Částečné a úplné uzavírky na D1

IMG 20190425_113029Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy"), jako věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech dálnic rozhodlo o částečných uzavírkách a úplné uzavírce, které by se měly uskutečnit v období od 26. 4. 2019 do 30. 6. 2019.

pdfPopis uzvírek na D1