Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 5/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

docObecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 5/2013

Nahoru