Termíny jednání rady města v roce 2020

Leden

15.

29.

---

Únor

12.

25.

26.

Březen

13.

  18.

---

Duben

1.

15.

29.

Květen

6.

13.

27.

Červen

10.

24.

---

Červenec

rada města nezasedá

Srpen

12.

26.

---

Září

9.

23.

---

Říjen

7.

---

---

Listopad

4.

 18.

---

Prosinec

2.

9.

16.

Nahoru