Přerušení dodávky el.energie 24.10.2019

pdfčást ul. Karlov - firemní část, bytovky   89557.pdf

pdf89557_seznam.pdf