Redakční rada Velkomeziříčska

1. Mgr. Michaeala Hudková, tisková mluvčí (s hlasem poradním)