Vyhláška č. 2005/07, kt. se mění vyhl. 1/2005, požární řád

VYHLÁŠKA Č. 7/05,

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.1/2005, požární řád města Velké Meziříčí

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí vydává obecně závaznou vyhlášku č. 7/2005, kterou se mění vyhláška č. 1/2005, požární řád města Velké Meziříčí.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, požární řád města Velké Meziříčí, se mění a doplňuje takto:

1. Čl.5 – v tabulce zrušena položka AVIA A30 DAS 12.
2. Čl.5 – do tabulky zařazena položka RENAULT DA 8
2. Příloha č.4 – v tabulce na straně 1 zrušena položka AVIA A30 valník.
3. Příloha č.4 – do tabulky na straně 1 zařazena položka AVIA A30 DAS 12.


Nahoru