Redakční rada Velkomeziříčska

1. Mgr. Michaeala Hudková, tisková mluvčí (s hlasem poradním)

MUDr. Jiří Kaše - předseda redakční rady (do 26. 2. 2020)
Mgr. Pavla Kamanová (25. 6. 2019 - 26. 2. 2020)
PharmDr. Helena Švecová (18. 9. 2019 - 26. 2. 2020)
Mgr. Kateřina Maloušková (do 18. 9. 2019)