Dohoda o rozšířené přátelské spolupráci - Vansbro Kommun

2thumb_dohoda25.8.02..jpg5.8.2002 sjednali ve švédské komuně Vansbro tamní starosta Gunnar Magnusson a zástupce starosty Velkého Meziříčí Vilém Lavický dohodu o rozšířené přátelské spolupráci s návazností na prvotní úmluvu z roku 2001. V dohodě se obě spřátelená místa shodla na následujících oblastech spolupráce:

Komuna Vansbro uspořádá výstavu o Velkém Meziříčí a Velké Meziříčí uspořádá výstavu o komuně Vansbro. Výstavy poskytnou popis míst, turistiky, místního způsobů obživy (=oborů zaměstnání) a kultury.

Komuna Vansbro na sebe vezme prodiskutování s autobusovými dopravními podnikateli o uspořádání autobusových cest do Velkého Meziříčí a Prahy. Rovněž budou pořádány cesty z Velkého Meziříčí do komuny Vansbro a Švédska.

Fotbalová skupina (dvanáctiletých) je zvána z Velkého Meziříčící na pohár "PePe" v létě 2003. Hosté jsou zváni na nocleh a stravu.Cestu platí sami hosté.

Kulturní výměna. Budeme pracovat na tom, aby se nastolila spolupráce jak mezi dospělými, tak i mezi mládeží. Následující oblasti spolupráce jsou aktuální: umění (výtvarné), tanec a hudba.

Bude nastolena spolupráce mezi leteckými kluby v komuně Vansbro a ve Velkém Meziříčí.

Technika.

Z Velkého Meziříčí a z komuny Vansbro se budou vyměňovat informace o plánování měst a budou probíhat diskuse ohledně plánů na zamezování záplav.

Z Velkého Meziříčí se bude pracovat na nastolení spolupráce s některou školou restauračního provozu v naší oblasti. Komuna Vansbro si bere za své prodiskutovat tuto otázku s komunou Malung, která má hotelovou a restaurační/restauratérskou školu.

Komuna Vansbro pošle do Velkého Meziříčí informace o podpoře dobrovolných organizací a ohledně různých příspěvkových systémů v rámci Evropské Unie, text bude psán anglicky.

Bude nastolena spolupráce mezi cestovními kancelářemi ve Velkém Meziříčí a komunou Vansbro.

Komuna Vansbro a Velké Meziříčí budou pracovat na tom, aby se vytvořily kontakty mezi podnikatelsko-zaměstnaneckými obory v obou komunách.

thumb_dohoda25.8.02.jpg

Nahoru