Ostatní

Název projektu Datum schválení projektu Výše čerpané dotace Výzva v pdf Ukončení projektu Kontaktní osoba

Celkový rozpočet projektu

One of Us 12.8.2014 13.514 euro    9/2014

Ing. Josef Švec

13.514 euro
Rekonstrukce víceúčelového hřiště na ulici Oslavická (Nadace ČEZ) 14.10.2014 280 000 Kč pdfVýzva 22.9.2014

Ing. Villertová

435 537 Kč
Leaders for Safety 8.7.2013 18.284 euro (472.751,1 Kč)    8/2013

Ing. Josef Švec

18.284 euro (472.751,1)
Program celoživotního učení Comenius Regio  9/2012  12.286,61    31.12.2012 Ing. Josef Švec  12.286,61
Přestupkové řízení 1.1.2012 22.500,-   31.12.2012 Ing. Josef Švec
22.500,-
Evidence obyvatel 1.1.2012 2.700,-   31.12.2012 Ing. Josef Švec
2.700,-