V srpnu se začne s opravou ulice Pod Strání

IMG 20190814_093429Místní komunikace Pod Strání projde rekonstrukcí od křižovatky s ulicí K Novému nádraží po budovu bývalé katovny. První část stavby komunikace proběhne v termínu od 19. srpna 2019. Dokončení všech činností spojených s opravou, včetně nového chodníku pro pěší, plánuje společnost BUILDINGcentrum – HSV do konce června 2020.

 

Za Svitem bude možné nadále parkovat. Průjezd na parkoviště zůstane prozatím zachován s omezením. V průběhu stavby dojde k úplné uzavírce, o které Vás budeme informovat.

Zuzana Najtová

pdf80771-2019_DZ_př_na_MK_Pod_Strání_VM_stavba_BUILDINGcentrum_.pdf

pdfStavba_MK_Pod_Strání_VM_1.pdf

pdfB_3_TP_66_1.pdf