Vydání občanského průkazu pro realizaci volebního práva

Okrsková volební komise umožní voliči hlasovat poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). V rámci realizace volebního práva si mohou občané, jimž skončila platnost občanského průkazu, dosud si nepožádali o nový a nevlastní platný cestovní doklad, požádat již nyní na Městském úřadě Velké Meziříčí, úseku občanských průkazů, o vystavení občanského průkazu na počkání. Tento občanský průkaz je bez strojově čitelných údajů.

Občan k žádosti o občanský průkaz předloží dosavadní občanský průkaz a 2 fotografie (v případě ztráty občanského průkazu i rodný list).

Ve dnech voleb bude na Městském úřadě Velké Meziříčí rovněž služba pro vyhotovení občanského průkazu na počkání, a to následovně:

v pátek dne 12. 10. 2012 v době od 08:00 do 18:00 hodin

v sobotu dne 13. 10. 2012 v době od 10:00 do 12:00 hodin.

Nahoru