Informace k volbám do Zastupitelstva Kraje Vysočina – 12. a 13. října 2012

Okrsková volební komise umožní voliči hlasovat poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). V rámci realizace volebního práva si mohou občané, jimž skončila platnost občanského průkazu, dosud si nepožádali o nový a nevlastní platný cestovní doklad, požádat již nyní na Městském úřadě Velké Meziříčí, úseku občanských průkazů, o vystavení občanského průkazu na počkání. Tento občanský průkaz je bez strojově čitelných údajů. Občan k žádosti o občanský průkaz předloží dosavadní občanský průkaz a 2 fotografie (v případě ztráty občanského průkazu i rodný list). Ve dnech voleb bude na Městském úřadě Velké Meziříčí rovněž služba pro vyhotovení občanského průkazu na počkání, a to následovně: v pátek dne 12. 10. 2012 v době od 08:00 do 18:00 hodin, v sobotu dne 13. 10. 2012 v době od 10:00 do 12:00 hodin.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad (na Městském úřadě ve Velkém Meziříčí na podatelně, tel. č. 566 501 111) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Hlasovací lístky s poučením o způsobu hlasování budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Voliči s údajem trvalý pobyt na adrese Radnická 29/1 (Městský úřad Velké Meziříčí) si mohou hlasovací lístky vyzvednout na podatelně městského úřadu.

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. nejpozději 10. října 2012 do 16.00 hodin) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů (tj. 5. října 2012) přede dnem voleb obecnímu úřadu. Žádosti o voličské průkazy a jejich výdej vyřizuje na Městském úřadu Velké Meziříčí Eva Krejsková, správní odbor, Náměstí 14/16 (nad kanceláří České spořitelny), 1. poschodí, dveře č. 102, tel. č. 566 781 170, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                                                                                                                 -šve-

Nahoru