Hlasovací lístky a informace pro voliče s trvalým pobytem na MěÚ Velké Meziříčí

Hlasovací lístky s poučením o způsobu hlasování budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Voliči s trvalým pobytem na Městském úřadě Velké Meziříčí si mohou hlasovací lístky vyzvednout na podatelně městského úřadu.

Nahoru