Nařízení města Velké Meziříčí č. 3/2010 kterým se mění nařízení města Velké Meziříčí č. 2/2009 / chodníky ve městě

Město Velké Meziříčí

Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, tel.: 566 781 111, fax: 566 781 657

Nařízení města Velké Meziříčí č. 3/2010,

kterým se mění nařízení města Velké Meziříčí č. 2/2009, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací v zimním období

Rada města Velké Meziříčí se na své schůzi dne 20.10.2010 usnesením č. 1822/2010 usnesla vydat na základě § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Nařízení města Velké Meziříčí č. 2/2009, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací v zimním období se mění tak, že Příloha č. 2 se nahrazuje novým zněním:

„Příloha č. 2 k nařízení 2/2009:

Úseky chodníků a místních komunikací (komunikace IV. třídy), na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Ulice

Stručný popis vymezující úsek chodníku

Karlov

Chodník od mostu nad železniční tratí směrem na Brno

Karlov

Chodníky podél trati ČD Karlov - Františkov

U Tržiště

Oboustranné chodníky od ulice Nábřeží po ulici Františkov

K Novému Nádraží

Chodník po pravé straně ve směru z Třebíče (pod železničním mostem)

Pionýrská

Přístupové chodníky k bytovým domům na ulici Pionýrská

Pionýrská, Mírová

Chodníky mezi ulicemi Pionýrská a Mírová

Mírová

Přístupové chodníky k bytovým domům na ulici Mírová

Mírová

Chodník od křižovatky s MK Čermákova po chodník spojující ulici Mírovou s Pod Strání

Mírová, Čermákova

Chodníky mezi ulicemi Mírová a Čermákova

Čermákova

Přístupové chodníky k bytovým domům na ulici Čermákova

Čermákova

Oboustranné chodníky od křižovatky s MK Mírová po křižovatku na ulici Čermákova

Čermákova

Chodník od křižovatky na ulici Čermákova k bytovému domu

Čermákova

Chodníky u nových bytových domů na ulici Čermákova a chodníky za bloky nových bytových domů v ulici Čermákova (celá pravá strana ulice Čermákova při příjezdu od ulice K Novému Nádraží až po křižovatku na ulici Čermákova)

Z. Vorlové

Chodníky po pravé straně ulice směrem od Domu pro seniory

Z. Vorlové

Přístupové chodníky k Domu pro seniory

Školní

Část chodníku od ZŠ Školní po křižovatku s MK Jižní

Oslavická

Přístupové chodníky k ZŠ Oslavická

Oslavická

Pravý chodník směrem od křižovatky s MK Třebíčská po křižovatku s MK Školní

Jižní

Chodník od křižovatky s MK Třebíčská až po konec chodníku

Zelený kout

Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici

Habrová

Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici

Jedlová

Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici

Dubová

Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici

Třebíčská

Chodník okolo prodejny Dům barev (pravá strana ve směru od Třebíče)

Třebíčská

Chodník od firmy Draka Kabely po přechod pro chodce u obchvatu

Třebíčská

Chodník na mostě nad železnicí (pravá strana ve směru do Třebíče)

Třebíčská

Levá strana chodníku směrem od křižovatky s MK V Jirchářích po konec chodníku

Třebíčská

Chodník na parkovišti u řeky Balinky

Družstevní

Přístupové chodníky k bytovým domům na ulici Družstevní

Družstevní

Levá část chodníku směrem od křižovatky s přístupovou komunikací k mostu přes Balinku až po konec chodníku

Družstevní

Levá část chodníku ve směru od křižovatky s MK Družstevní po konec chodníku

Družstevní

Chodník začínající od domu č. p. 1577 a končící u domu č.p. 1637

Bezejmenná komunikace

Chodník podél přístupové komunikace k ulici Nad plovárnou

Bezručova

Levá strana chodníku směrem od křižovatky s MK Nádražní po konec chodníku

Bezručova

Přístupové chodníky k bytovým domům na ulici Bezručova a chodníky za bloky bytových domů na ulici Bezručova (celá pravá i levá strana ulice)

Nad Tratí

Chodník od křižovatky s MK Na Vyhlídce po konec chodníku

Nad Tratí

Přístupové chodníky k bytovým domům na ulici Nad Tratí a chodníky okolo těchto bytových domů

Nádražní

Pravá část chodníku od křižovatky s komunikací ke koupališti až po konec chodníku

Zahradní

Chodník po pravé straně ve směru od křižovatky s MK Nová Říše

Nová Říše

Chodník po pravé straně ve směru od křižovatky s MK Zahradní

Strmá

Chodník od křižovatky s MK Františky Stránecké po křižovatku s MK Zahradní

Na Pískách

Chodník od křižovatky s MK Františky Stránecké po MK Polní

Polní

Oboustranný chodník od MK Na Pískách po MK U Elektrárny

U Elektrárny

Celý úsek chodníku nacházející se v této ulici

Františky Stránecké

Celý úsek chodníku naproti vyústění ulice U Elektrárny

Františky Stránecké

Chodník od křižovatky s MK Na Pískách po křižovatku s MK Strmá

Záviškova

Celý chodník od křižovatky s ulicí Hornoměstská až po konec chodníku

Bezejmenná komunikace

Chodník Záviškova - K Novému světu

Sluneční

Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici

Střední

Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici

Arch. Neumana

Přístupové chodníky k bytovým domům na ulici Arch. Neumana a chodníky okolo těchto bytových domů

U Statku

Přístupové chodníky k bytovým domům na ulici U Statku a chodníky okolo těchto bytových domů

Jihlavská

Chodník od vjezdu do areálu firmy VEZEKO až po konec chodníku (ve směru do Jihlavy)

U Světlé

Pravá část chodníku směrem od křižovatky s MK Skřivanova až po konec chodníku

U Světlé

Chodník mezi MK Pod Sýpkami a MK Obůrka

U Světlé

Levá část chodníku směrem od křižovatky s MK Obůrka až po konec chodníku

Sportovní

Chodník u MŠ

Pod Sýpkami

Oboustranný chodník v celém úseku ulice

Obůrka

Oboustranný chodník v celém úseku ulice

Pod Kaštany

Oboustranný chodník v celém úseku ulice

Nad Sýpkami

Celý úsek chodníku nacházející se v této ulici

Krátká

Oboustranný chodník v celém úseku ulice

Zámecká

Chodník začínající od zámku a končící u rybníčka Jordánek

Hornoměstská

Chodník začínající pod polyfunkčními domy a končící u Střední školy řemesel a služeb.

Hornoměstská

Vydlážděná plocha oddělující silnici č. II/602 od parkoviště před restaurací U Bílého Koníčka

Vrchovecká

Pravá strana chodníku směrem od křižovatky s MK Bezděkov  po konec chodníku

Podhradí

Oboustranný chodník v celém úseku ulice

Bezejmenná

Spojovací chodník mezi ulicemi Bezděkov - Poříčí

Poříčí

Chodník okolo Parkoviště u Domu Zdraví (chodník směřující od ulice Poříčí k Bezděkovu)

Gen. Jaroše

Celá levá část chodníku začínajícího od křižovatky s MK Čechova a pokračující směrem k MK Karla Pánka

Gen. Jaroše

Celá pravá část chodníku začínajícího od křižovatky s MK Čechova a pokračující směrem k MK Karla Pánka

Gen. Jaroše

Přístupové chodníky k bytovým domům na ulici Gen. Jaroše

Gen. Jaroše

Chodníky okolo bytových domů nacházejících se mezi ulicemi Gen. Jaroše a Čechova a přístupové chodníky k těmto bytovým domům

Čechova, Bezděkov

Chodníky okolo bytových domů nacházejících se mezi ulicemi Bezděkov a Čechova a přístupové chodníky k těmto bytovým domům

Bezděkov

Chodníky okolo bytových domů nacházejících se v sídlišti na Bezděkově a přístupové chodníky k těmto bytovým domům

Hřbitovní

Chodníček začínající od MK Bezděkov až po konec chodníčku

Bezděkov

Celá levá část chodníku začínajícího od křižovatky s MK Poštovní a pokračující směrem k MK Hřbitovní

Nad Gymnáziem,Sokolovská

Chodníky přímo okolo gymnázia a přístupové chodníky ke gymnáziu

Nad Gymnáziem

Oboustranný chodník začínající od křižovatky s MK Na Výsluní až po konec chodníků

Nad Gymnáziem

Pravá část chodníku směrem od křižovatky s MK Krškova až po křižovatku s MK Kolmá

Krškova

Levá část chodníku směrem od křižovatky s MK Nad Gymnáziem  až po křižovatku s MK Ve Vilách

Kolmá

Levá část chodníku směrem od křižovatky s MK Nad Gymnáziem  až po křižovatku s MK Ve Vilách

Kolmá, Krškova

Chodníky okolo bytových domů nacházejících se mezi ulicemi Krškova a Kolmá a přístupové chodníky k těmto bytovým domům

Na Výsluní, Kolmá

Chodníky okolo bytových domů nacházejících se mezi ulicemi Na Výsluní a Kolmá a přístupové chodníky k těmto bytovým domům

Na Výsluní

Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici, včetně chodníků okolo bytových domů a přístupových chodníků k bytovým domům

Ve Vilách

Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici

Nad Kunšovcem

Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici

Nad Svatým Josefem

Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici, včetně chodníků okolo bytových domů a přístupových chodníků k bytovým domům

Nová

Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici

Na Spravedlnosti

Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici

Příční

Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici

Křižní

Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici

Slepá

Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici

K Buči

Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici

Lipnice

Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici

Nábřeží

Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici

Ostrůvek

Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici

Komenského

Chodníčky v parku při soutoku řek Oslavy a Balinky

Komenského, Novosady

Spojovací chodník mezi ulicemi Komenského - Novosady

U Bašty

Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici

Rozkoš

Chodník okolo hřiště

Bezejmenná komunikace

Přístupový chodník k Obecníku (z Novosad)

Čl. 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ing. František Bradáč v.r.                                                               Josef    Komínek  v.r.

starosta                                                                                        místostarosta

Vyhlášeno: 1.11.2010

Nahoru