechodum-20161013.html
Myslím si, že by o to mohl být mezi občany zájem a u policií určitě taky.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Tuto variantu zlepšení zabezpečení přechodů pro chodce v ranních hodinách Město Velké Meziříčí také řešilo. Nicméně po zvážení nároků na vyškolení asistentů a dalších okolností a zejména s ohledem na to, že v našem městě velmi dobře funguje součinnost Městské police a obvodního oddělení Policie ČR při dozorech na přechodech, se tato možnost nerealizovala.

Iva
5. 10. 2016

Dobrý den,
dnes na novinách vm.cz je foto, kdy projíždí kamion přes parkoviště Pod Hradbami. Není první ani poslední a mě by zajímalo, jak se takový hulvát a ignorant v kamionu pokutuje. Jasně ukazuje, že nezná dopravní značky, neví co je zákaz a podobně, takže takový bezohledný řidič by měl dostat dost velkou pokutu, aby si příště rozmyslel vjet do zákazu.

Děkuji za odpověď

Starosta
Petr Dvořák, vedoucí městské policie

Městská policie Velké Meziříčí situaci v dopravě, která nyní panuje ve městě v souvislosti s probíhající rekonstrukcí okružní křižovatky Třebíčská, Hornoměstská, pokládá za svou prioritu. Při své kontrolní činnosti se hlídky strážníků věnují převážně dohledu na dodržování zákazů vjezdu nákladních vozidel na ulicích Třebíčská, Hornoměstská a Pod Hradbami, s výjimkou momentů, kdy musí řešit jiná oznámení občanů v souvislosti s ostatními záležitostmi veřejného pořádku. Strážníci odklonili na objízdnou trasu desítky nákladních vozidel, pokud řidič nákladního vozidla poruší zákaz vjezdu, řeší strážníci přestupky v dopravě na místě v blokovém řízení, uložením pokuty do 2000,- Kč.

Jiří
26. 9. 2016

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat,kdo vymyslel takový nesmysl vracet na ulici Příční žulové kostky na vjezdy k domům?? Vím že mají asi větší životnost než betonová dlažba,ale z hlediska estetiky to bude strašné!!
Děkuji za odpověď

Odbor správy majetku a bytů
Bc. Antonín Šilhavý - Investice města

Dobrý den,

na ulici Nová, Příční, Křižní probíhá akce Oprava komunikací a chodníků. Zdůrazňuji oprava. To znamená, že se pouze vyměňují staré nevyhovující povrchy komunikací za nové. V případě žulových kostek ve vjezdech bylo rozhodnuto (z důvodu nesrovnatelně delší životnosti žulových kostek oproti betonovým prvkům) o ponechání stávajících dlažebních kostek s tím, že by se pouze předláždily. Rozhodnutí ponechat žulové kostky bylo rozhodnutí stavebního odboru, které vzešlo z jednání s projektantem. Co se týče estetiky, dle mého názoru je to velice subjektivní hledisko. Co se líbí jednomu nemusí se líbit druhému.

S pozdravem
Bc. Antonín Šilhavý
Investice města

Marta
22. 9. 2016

Dobrý den, chtěla bych se zeptat:
1) zda ve městě přibudou nějaké nové cyklostezky případně značení pro cyklisty. (ínapř. u Domu zdraví, kde se motajjí vpravo,vlevo kočárky,chodci,auta a do toho cyklisti).
2)Dále by mě zajímalo jestli neuvažujete o stavběcyklostezky směrem na obec Jabloňov, Dolní Radslavice
3) Jakým způsobem jsou řešeny parkovací hodiny - přetáčení karet - řidiči (zaměstnavatelé) některých místních firem jež blokují parkovací místa celý den dalším občanům kteří chtějí zaparkovat? Často mám problém zaparkovat na místech, kde často stojí stejné automobily zaměstnanců a člověku nezbude pak nic jiného než parkovat za poplatek na Náměstí - které musí zpravidla v dopoledních hodinách minimálně 3x objet aby byl schopen zaparkovat.
děkuji za odpověď. M.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jiří Pospíchal

Dobrý den.
1. Pokud v rozpočtu města budou schváleny prostředky, je vyprojektována cyklostezka v centru města podél řeky Balinky.
2. Do Dolních Radslavic není připravena cyklostezka. Na sousedním katastru je to věc obce Jabloňova.
3. Strážníci pravidelně kontrolují všechna parkoviště s parkovacím kotoučem ve městě, přičemž postupně zkontrolují všech 150 kotoučových parkovacích míst, kde se setkávají s případy, kdy řidiči motorových vozidel viditelně neumístí při zahájení stání ve vozidle parkovací kotouč, nenastaví dobu zahájení stání, překročí dobu stání, která je uvedena na dodatkové tabulce pod dopravní značkou IP 13b, ale i v průběhu parkování mění dobu začátku stání na parkovacím kotouči. Ve všech uvedených případech tak řidiči nerespektují význam dopravní značky IP 13b, čímž porušují příslušné ustanovení zákona o silničním provozu a tím se dopouští přestupku, za který jim může být uložena pokuta v blokovém řízení ve výši až 2000,- Kč.

pavel
14. 9. 2016

Dobrý den, chci se zeptat zda je opravdu situačně vhodné číhat jakožto Městská policie na řidiče "porušující zákaz na ulici Nábřeží aby se vyhnuli koloně, ale náklaďáky v klidu nechat bez postihu jezdit přes město. Opravdu? Nemělo by to být spíše naopak a být jakožto Městská policie ku prospěchu občanů města, kteří vědí, že se to tam dá vcelku dobře a bezpečně objet? Proč otravovat občany, kterí denodenně trpí v kolonách, ale řidiče tranztu nad 12tun nechat? Zamyslete se nad tím!

Městská policie
Ing. Petr Dvořák

Dobrý den,
na ulici Nábřeží stále platí místní úprava silničního provozu, která zakazuje vjezd všech motorových vozidel na tuto místní komunikaci, s výjimkou dopravní obsluhy. Na situaci, kterou popisujete, kdy ulicí Nábřeží projíždějí řidiči, kteří se tímto snaží vyhnout koloně vozidel na ulici Sokolovská, si stěžují obyvatelé ulice a ostatní účastníci silničního provozu – chodci a cyklisté, kteří se cítí na této komunikaci projíždějícími vozidly ohroženi. Pak je na místě důvodná kontrola hlídkou MP, která mimo jiné kontroluje i dodržování zákazu tranzitní dopravy. Je nutno dodat, že bez stanovení přechodné úpravy silničního provozu obdobně, jak je tomu nyní na místní komunikaci Palouky, není možné se ulicí Nábřeží vyhnout kolonám, které se tvoří na silnici II/602.

S pozdravem
Petr Dvořák

občan
14. 9. 2016

občan

 6. 9. 2016

Dobrý den,jak hodláte řešit kolony ve městě-provoz od Karlova na Jabloňov je plynulý-rovněž tak od Jihlavy na Mýto.Bylo by vhodnější pro policii kontrolovat cizí náklaďáky než číhat na místní řidiče u řeky a zamyslet se nad smysluplnosti semaforů.Dnešní situace vrhá špatné světlo na celou radnici .Dík za férovou odpověď.


Uplynulo více dnů a kolony jsou čím dál tím horší... Asi to nebylo tím prvním plnohodnotným dnem. Nebo se pletu?

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jiří Pospíchal

Dobrý den. Opravdu to není jen tím prvním školním dnem, ale není dobré vytrhovat z mé předchozí odpovědi jen část jedné věty. Opět se ukazuje, že největší podíl na problémech ve městě má provoz na dálnici D1, resp. "neprovoz", tedy stav kdy dojde k nehodě na D1. Potom je sice možné v Měříně sjet z dálnice ve směru na Brno, ale vrátit se na ni je aktuálně možné až na exitu 146 Velké Meziříčí - východ.
Otevření exitu 141 Velké Meziříčí - západ by mělo nastat za pár dní, dle aktuální informace od stavbyvedoucího k datu 23.9.2016.

občan města - prozatím
14. 9. 2016

Přeji dobrý den, zajímalo by mne, zda je ulice Vrchovecká od lávky přes řeku směrem dál na Křižanov ještě součásti města. Stav "chodníku" tomu totiž vůbec neodpovídá. Nikoho tam prosím od zeleného stolu ani nemusíte vysílat aby to prověřil, on ten chodník tam totiž vůbec není, přesto že jsme téměř pořád v centru města...
Jaký je konkrétní plán na řešení této drobnosti? Odpověď že nejsou finance, neberu. Pokud by na příjezdu do města po této komunikaci byl instalován spomalovací radar s inkasem za překročení rychlosti, tak za těch X let co ten chodník tam není a upozorňuje se na to, tak má město z pokut ještě i přebytek financí na jiné akce.
Zatím to vypadá tak, že se čeká na nějaký impulz k nastartování řešení, jenom doufejme, že to nebude nějaké něštěstí chodce který teď musí jít v centru města po frekventované silnici, protože město nemělo rozpočet na chodník...

Odbor výstavby a územního rozvoje
Antonín Kozina a Jiří Pospíchal

Projektová dokumentace na nový chodník se zpracovává. Požadavek na schválení prostředků na realizaci bude projednáván při přípravě rozpočtu města na rok 2017.
Úsekové měření rychlosti zde by muselo být za součinnosti s Policií ČR nebo Městskou policií, nikdo jiný rychlost pro účely represe měřit nemůže. Totéž je při měření rychlosti radarem. Bylo by to ovšem v první řadě politické rozhodnutí. Osobně si nemyslím, že zrovna tam by to bylo nezbytné.

Marie
12. 9. 2016

Dobrý den, bylo by možné nechat světelnou křižovatku "U Kozů" zapnutou i o víkendech, alespoň po dobu, kdy bude probíhat oprava křižovatky "Třebíčská" ? Ze směru od Třebíče se tvořily v sobotu i v neděli kolony a bylo obtížné se na silnici č.II/602 napojit. Hlavně ti řidiči, kteří chtěli jet směrem na Jihlavu.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jiří Pospíchal

Dobrý den, paní Marie.
Připojení na silnici II/602 od Třebíče a možnost trvalého provozu SSZ na křižovatce "U Kozů" jsme řešili, nicméně s ohledem na to, že by to bylo opatření již pouze na jeden víkend (předběžně má být EXIT 141 Velké Meziříčí - západ zprůjezdněn od 20.9.2016) a je možnost objet křižovatku po ul. Nábřeží směr Kaufland a odtud na okružní křižovatku, ponecháme stávající stav. Situaci o víkendu monitorovala městská policie a ani od ní nemám podmět ke změně nastavení SSZ.
S pozdravem
Jiří Pospíchal

Meziříčák
11. 9. 2016

Vzhledem k tomu, co se minulý týden dělo ve městě s dopravou, si myslím, že by bylo vhodné, mimo jiné, povolit průjezd autobusům po nábřeží.... Vždyť MHD měla sekeru i hodinu a o dětech do škol ani nemluvě...

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jiří Pospíchal

Dle dopravce jim průjezd po Nábřeží příliš nepomůže, protože autobus u Penny na výjezdu těžko odbočí vpravo, není tam na to prostor. Ale po domluvě se stavbou budou od zítřka alespoň školní autobusy stavbou projíždět ráno na Třebíčskou rovnou ke školám, tak snad už školáci nebudou chodit pozdě.

občan
6. 9. 2016

Dobrý den,jak hodláte řešit kolony ve městě-provoz od Karlova na Jabloňov je plynulý-rovněž tak od Jihlavy na Mýto.Bylo by vhodnější pro policii kontrolovat cizí náklaďáky než číhat na místní řidiče u řeky a zamyslet se nad smysluplnosti semaforů.Dnešní situace vrhá špatné světlo na celou radnici .Dík za férovou odpověď.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane občane.
Pondělní kolony přes město přičítám zejména zvýšenému provozu ve městě, přece jenom byl první plnohodnotný školní den. Když vezmu v potaz, že na průjezdu městem jsou dvoje semafory a více než 10 přechodů pro chodce, tak doprava na průtahu silnice II/602 nemůže být zcela plynulá, a to zejména při nárůstu intenzity dopravy nad určitou mez, která byla včera překročena. Semafory ale není možné vypnout, potom by se vytvořily kolony na silnici II/360 od Křižanova a Třebíče a bylo by to ještě horší. Dnes ráno byla uzavírka na Třebíčské stejná jako včera, a provoz byl přitom zcela plynulý. Jistý vliv na provoz ve městě má i situace na dálnici D1, ale ne takový, aby to odůvodnilo samo o sobě včerejší dopravní situaci ve městě. Organizaci provozu v rámci uzavírky pro stavbu navrhovala stejná firma, která řeší dopravní opatření při opravách na dálnici D1 a proto je zajištěna koordinace opatření tak, aby si vzájemně neodporovala. Zřejmě se sešlo více nepříznivých okolností, z nichž některé nebylo možno předem odhadnout. Touto cestou si dovolím poděkovat řidičům za trpělivost a ohleduplnost.
S pozdravem
Jiří Pospíchal

Miloš
2. 9. 2016

Dobrý den, na radě města ze dne 24.8.2016 byl odložen bod č. 1472/42/RM/2016 "Rozšíření měsíčníku Velkomeziříčsko". Rád bych se zeptal o co se přesně jedná? Děkuji.

Místostarosta
Josef Komínek, místostarosta

Vážený pane,

bod „Rozšíření měsíčníku Velkomeziříčsko“ se týkal plánu na rozšíření měsíčníku Velkomeziříčsko ze 16 stran na 32 stran. Rada města tento bod odložila, neboť si vyžádala doplňující informace k přijetí konečného rozhodnutí. Materiál týkající se tohoto bodu bude předložen radě města na některou z dalších schůzí. Přesný termín zatím nebyl stanoven.

S pozdravem

Josef Komínek

Marie Přibylová
2. 9. 2016

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kdy bude obnoven rozhlas na ulici Nad Tratí. Vím, že je ulice v rekonstrukci, ale osvětlení bylo již instalováno, tak by se rozhlas mohl na sloupy namontovat zpět. Obyvatelé ulice jsou prakticky bez informací, když je rozhlas ve městě hlásí. Je slyšet pouze úvodní znělka z ulice Bezručova a Družstevní, ale text není srozumitelný. Děkuji.

Starosta
Josef Švec

Vážená paní Přibylová,
po dohodě s techniky bude rozhlas instalován zpět do 12. září 2016.
S pozdravem

Josef Švec

Pospíchal
31. 8. 2016

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda je letos v plánu oprava cesty (silnice), která vede ze silnice na ulici Družstevní k mostu (modrý most) přes řeku Balinku. Cesta je v katastrofálním stavu skoro jako po bombardování, špatně se po ní chodí, natož jezdí na kole.

Město Velké Meziříčí
Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Do této cesty se bude překládat vodovod a teprve poté je plánovaná oprava cesty.
Na přeložku vodovodu není zatím vodoprávní povolení z důvodů nesouhlasu jednoho vlastníka pozemku. Takže letos to bohužel nebude možné.

občan
31. 8. 2016

Dobrý den, okružní křižovatka na Třebíčské je dobré řešení,ale stává se,že vozidlo jedoucí /dříve po hlavní Brno-Jihlava / prakticky jede skoro rovně a RYCHLE nedá přednost vozidlu již v křižoatce od Třebíče.Neuvažuje se o zvýšeném přechodu jako je u školy Oslavická,který by zpomalil přijíždějící vozidlo?Hezký den.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jiří Pospíchal

Dobrý den.
V pondělí začne přestavba této okružní křižovatky do konečné podoby, tedy i s dlážděným prstencem kolem středového ostrůvku. To zatím v křižovatce chybělo a přispěje to ke zklidnění průjezdu i ve Vámi uvedeném směru. Pokud řidič nerespektuje dopravní značení, hodně riskuje, a to nejen postih, ale někdy i svůj život. Mnozí řidiči ale bohužel takto neuvažují. O instalaci zpomalovacího prahu na silnici II/602 před křižovatkou neuvažujeme, je to úprava šikanující i slušné řidiče a na takto frekventované komunikaci nevhodná, navíc v případě přejezdu zejména nákladními vozidly i značně hlučná.

Miloš
30. 8. 2016

Dobrý den, rád bych se zeptal, proč včera několik hodin nefungoval web města www.velkemezirici.cz.

Děkuji.

Město Velké Meziříčí
ales.janousek@xart.cz

Dobrý den,

V pátek se některé kontejnery na serverech v našem datovém centru, na kterých hostujeme portál města, ocitly pod těžkým DDoS útokem, který se v neděli opakoval. Provedli jsme několik kroků na vyvažování zátěže, zavedli dynamická pravidla na firewallu, atd.
V pondělí, kdy útoky kulminovaly byl server nárazově pomalejší, v intervalech vysoké zátěže se stránky načítaly pomalu nebo vůbec.
Výpadky pokryla garance SLA, bohužel DDoS útoky nelze předvídat ani vyloučit.

S pozdravem
Aleš Janoušek, XART s.r.o.

Martin
23. 8. 2016

Dobrý den. Bylo by možné prověřit jízdu jednosměrkou na ulici Krškova vozidel stavby hřiště za gymnáziem? Jejich řidiči nedodržují jednosměrku a po upozornění jsou vulgární. Je jenom otázkou času kdy se zde stane nějaká nehoda.
Děkuji za odpověď.

Městská policie
Ing. Petr Dvořák

Dobrý den,
díky za Vaše upozornění. Hlídka MP dnes kontaktovala odpovědného pracovníka firmy, která provádí stavbu a problém s nedodržováním dopravního značení na ulici Krškova na místě projednala. Další kontroly se zaměřením na dodržování místní úpravy silničního provozu v této oblasti budou následovat.

S pozdravem
Ing. Petr Dvořák, MP Velké Meziříčí

Miloš
19. 8. 2016

Dobrý den, rád bych se zeptal, proč trvá zveřejnění přehledu usnesení z rady města Velké Meziříčí více jak týden? Například poslední PDF dokument z jednání rady města, které se konalo 10. 8. 2016, byl zveřejněn na webu města až 18. 8. 2016?

Město Velké Meziříčí
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Vážený pane,

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), v ustanovení § 97 stanoví, že obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým.
Informováním způsoby v místě obvyklým se pak rozumí zejména zveřejňování informací na úřední desce a jiných informačních tabulích, v místním tisku a prostřednictvím webových stránek.
Rozsah a obsah informační povinnosti není stanoven, zákon o obcích odkazuje toliko na místní zvyklosti, každá obec tedy může sama rozhodnout, jak bude informovat občany obce o své činnosti, jaké dokumenty, v jaké podobě, kdy a na jak dlouhou dobu je zveřejní.
V ustanovení § 101 odst. 3 zákona o obcích je uvedeno, že zápis ze schůze rady města musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání.
Zákon o obcích nikde neuvádí povinnost zveřejnit přehled usnesení, a tedy neuvádí ani žádný termín, kdy k tomu má dojít.
Město Velké Meziříčí zveřejňuje usnesení či informace z rady města na webových stránkách města již od 10.9.2003. Informace či usnesení jsou vždy zveřejněna v co nejkratší době po pořízení zápisu z rady města.
Pokud se podíváme podrobněji na zákon o obcích, tak zjistíme, že při dodržení všech zákonných lhůt mohl být zápis z rady města konané dne 10.8.2016 pořízen až 17.8.2016. Zveřejnění přehledu usnesení z rady města na webových stránkách města hned následující den, tj. 18.8.2016, tak považuji za rychlý a odpovídající.
Snahou města Velké Meziříčí je poskytovat informace občanům z rady města v co nejkratší době, což také činíme.
Pokud jste měl podanou žádost (či jiný podnět) v radě města a potřeboval jste vědět usnesení rady města dříve, mohl jste se obrátit se svým dotazem přímo na starostu či místostarostu města.

S pozdravem

Ing. Marek Švaříček, tajemník

Klára
18. 8. 2016

Dobrý den
Chtěla bych se zeptat co jse kope na ulici čermákova.
Moc děkuji za odpověď

Odbor výstavby a územního rozvoje
Odbor správní - Radek Novotný

Dobrý den

V uvedené lokalitě se realizuje rozšíření Městského kamerového a dohledového systému. Na uvedenou akci je vydán územní souhlas s umístěním stavby Odborem výstavby a regionálního rozvoje.

S pozdravem

Radek Novotný

paní Kateřina S.
16. 8. 2016

Dobrý den, od víkendu se městem line neuvěřitelný zápach. Nejvíce je cítit u řeky Balinky na Paloukách u Billy. Tam se procházejícím lidem až zvedá žaludek. Ale cítit je zápach i na Družstevní ulici a dále na jih na ulicích Nad Tratí, Bezručova, Třebíčská. Nešlo by provést šetření z čeho zápach uniká a upozornit původce. Děkuji.

Odbor životního prostředí
Jiří Zachar

Dobrý den, vzhledem k tomu, že se jedná o opakující se dotaz z oblasti obtěžování zápachem, na který je již publikována odpověď, dovoluji si odkázat na tento text.

občan S
15. 8. 2016

Dobrý den,již několik dní se line zápach v různou denní i noční dobu/asi kejda-hnůj../ v oblasti VM západ.Nevím zda je cítit i ve městě,ale uvedu konkretně-Amerika až Nádražní.Mít otevřené okno v inkriminovanou dobu se cítíte jak na hnojišti.Dík za odpověď.

Odbor životního prostředí
Jiří Zachar, OŽP MěÚ

Přeju dobrý den,

v našem sídelním útvaru se v současné době střetává více okolností zapříčiňujících vznik a šíření zápachu. Na okolní zemědělsky obhospodařované pozemky jsou po sklizni řepky a obilnin aplikována statková hnojiva /především kejda, močůvka, případně hnůj/, kdy i při maximálním možném zkrácení doby mezi aplikací a zapravením do půdy k vývoji zápachu dochází. V lokalitě s epicentrem Palouky, Hornoměstská jde o zápach související s plánovanou větší údržbou technologické části čistírny odpadních vod společnosti Lacrum, kde se předpokládá dokončení prací ještě tento týden.

S pozdravem Jiří Zachar

občan
10. 8. 2016

Dobrý den. Chci se zeptat proč netekla voda dne 10.8.2016 v ulici Na Spravedlnosti když nebylo nikde hlášeno ani oznámeno že voda nepoteče. Děkuji.

Město Velké Meziříčí
Josef Švec, vedoucí správního odboru

Vážený občane,
Celou věc jsme prošetřovali na Vodárenské akciové společnosti a.s., která zajišťuje dodávky pitné vody po městě. Tato neprováděla v uvedené lokalitě žádné opravy ani zásahy do systému. V dopoledních hodinách však zaznamenala v uvedené lokalitě pokles tlaku, což mohlo být příčinou Vámi uvedeného problému.

S pozdravem

Josef Švec

Magda
27. 7. 2016

Dobrý den, mohl by být aktualizován stav vyřízení občanských průkazů? Děkuji

Město Velké Meziříčí
odbor správní - Josef Švec

Vážená paní Magdo.
Nejdříve se omlouváme za překlep, při psaní posledního údaje publikovaného na webu došlo k překlepu a kolegyně uvedly místo data 18. červenec chybné datum 18. červen. Tento údaj byl opraven a doplněny chybějící údaje z minulého týdne. Tímto se omlouváme, na pracovišti občanských průkazů, evidence obyvatel a cestovních pasů dochází k letnímu čerpání řádných dovolených pracovníků MěU a počet odbavovaných žádostí občanů je stejný nebo ještě vyšší "než mimo období prázdnin".

S pozdravem

Josef Švec

Radek
20. 7. 2016

Dobrý den. pane starosto.
Těší mě, s jakou péčí a zodpovědností přistupujete (celá komise) k řešení budoucí podoby náměstí a přilehlého okolí. V Meziříčí žiji 57 let a zajímám se o vše co se v tomto městě mění či buduje. Žiji tu rád a jsem na to hrdý.
Už roky mě znepokojuje stav jedné soukromé nemovitosti, hlavně proto, že je u hlavní silnice kde městu nedělá pěknou vizitku. Jedná se o rohovou budovu katastrofálního vzhledu a možná i stavu, na parkovišti u kotvičky. To opravdu nemá MÚ možnosti nějakého řešení?
Druhou, spíž poznámku, mám k chování motorkářů ve městě. To je problém celosvětový a nejsem naivní abych si myslel, že se nám to vyhne. To, že svojí zábavou obtěžují na parkovišti u Kauflandu, hlavně hlukem, je asi věcí majitele parkoviště ale co by se přehlížet nemělo, je porušování dopravních zákonů ve městě. Každý kdo se účastí provozu může občas vidět kromě rychlé jízdy a průjezdy křižovatek po zadním kole, také průjezdy kruhových objezdů v protisměru. To jde už o bezpečnost. Vím, že policie dělá opravdu hodně a nemůže být všude. Jen jsem chtěl aby se o tomto nešvaru mluvilo. Děkuji za Vaší odpověď.

Starosta
Radovan Necid

Dobrý den pane Radku,

nejprve Vám chci jménem zastupitelstva, rady a poroty architektonické soutěže poděkovat za pochvalu, kterou kolegům rád předám. Děkujeme Vám, je to pro nás povzbuzení.

K domku na Novosadech: samozřejmě, že je to trošku ostuda. Ovšem domek má soukromého vlastníka a je to především jeho vizitka. Město nemá žádnou možnost, jak takovéto věci řešit - do jisté míry je to dobře, protože soukromé vlastnictví má být pro stát a obce nedotknutelné. Na druhou stranu se ovšem můžeme dostat do situace, kdy majitel svým přístupem škodí městu. Snažíme se dlouhodobě s majitelem alespoň mluvit. Dokud stavba vyloženě neohrožuje svoje okolí, ani státní úřad (odbor výstavby) s tím nic nenadělá.

K těm motorkám: víte jsou slušní řidiči, kteří se chtějí jen poměrně rychle a bezpečně dostat z místa na místo. Pak je jistá skupina řidičů, kteří si za volantem něco kompenzují a jsou tak hrozbou pro své okolí. Pak je menší skupinka bezohledných šílenců, kteří jsou schopní večer s deseti kořalkami nebo s jointem vyjet na silnici a pak jde o život. Úplně stejné je to s motorkáři. Požádám strážníky městské a státní policie, aby si toho více všímali.

Ještě jednou vám děkuji za pochvalu i podněty k motorkářům.

Miloš
11. 7. 2016

Dobrý den, rád bych se zeptal, zdali je v pořádků elektronická úřední deska. Přijde mi, že je tam nějak málo dokumentů. Např. za březen 2016 jsou tam vloženy jen 4 dokumenty?

Tajemník
Odbor správní - Zuzana Motyčková

Vážený pane.
Na úřední desce se objevují aktuálně vyvěšené dokumenty. Nejčastější doba zveřejnění je 15 dní. Po sejmutí dokumentu z ÚD se objeví aktuální zveřejněné dokumenty.
Občan se však může přes tlačítko „Hledej“ podívat na dokumenty aktuální i sejmuté. Může si zadat oblast, která jej zajímá (např. Dražby a Exekuce, Volná pracovní místa), může si zadat „Zveřejněno od“ nebo „Zveřejněno do“ nebo „Původce“ nebo „Zpracovatele“ a požadované se mu vyfiltruje.

S pozdravem

Zuzana Motyčková, správní odbor

Marcela Pytlíková
28. 6. 2016

Vážený pane starosto,
obracím se na Vás s prosbou a zároveň s námětem na zlepšení prostředí, ve kterém žijeme.
V březnu 2015 jsem za uživatele bytového domu na ulici Čermákova 2066/57 na Městské správě bytů poptávala možnost zajištění kontejnerů na odpad. Posílala jsem i fotky, jak to vypadá, když přijde vítr. Kontejnery ujíždí, přepadávají, vysypávají se. Měst.správa bytů se námětem zabývala, ale bohužel to není v jejich kompetenci, takže bylo předáno pravděpodobně na Odbor životního prostředí MÚ, potažmo na Technické služby. Je zcela jasné, že je to hlavně finanční otázka. Po projednání s ostatními nájemníky jsme došli k závěru, že by stačilo zabudovat zábranu třeba ve formě kovové tyče. K dnešnímu dni se nic nezměnilo, bohužel povětrností podmínky mají stále častěji vliv na přepadávání kontejnerů. V návaznosti na článek v měsíčníku Velkomeziříčsko č. 6, ročník XXVII, kde jste psali o odstranění starých nefunkčních klepadel a sušáků, nás napadlo, zdali by se k vybudování takové zábrany nedal použít právě materiál z těchto sušáků. Zrovna jeden takový, který nebyl snad nikdy použit, máme před domem.
Děkuji za informaci.
S přáním příjemného dne
Mar

Starosta
Jiří Zachar

dobrý den, paní Pytlíková,

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za návrh. Po projednání s odborem správy majetku a bytů a naší svozovou firmou zajistíme nejpozději do poloviny měsíce srpna t.r. montáž vhodného typu zábradlí jednak ve Vámi navržené lokalitě a dále pak i na stanovišti pro nádoby na odděleně sbírané složky komunálního odpadu před bytovým domem v ulici Mírová, kde kontejnery opakovaně při silnějším větru působí obdobné problémy, které popisujete ve svém podnětu.
Obdobná opatření byla provedena i na dalších exponovaných místech, např. v sídlišti Hliniště.

S pozdravem Jiří Zachar, vedoucí OŽP

Jaroslav Černý
7. 6. 2016

Dobrý den pane starosto. V měsíčníku Velkomeziříčsko č. 6, ročník XXVII jsem se dočetl o odstranění prastarých klepadel na koberce a sušáků na prádlo. Chtěl bych se zeptat, na koho se obrátit ve věci zachování této občanské vybavenosti u domu Krškova 1305 ve Velkém Meziříčí. Tyto sušáky a klepadlo slouží stále svému účelu. V tomto domě se nenachází žádné prostory k sušení prádla a byty v přízemí nemají ani balkon, který by se dal využít.
S pozdravem a děkuji za informaci.
Černý Jaroslav

Starosta
Radovan Necid

Dobrý den pane Černý,

rozumím Vaší připomínce, právě proto jsme oslovili naše spoluobčany, aby se k tomu mohli předem vyjádřit. V uvedené zprávě ve Velkomeziříčsku (jak v tištěné tak na webu) je uveden také kontakt pro zájemce těchto věcí do výpůjčky, pro jistotu ho ještě zopakuji: Pavel Stupka, tel.: 566 781 030, e-mail: stupka@velkemezirici.cz.

Pan Stupka s Vámi všechno projedná, v úctě R. Necid.

Dvořák Jiří
7. 6. 2016

Dobrý den . Prý má příští rok probíhat rekonstrukce vodovodu na silnicii č. 602 v lokalitě Karlov . Je to pravda ? Děkuji za odpověď .

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Dvořáku.
Prověřoval jsem Váš dotaz u Vodárenské akciové společnosti, a.s., která je správcem vodovodu, i na odboru výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu - investice. Ani na letošní ani na příští rok není rekonstrukce vodovodu na silnici II/602 na ulici Karlov plánována.

Marcela Polová
25. 5. 2016

Díky za vstřícné jednání úřednic na pokladně odpoledne dne 25.5. Jsou tam pro lidi, na správném místě. Zdravím

Tajemník
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Děkujeme za pochvalu paní Polová. Předám pracovnicím na pokladnu.

S pozdravem

Ing. Marek Švaříček, tajemník

Miloš
20. 5. 2016

Dobrý den, je autorem nového loga Jupiter club pan Petros Martakidis?

Tajemník
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Dobrý den pane Miloši,

na podobný dotaz ohledně nového loga společnosti JUPITER club jsem Vám již odpovídal (minule jste se ptal, kdo vytvořil, vybral a od kdy se nové logo používá).

Mgr. Milan Dufek, jednatel společnosti JUPITER club, s.r.o. k tomu sdělil následující odpověď: "Nové Logo Jupiter clubu vzniklo na základě rozhodnutí jednatele společnosti. Vytvořil ho úsek komunikace a medializace JC. Důvody: příprava nových www.stránek JC, bylo již použito např. na propagaci koncertu Václava Neckáře."

Z uvedené odpovědi vyplývá, že logo vytvořil úsek komunikace a medializace JUPITER clubu.

Pokud chcete vědět, kdo přesně ze zaměstnanců se podílel na tvorbě nového loga JUPITER clubu a jaké konkrétní činnosti při této tvorbě učinil, obraťte se přímo na jednatele společnosti, který má tyto personální záležitosti na starosti. Kontakty na vedení společnosti lze nalézt na webových stránkách JUPITER clubu (http://www.jupiterclub.cz/).

S pozdravem

Ing. Marek Švaříček, tajemník

Miloš
20. 5. 2016

Dobrý den, kdy dojde k opravě komunikace na ulici Františkov?

Město Velké Meziříčí
Odbor výstavby a regionálního rozvoje - Antonín Kozina

Oprava komunikace ve Františkově proběhne po rekonstrukci vodovodu a kanalizace do konce měsíce listopadu. Investorem je kraj Vysočina.

Ing. Antonín Kozina
vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje

Miloš
13. 5. 2016

Dobrý den, na portále www.velkemezirici.cz se objevilo nové logo Jupiter clubu. Rád bych se zeptal, kdo jej vytvořil, kdo jej vybral a od kdy se nové logo používá. Děkuji.

Město Velké Meziříčí
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Dobrý den,

obrátil jsem se na jednatele společnosti JUPITER club, s.r.o. Mgr. Milana Dufka, který mi poskytl toto vyjádření: "Nové Logo Jupiter clubu vzniklo na základě rozhodnutí jednatele společnosti. Vytvořil ho úsek komunikace a medializace JC. Důvody: příprava nových www.stránek JC, bylo již použito např. na propagaci koncertu Václava Neckáře."

S pozdravem

Ing. Marek Švaříček, tajemník

Miloš
13. 5. 2016

Dobrý den, u Laviček v současné době dochází k úpravě terénu, rád bych se zeptal, co se zde bude stavět? Děkuji.

Odbor výstavby a územního rozvoje
Ing.Kozina Antonín

V průmyslové zóně Lavičky je povolena stavba PROVOZOVNA AUTOSERVIS AUTOBAZAR LAVIČKY, PALIVOVÝ KOMBINÁT a VÝROBNA ELEKTRICKÉ ENERGIE.

Jana Dvořáková
9. 5. 2016

Dobrý den!

Ráda bych touto cestou poděkovala Městské policii za rychlé, věcné, a hlavně účinné vyřízení mého upozornění na problémové parkování.
Asi před 14 dny jsem se prostřednictvím elektr. knihy přání a stížností obrátila na Městskou policii s problémem parkování osobních aut na ulici Na Spravedlnosti. Vše bylo hned řešeno, jsou zde postaveny mobilní značky zákazu stání a co je nejdůležitější, průjezd a hlavně sjetí na státní silnici, stejně jako opačný směr probíhá díky respektování zmíněných značek bez problémů a především v klidu.

Ještě jednou děkuji.
S pozdravem

Jana Dvořáková

Městská policie
Ing. Petr Dvořák

Dobrý den,
s potěšením kvitujeme, že přechodná úprava silničního provozu stanovená odborem dopravy a silničního hospodářství na ulici Na Spravedlnosti přispěla k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v tomto úseku místní komunikace.

S pozdravem
Ing. Petr Dvořák, MP Velké Meziříčí

Eva V.
5. 5. 2016

Dobrý den,
už delší dobu sleduji situaci na přechodu na Hornoměstské ulici před Billou a včerejší srážka dvou chodců mne utvrdila v tom, že je nutné Vám napsat. Každé ráno zde přechází přes přechod plno dětí na školní autobus k Lacrumu a policejní hlídka zde, o proti jiným přechodům ,chybí. Řidiči chodcům kolikrát vůbec nezastaví, když se v křižovatce sjede více aut, jde tu často o hodně. Přechod je opravdu nebezpečný. Po 13.h.je situace ještě horší. Bylo by možné zde zajistit policejní hlídku nebo to nějak řešit?
Děkuji

Městská policie
Ing. Petr Dvořák

Dobrý den,
strážníci Městské policie VM denně zabezpečují dohled na velmi frekventovaných přechodech pro chodce v oblasti ulice Třebíčská a Oslavická. Z toho důvodu jsem požádal o poskytnutí nezbytné součinnosti v předmětné věci vedoucího OO Policie ČR Velké Meziříčí a dohled na školáky v místě přechodu pro chodce na ulici Hornoměstská (Billa) zabezpečí hlídka OO PČR.

S pozdravem
Ing. Petr Dvořák, MP Velké Meziříčí

Jan
4. 5. 2016

Dobrý den. měl bych návrh a to: Na ulici Na spravedlnosti byly dány provizorní značky zákazu stání. Myslím si, že by tyto značky tam měly být umístěny natrvalo. Jinak auta parkují až přímo v křižovatce a po celé straně kde jsou nádoby na odpady. Vozidla která jedou z vrchu, pak nemají možnost kam vyhnout, pokud přijíždí vozidlo z hlavní silnice. Nehledě k tomu, že také stěžují odvoz odpadků a rovněž i obyvatelům je do nádob ukládat.
Kdysi značka zákazu stání byla na pravé straně ulice,ale při rekonstrukci ulice se jaksi záhadně ztratila.
Děkuji.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Jane.
Nynější opatření formou přechodného dopravního značení vyhodnotíme ve spolupráci s Městskou policií a Technickými službami a na základě tohoto vyhodnocení je možné, že dojde i ke změně stávajícího dopravního značení, pokud to bude přínosem ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Občan VM
13. 4. 2016

Dobrý den,

každý den chodím po Třebíčské ulici po chodníku. Hned nad železničním mostem na soukromém pozemku rostou vysoké tůje ,které už z velké části zasahují do chodníku.
Procházející občané města se musejí ohýbat.

Dalo by so to nějak řešit?

Děkuji

Technické služby
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Požádal jsem vlastníka tůjí o úpravu těchto stromů tak, aby v celé šíři chodníku byla podchodná výška 2,2m. Přislíbil do týdne toto provést.

Ive
12. 4. 2016

Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat, zda by nebyla možná oprava a doplnění pískoviště na ulici Pionýrská. Je zde hodně, téměř denně užívané a stav bohužel již ne moc dobrý. Děkuji za odpověď. Iveta

Tajemník
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Dobrý den,

město Velké Meziříčí v této chvíli prověřuje pozůstatky různých pískovišť či hřišť, které se nachází na pozemcích města a vznikly v dřívějších dobách stavební činností různých osob. Toto se týká i Vámi zmiňované stavby na ulici Pionýrská.
Po zjištění aktuálního stavu přijme město Velké Meziříčí odpovídající opatření k nápravě.

S pozdravem

Ing. Marek Švaříček, tajemník

Aneta Kulhánková
5. 4. 2016

Předseda bytové komise a člen kontrolního výboru Pavel Pešek je údajně hlášen k trvalému pobytu v budově radnice. Žije přitom v obci Petráveč. Je to pravda? Jestliže ano, slučuje se tento fiktivní pobyt s platnou legislativou? Je možné, aby obyvatel jiné obce rozhodoval o bytech obyvatel Velkého Meziříčí? Je také v pořádku, aby byl členem výboru zastupitelstva? Pravděpodobně se ukáže, že je to právně v pořádku - přesto: Je takové chování (v případě, že se informace, které má naše redakce k dispozici, ukážou jako pravdivé), v souladu s etikou představitele veřejného života? Děkuji za odpovědi, které použiji pro připravovaný materiál o zastupitelstvu ve Velkém Meziříčí.
s pozdravem
A. Kulhánková, HPzine

Meziříčí

Tajemník
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Vážená paní Kulhánková,

s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejsem oprávněn Vám sdělit, jaký je trvalý či jiný pobyt předsedy bytové komise a člena kontrolního výboru pana Pavla Peška. Jedná se o osobní údaje. Pokud máte zájem zjistit tyto údaje, musíte se se svým požadavkem obrátit přímo na pana Peška.
Rozhodnutí o tom, kdo bude zvolen předsedou nebo členem výboru, je v kompetenci zastupitelstva města. Podle § 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), musí být předsedou výboru vždy člen zastupitelstva. Členem výboru však může být podle zákona o obcích kdokoliv a nemusí to být ani občan města.
Rozhodnutí o tom, kdo bude zvolen předsedou nebo členem komise, je v kompetenci rady města. Zákon o obcích zde neuvádí žádné omezení pro členství či předsednictví. Předsedou či členem komise tak může být kdokoliv a nemusí to být ani občan města.

S pozdravem

Ing. Marek Švaříček, tajemník

Jiří
4. 4. 2016

Dobrý den. Chci se Vás zeptat proč je překopána silnice Na Spravedlnosti v křižovatce když tato silnice není součástí uzavírek právě probíhajících rekonstrukcí v okolních ulicích. Dále bych se chtěl zeptat proč nebyly obyvatelé této ulice informováni že bude komunikace uzavřena? A v neposlední řadě se chci zeptat proč není uzavírka řádně označena? Děkuji za odpověď. Zde je fotografie pořízená dne 31.3.2016 http://www.jpeg.cz/images/2016/04/04/8hIbK.jpg

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Je pravda, že v rozhodnutí o zvláštním užívání a uzavírce č.j. čj. DOP/45203/2015/6168/2015-krej je řečeno „ulice Nová po křižovatku Na Spravedlnosti“ a zásah je v křižovatce. Je to zřejmě ne zcela přesně formulováno, mělo být asi napsáno „včetně“, nicméně je to v souladu s předloženou dokumentací i vydaným stavebním povolením vodoprávního úřadu, dle něhož je zde prováděna oprava vodovodu. Veškerá rozhodnutí o uzavírkách jsou na webu města.
Dle ustanovení § 24 zák. 13/1997 Sb. musí být po dobu uzavírky zajištěn pouze přístup k nemovitosti nikoliv příjezd, v tomto případě je příjezd k zadní části ul. Na Spravedlnosti v době omezení v křižovatce Nová x Na Spravedlnosti zajištěn ulicí K Buči. Dle informace od dodavatele stavby fi. Content jsou vlastníci sousedních nemovitostí o probíhajících pracích a omezeních na místních komunikacích informováni.
Označení místa překopu komunikace je s ohledem na význam a intenzitu dopravy zde vyhovujicí, není zde nutné stejné značení jako na silnici II.třídy.

Nový
30. 3. 2016

Pane Pospíchal,jaký máte názor na průjezd os.auta přes Palouky v případě zablokovaného města od Mýta až na Karlov.Jsou v tomto případě orgány tolerantní k místním řidičům stejně jako k náklaďákům ve městě-u obou jde o porušení dopr.předpisů??Zdůvodnění plynulosti provozu by mohlo platit i pro Palouky.Děkuji za kvalifikovanou odpověď-zdraví-Nový.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Nový.
Jak správně píšete, v obou případech dochází k porušení zákazu daného stanoveným dopravním značením. V případě tranzitujících nákladních vozidel je zjišťování přestupku složitější, hlídka musí příslušné vozidlo sledovat a zjistit, že skutečně pouze projelo městem bez zastávky někde nebo že nejede směr Třebíč, Křižanov a pod. Dále musí zkontrolovat příkaz k jízdě a na základě toho rozhodnout, zda došlo k přestupku. U vjetí do zákazu vjezdu na Paloukách je to nepoměrně jednodušší. Za Policii ČR ani Městskou policii mluvit nemohu, nevelím jim. Nicméně můj názor je takový, že pokud by byly postihovány všechny přestupky v dopravě, bylo by na silnicích rozhodně bezpečněji, ale jezdilo by také mnohem méně řidičů, ti vybodovaní by používali hromadnou dopravu. To ale není v silách policie, být vždy všude. Poslední dobou jsou ale hlídky vidět častěji, a to je dobře.

Bílek Stanislav
29. 3. 2016

Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli je už zas povolen průjezd kamiónu VM dnes 29.3. v odpoledních hodinách projíždí městem každé cca 3 minuty jeden kamión. Jak má město ošetřeno že v případě malého problému na D1(jako dnes )nebude docházet k průjezdu kamiónu a jestli je v tom případě informována PČR a městská polici aby prováděla častější kontrolu. Děkuji za odpověď Bílek S.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
ing. Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Zákaz tranzitu přes Velké Meziříčí stále platí. Bohužel v případě problému na D1 jako byl včera nejde zcela zabránit tomu, aby do města kamiony najely. To by opravdu musela stát na vjezdu do města hlídka a kontrolovat jeden kamion za druhým, na úkor plynulosti provozu. Policie ČR má rozhodně informace o dopravní situaci na dálnici D1 k dispozici, stejně tak i Městská policie Velké Meziříčí. S požadavkem na častější kontroly kamionů ve městě se na Policii ČR obracíme, ne vždy nám však mohou vyhovět. Každý z kamionů, který do města vjede, ovšem také projede přes vysokorychlostní váhu i s případnými následky při zjištěném přetížení.

Pavel
5. 3. 2016

Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat kdy začne oprava silnice na ulici Nábřeží od pěny směr Kaufland. Taky se chci informovat proč nesvítí veřejné osvětlení které je na proti Kauflandu a lékařskému domu kablovka. Děkuji za odpověď

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jiří Pospíchal

Dobrý den.
Oprava komunikace na ulici Nábřeží začne až budou dokončeny všechny opravy kanalizace v daném úseku, letos se tam ještě bude pracovat. Město připravuje projekt na celkovou úpravu této komunikace včetně řešení pěší dopravy a cyklodopravy, letos by měl vzniknout projekt, takže zřejmě realizace bude až v roce 2017. Co se týče dotazu na veřejné osvětlení, dle vyjádření Technických služeb není tato část VO v jejich správě a nepatří tedy Městu.

Jan Toman
2. 3. 2016

Dobrý den.
1. března 2016 jsem v České televizi viděl reportáž o Velkém Meziříčí. Bohužel žádná chvála, ale opět pořádná ostuda - tentokrát zákulisní boje o lukrativní místa. Proč nepovolila radnice panu Antonínu Ohrazdovi uvést objekt do původního stavu, když někdo bez povolení zboural jeho garáže a sklad? Uvědomte si, že tímto krokem se sami stáváte podezřelými...
Děkuji za odpověď.

Město Velké Meziříčí
Ing. Antonín Kozina

Dobrý den pane Tomane,
Městský úřad Velké Meziříčí jako příslušný stavební úřad, který nese odpovědnost za povolování staveb, nemůže nařídit, resp. povolit uvedení stavby pana Ohrazdy do původního stavu bez předložení všech nutný podkladů a splnění všech podmínek, které stanovuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a příslušné prováděcí předpisy k tomuto zákonu. V daném případě toto doposud splněno nebylo, a proto nemůže být obnovení předmětné stavby povoleno.

Jana
8. 2. 2016

Dobrý den,
neuvažuje město o podpoře třídění odpadů do pytlů dle tohoto systému: http://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/milovice-zavadeji-novy-system-trideni-odpadu-do-pytlu-20160107.html ?
Děkuji za odpověď.

Technické služby
Ing. Mynář Jaroslav

Dobrý den paní Krčálová, město Velké Meziříčí má zavedený systém sběru separovaných odpadů přes kontejnery 1100 l. Pokud se vedení města rozhodne o změně systému, nebo jeho doplnění, tak Technické služby VM s.r.o. jsou připraveny na tyto změny reagovat. Většinou však změna, nebo doplnění systému zvyšuje jeho finanční náročnost. Vzhledem k tomu že Město Velké Meziříčí bylo v roce 2015 vyhodnoceno v soutěži Třídíme nejlépe v kraji Vysočina v kategorii nad 10.000 obyvatel na 1. místě, tak změna nebo doplnění zavedeného systému se nejeví jako potřebná.

Miloš
29. 1. 2016

Dobrý den, rád bych se zeptal, kdo tvoří na www.velkemezirici.cz takové ty velké obrázky v karuselu jako je rozhledna, naučné stezky, veřejné bruslení, atd.

Děkuji

Tajemník
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Dobrý den,
upoutávky na webu města, které zmiňujete ve svém dotazu, jsou tvořeny ve spolupráci s Jupiter clubem, s.r.o. (což je společnost se 100 % majetkovou účastí města).
Cílem spolupráce je nastavit jednotný grafický design materiálů určených pro propagaci kulturních, společenských, sportovních a ostatních akcí konaných ve městě pro veřejnost, včetně tvorby pozvánek na zajímavá místa ve městě a okolí.
S pozdravem
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Josef
19. 1. 2016

Dobrý den
Před nedávnem jsem se dočetl ze se zase uvažuje o stavbě super
marketu Lidl. Chci se zeptat jeslí je něco na tom pravda že nám za svitem vyroste obchodní dům. Myslim si ze by to byl dobrý nápad lepší jak ta skládka co tam je teď.

Taky bych se chtěl zeptat co se teď dělá s budovou bývalé Floridy na třebíčské ulici, která prošla rekonstrukcí.

Děkuji za odpověď

Město Velké Meziříčí
Pavel Kříbala

Stavební úřad nevede žádné řízení (územní ani stavební) týkající se supermarketu LIDL.

Dne 21.12.2015 bylo vydáno rozhodnutí o zastavení prací prováděných na průmyslovém objektu bývalá diskotéka „FLORIDA“.
Následovat bude prohlídka stavby a další postupy podle stavebního zákona.

S pozdravem,

Ing. Pavel Kříbala
referent

Katy
18. 1. 2016

Dobrý den chtěla jsem se zeptat jestli se tady ve velkém Meziříčí dočkáme krytého bazénu???????vsak nemusí byt obrovsky klidně menší....když ho může mit nové město,zdar i Jihlava proč ne my?????hodně lidi a hlavně maminek s dětmi by to uvítalo.....hlavně kvůli dojíždění atd.děkuji za kladnou odpověď katy

Město Velké Meziříčí
Ing. Marek Švaříček, tajemník

Dobrý den,

zastupitelstvo města zatím záměr výstavby krytého bazénu ve Velkém Meziříčí neschválilo. V této chvíli s touto investiční akcí není počítáno ani ve schváleném rozpočtu města na rok 2016.
Případná realizace podobného záměru je možná až po schválení (včetně potřebného finančního zajištění) v zastupitelstvu města.

S pozdravem

MIRKA ROSOVA PROV BUCHTOVA
27. 12. 2015

dobry večer mam k vam prozbu zda by bylo mozne mi zdelit zda u vašem meste zije moje dlouholeta kamaradka elena hovorkova dřive bydlila a žila v detskem domove v chomutove chodila k nam na naštevi ana vanoce a proste na všechny svatky nebo prazdniny no proste to bylo jako moje druha sestra ja jsem prohlizela fotky a našla jsem ze jsme spolu chodili do stejne třidi jenze po case nas rozdelili a ja musela jit jinam a potom jsem se dozvedela ze si ji adoptovali od vas lide vysokeho meziřici a uz potom nenašla jsem ji az tetka kdy mi řekli ze by mela bydlet u vas ve meste tak vas prosim o jeji adresu nevideli jsme se uz 25let tak vas prosim o kontatk moc dekuji buchtova

Starosta
Odbor správní - Alena Šinkovská

Dobrý den

Je nám líto,ale sdělování adres obyvatel nám zakazuje zákon na ochranu osobních údajů č.101/2000Sb.
Je však možné na základě zákona 133/2000Sb.,§8b o evidenci obyvatel a rodných čísel,ve znění pozdějších předpisů,požádat o zprostředkování kontaktu, a to na základě Vaší žádosti,podané na matričním úřadě obce s rozšířenou působností nebo na krajském úřadě.Žádost je postoupena na Ministerstvo vnitra,které kontakt zprostředkuje za správní poplatek 500,-Kč.

Alena Šinkovská
Evidence obyvatel

Jašková Mirka
15. 12. 2015

Dobrý den, chtěla jsem koupit lístky na Ples města. Na stránkách města jste informovali, že předprodej lístků na začíná 15.12.2015. Radnice má úřední dobu od 8.00. Přišla jsem už v 7.45h, a ejhle, k prodeji už bylo pouze několik málo posledních míst v koncertním sále. Což mi přijde podivné, vzhledem k tomu, že "předprodej" právě začala. Znamená to, že obyčejný občan našeho města, který bohužel nekamarádí s žádným zastupitelem města, nebo zaměstnancem radnice, má smůlu, a na plese je nežádoucí?

Město Velké Meziříčí
Marek Švaříček, tajemník

Vážená paní Jašková,


předprodej lístků pro veřejnost začal 15.12.2015, tak jak uvádíte ve svém příspěvku.


Před tímto datem již však rezervace na ples probíhaly. V určitých časových intervalech si mohli místa postupně zarezervovat zastupitelé města, vedoucí pracovníci organizací a odborů zřízených městem, pracovníci Městského úřadu a také sponzoři, kteří finančně podpořili ples města.


Podobně jako město postupuje i řada jiných organizací, které pořádají plesy. Nejdříve se umožní rezervace osobám, které mají nějaký vztah k organizaci, a pak začíná rezervace míst pro ostatní zájemce.


Jelikož je o ples veliký zájem, nastala situace, že místa, která by se Vám líbila, již byla obsazena.


Každý občan města je na plese vítán a je maximální snaha vyjít vstříc jeho požadavkům.


Kapacita budovy Jupiter clubu, ve které ples proběhne, je však omezená a nelze uspokojit všechny požadavky zájemců.


Více informací ke stávajícímu obsazení plesu a k případným volným místům můžete i nadále získat na Informačním centru Městského úřadu Velké Meziříčí.


S pozdravem


Ing. Marek Švaříček, tajemník

Jan Toman
4. 12. 2015

Už před časem jsem oznámil panu starostovi, že se zkreslují výsledky anket podle zájmu lobistických skupin. Po výsledcích poslední ankety o hlasování symbolického objektu na kruhovém objezdu mají všichni obyvatelé možnost vidět vše na vlastní oči. Na webových stránkách Velkomeziříčska vyhrál hlasování znak 43,7% před mostem 40,2% tedy o 3,5%. Jenže zázraky se dějí a v tištěné podobě měsíčníku Velkomeziříčsko naopak zvítězil most 45% před znakem 33% tedy o 12%. Samozřejmě beru na vědomí, že se budete obhajovat tím, že do ankety se dalo hlasovat i korespondenčně, ale pochybuji, že by veřejné mínění bylo diametrálně odlišné. Dovolím si za spekulovat: zastupitelé díky zmanipulované anketě schválí projekt most, čímž určitě potěší již dávno před anketou domluvené zájmové skupiny, které se krásně finančně obohatí. Je mi jasné, že tento příspěvek nezveřejníte, čímž potvrdíte moji stížnost. Nebo jste schopni předložit argumenty vyvracející moje podezření???

Starosta
V úctě R. Necid.

Dobrý den pane Tomane,

odpovídám Vám prostřednictvím textu paní šéfredaktorky Strnadové, které o této anketě psala na portálu Velkomeziříčska. S jejím vysvětlením a závěrem se plně ztotožňuji. Nejde přece o zásadní rozhodování jako v referendu.

http://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/1344-reakce-na-text-publikovany-4-12-2015-na-webove-strance-novinyvm-cz-pod-nazvem-velmi-zvlastni-vysledky-radnicni-ankety

Franta
30. 11. 2015

Dobrý den, měl bych pár dotazů k novému webu města.
1. Kde budou informace, např. typu že byl zadán do systému výstup z rady města, ze zastupitelstva atd.? Dříve se daná informace objevovala v sekci "Aktuality", bohužel teď nevím, kde tuto zprávu hledat.
2. Proč je v nové knize přání a stížnosti prázdno a nové příspěvky i po 25. listopadu se zveřejňují na starém webu www.mestovm.cz viz zpráva z 26.11.2015
PS: Ta červená barva mi přijde až nepříjemně agresivní?

Děkuji.

Odbor správní
Odbor správní - Josef Švec

Dobrý den,
1, na novém webovém portálu www.velkemezirici.cz bude spuštěno odesílání denních newsletterů (zpravodajů), kde budou zobrazeny nově publikované články z jednotlivých kategorií, jestliže jste byl již přihlášen na starých webových stránkách, bude Vám tento zpravodaj chodit denně automaticky do Vaší emailové schránky

2, Do nové knihy přání a stížností nebyl ještě vložen žádný dotaz, zobrazený dotaz na starých webových stránkách byl zadán ve staré knize přání a stížností, proto bylo odpovězeno na starých stránkách.

3, Co se týká barevného designu, návrh vycházel z barevnosti znaku Města Velké Meziříčí a byl schválen při jednáních webové skupiny, podílející se na tvorbě nového webu města.

Nahoru
Caught at shutdown