U Oslavice vznikne nová okružní křižovatka

1 P1500434Krajská správa a údržba silnic Vysočiny za spolufinancování Státního fondu dopravní infrastruktury plánuje výstavbu okružní křižovatky na obchvatu Velkého Meziříčí u Oslavice. První etapa započne začátkem května.

Řidiči, kteří jezdí z Velkého Meziříčí po silnici II/360 ve směru z Brna do Třebíče, čeká dopravní omezení. Z důvodu velké nehodovosti dojde v úseku křížení silnic II/360 a III/36054 mezi městem Velké Meziříčí a obcí Oslavice k přestavbě průsečné křižovatky na křižovatku okružní. 

Výstavba proběhne ve třech etapách. V první etapě se doprava převede do levého jízdního pruhu na silnici II/360 ve směru z Brna do Třebíče. Převedení dopravy do jednoho jízdního pruhu předejde odstranění stávajícího směrovacího ostrůvku. V této etapě dojde k vybudování pravé poloviny kruhového objezdu na uzavřené části křižovatky včetně napojení místní komunikace ulice Třebíčská. Provoz bude obousměrný a řízený světelným signalizačním zařízením. Po dobu uzavírky povede místní doprava k průmyslovým areálům a do jižní části Velkého Meziříčí po místní komunikaci, která spojuje komunikaci II/360 s ulicí Třebíčskou.

Stavební práce se zahájí dne 9. května, do předčasného užívání by měla stavba přejít do poloviny léta. Kompletní dokončení se předpokládá do 9. září 2022.

Lucie Málková

Nahoru