Špitální kostel sv. Kříže

spitalekJMCo je to vlastně Špitálek?

Ve Velkém Meziříčí toto slovo znamená kostelík u dolní městské brány, který je zasvěcen sv. Kříži. Je to původně gotická stavba, pozměněná při založení vedlejšího špitálu. Špitál byl ve středověku domov důchodců, ve kterém se dbalo o blaho těla i duše. Proto měl Špitálek ubytovnu pro 12 lidí, kostelík a zahradu. Obyvatelstvo bylo tvořeno rovným dílem muži a ženami, polovinu dosazovala vrchnost a polovinu město. K obživě chovanců byl určen správce. Poprvé je jeho jméno zaznamenáno v roce 1416 a byl jím mlynář Machek.

Při průzkumu se zjistilo, že původní podlaha byla o jeden a půl metru níže. Dodnes to dosvědčuje oblouk vpředu vpravo, je to vlastně horní klenba bočního vchodu.

Různí dobrodinci věnovali na zaopatření obyvatel dary hmotné i finanční. Tak v roce 1438 dal Jiří z Kravař špitálu svůj mlýn a určil, že konšelé a purkmistr musí dbát na to, aby užitky z něho se dostaly opravdu k chovancům. O dva roky později odkázal zdejší purkmistr Hanuš Špitálku 50 kop grošů a v témže desetiletí mu Kateřina z Osového věnovala tři lány polí. Z domova důchodců se tím asi stala silná ekonomická jednotka, jak si můžeme domyslet ze záznamu v roce 1450, kdy špitál půjčil 10 kop grošů Václavu Škodovi.

V průběhu dalšího století kupovali špitálu nové pozemky jeho správcové i obec. Byly mu také odkazovány finanční částky, často s podmínkou, že z jejich výtěžku bude postaráno o chudé. V roce 1500 vdova Zuzana stanovila, že z jejího daru se bude každou středu a pátek kupovat chleba a krájet chudým, každou neděli čtyřem lidem obědy a budou vytápěny dvě lázně chudým.

V roce 1553 uspořádal patronátní právo nad Špitálkem pan Zikmund Heldt z Kementu. On umožnil, aby katolíci měli v kostele sv. Kříže bohoslužby. Když za 11 let umřel, byl v něm také pochován a jeho umělecký náhrobek je dodnes zachován. Další šlechtici rozmnožili šlechetné nadání Zikmundovo, takže v roce 1750 se dávalo ze zámku do Špitálku 27 zlatých, 20 krejcarů, 96 liber másla, 120 liber sýra, 15 kop vajec, 45 mír žita, 4 míry pšenice, 8 mír ječmene, 2 míry hrachu a dříví. V roce 1766 odkázal zdejší rodák Jan Paleček, farář ve Starči, čtyři tisíce tolarů na špitálního kaplana. Kaplan konával pro obyvatele ve špitálním kostelíku bohoslužby, na které oni přicházeli přímo z bytů. Dnes je horní vstup zazděn.

Poslední velká úprava byla v roce 1780, jak připomíná kamenná deska v čele kostelíka. Je tam psáno, že kněžna Eleonora Liechsteinová to všechno udělala pro chudé a nemocné lidi.

O hmotné zabezpečení obyvatel a plat kaplana se v posledním století starali správci velkostatku. Dne 17.7. 1886 byla utvořena právnická osoba pod názvem: Špitální nadace sv. Kříže a byla zaknihována jako majitel budovy, kostelíka i zahrady. Výměrem KNV Jihlava z 13. 6. 1953 byly budova i zahrada znárodněny a kostelík převeden farnímu úřadu. Kostelík však dlouhá léta sloužil jako sklad. Byl zde například zdravotnický materiál. Od sedmdesátých let byl zavřený.

Až v letech 1993 až 1995 byla nákladem víc jak půl milionu korun provedena generální oprava. Byly zpevněny základy, věžička pokryta mědí a střecha taškami, kostelík byl zvenku i zevnitř nově zomítán a byla položena nová dlažba, pod níž je větrací prostor a elektrické topení. Na opravu přispěl Okresní úřad ve Žďáru nad Sázavou, a to referát kultury, osmdesáti tisíci korunami. Vnitřní zařízení navrhoval architekt Josef Stupka, rodák z města, zhotovil je Petr Novák ze Lhotek. Víceúčelové sedačky jsou darem katolíků z Německa. Chtěli tím podpořit církevní vzdělávání u nás. Také nádvoří před špitálkem bylo upraveno jako místo klidu a zamyšlení. Navrhl je Josef Stupka, brigádnicky provedli farníci a o údržbu se starají Technické služby města. Od roku 1999 se zde každou druhou neděli v měsíci v 10.00 konají bohoslužby v byzantsko slovanském obřadu.

V loňském roce zapůjčilo město farnosti sousední byt. Z něho bylo upraveno zázemí: šatna, sociální zařízení a místnost pro přednášejícího či průvodce výstavou. Celková úprava stála 135 tisíc korun. Do kostelíka byl vrácen kříž, který zde stál do padesátých let. Ve špitálku se konají přednášky, besídky, koncerty a výstavy. Pravidelně zde vystupuje Miroslav Částek s divadlem jednoho herce. V červnu až červenci 2003 zde vystavoval malíř Miloš Sláma z Polničky u Žďáru, v listopadu 2003 až lednu 2004 zde bude kurs spolupracovníků ve farnostech pro celou západní Moravu, uvažuje se o výstavě obrazů Bořivoje Pejchala.