Startuje rekonstrukce ulice Ve Vilách, obyvatel se dotkne především po zimě

P1440625 upr_rgbHodnotná investiční akce týkající se rekonstrukce ulice Ve Vilách začne ještě v listopadu opravou vpustí v ulici Nad Sv. Josefem, vytyčením staveniště a sítí pod povrchem, kácením dřevin a navezením stavebního materiálu. „Práce na stavbě vodovodu a kanalizace nejsou v zimních měsících technologicky možné, proto hlavní část těchto prací na rekonstrukci inženýrských sítí započne na přelomu zimy a jara s příchodem příznivého počasí," upřesnil Jaroslav Hladík z oddělení investorské činnosti harmonogram s tím, že práce potrvají do konce října 2023. Průjezd ulicí zůstane do jara možný, avšak listopadové přípravy mohou krátkodobě dopravu omezit. Věnujte zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení.

„Oceňuji obyvatele, kteří se aktivně zapojili do přípravy projektové dokumentace. Jejich podněty pomohly docílit dobrého řešení rekonstrukce ulice Ve Vilách. Před zimou si zhotovitel připraví vše potřebné, aby na jaře mohl hned, jak to klimatické podmínky dovolí, začít. Výhodou této rekonstrukce je společná práce všech dotčených, tudíž se v rámci jedné stavební akce zrekonstruují i všechny inženýrské sítě," uvedl starosta města Alexandros Kaminaras.

Předběžný harmonogram prací:

  • 11/2022 – Přípravné práce výměna vpustí v ulici Nad Sv. Josefem po křižovatku s ulicí Krškova, kácení dřevin dotčených projektem, návoz stavebního materiálu apod. K dopravnímu omezení může dojít pouze ve výjimečných situacích, věnujte zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení.
  • 12/2022, 1/2023, 2/2023 – Zimní technologická přestávka bez dopravního omezení.
  • 3/2023 – 10/2023 – Hlavní část stavebních prací včetně rekonstrukce inženýrských sítí. O dopravních omezeních budeme včas informovat.

Dbejte v místě staveniště zvýšené opatrnosti. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za vaši ohleduplnost.

Zuzana Najtová

Nahoru