Redakční rada Velkomeziříčska

1. Mgr. Michaeala Hudková, tisková mluvčí (s hlasem poradním)
2. MUDr. Jiří Kaše - předseda redakční rady
3. Mgr. Pavla Kamanová (od 25.6.2019)
4. PharmDr. Helena Švecová (od 18.9.2019)
5. Mgr. Kateřina Maloušková (do 18.9.2019)