Vyhláška č. 1999/30, kt. se ruší vyhl. 19 a 24/98,tržní řád

Vyhláška č. 1999/30 Města Velkého Meziříčí o tržním řádě,

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 19/98 Města Velkého Meziříčí a vyhláška č. 24/98 Města Velkého Meziříčí tržní řád.

Městská rada Velké Meziříčí schválila dne 22.9.1999 tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 19/98 Města Velkého Meziříčí vydaná dne 14.10.1998 a obecně závazná vyhláška č. 24/98 Města Velkého Meziříčí vydaná dne 16.12.1998 podle § 24 odst. 1 a § 45 písmeno l zákona č. 367/1990 Sb., o obcích v jeho platném znění, na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v jeho platném znění.


Ing. František Bradáč - starosta

Ing. Vilém Lavický - zástupce starosty