Dohoda o vzájemné spolupráci - Vansbro Kommun

thumb_dohodaovzajemnespolupraci20.10.2001.jpgDne 20.10.2001 uzavřelo Velké Meziříčí Dohodu o spolupráci a přátelství se švédským městem Vansbro Kommun. Smlouva vymezuje spolupráci v záležitostech rozvoje obchodu a cestovního ruchu, kterého má být dosaženo za použití vzájemné propagace obou měst.

Dohoda stanovuje pravidelné návštěvy ve spřízněných zemích, kterých se mají účastnit především členové zájmových organizací. Součástí smlouvy je také ustanovení o nutnosti každoroční tvorby společných projektů. Nástrojem spolupráce a vzájemné propagace se stávají informační centra a knihovny, jejichž úkolem je poskytovat veřejnosti informace o partnerském městě. Dokument zpečetili ve Velkém Meziříčí starostové Ing. František Bradáč a Gunnar Magnusson.

thumb_dohoda20.10.01.jpgthumb_dohoda20.10.01_1.jpg

Nahoru