Vyhláška č. 2005/06, kt. se ruší vyhl. 7/1993 o chovu hospodářských, domácích a ostat. zvířat

VYHLÁŠKA Č. 6/05,

kterou se ruší vyhláška č. 7/93, o chovu hospodářských, domácích a ostatních zvířat


Zastupitelstvo města Velké Meziříčí vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2005, kterou se ruší vyhláška č. 7/93, o chovu hospodářských, domácích a ostatních zvířat.

Nahoru