Redakční rada Velkomeziříčska

Složení redakční rady jmenované radou města dne 27. května 2020: 

Mgr. Michaeala Hudková, šéfredaktorka a tisková mluvčí
Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
Petr Hladík
Mgr. Dagmar Handová Navrátilová