Redakční rada Velkomeziříčska

Složení redakční rady jmenované radou města dne 27. května 2020: 

Mgr. Zuzana Najtová, šéfredaktorka (od 1. dubna 2021)
Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
Petr Hladík
Mgr. Dagmar Handová Navrátilová
Mgr. Markéta Slámová (jmenována dne 23. května 2020)

 

 

Nahoru