Návštěva voliče s přenosnou volební schránkou

Přenosná volební schránka

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad (na Městském úřadě ve Velkém Meziříčí na podatelně, tel. č. 566 781111) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Nahoru