Ministerstva a státní fondy

Název projektu Datum schválení projektu Výše čerpané dotace Výzva v pdf Ukončení projektu Kontaktní osoba

Celkový rozpočet projektu

HW a související SW pro bezpečnostní a preventivní účely 2020 květen 2020 350.000 pdfPopis projektu
2020

Ing. Josef Švec

435.600,-
Rozšíření MKDS 2019 květen 2019 350.000 pdfZásady 2019

Ing. Josef Švec

431.038,-
Elektromobil pro MěÚ   250.000,-   2019


Ing. Josef Švec

650.000,-
Kunšovec - nízkoprahový víceúčelový sportovní plácek - v realizaci   300.000,-   2018

Ing. Josef Švec
Ing. Zuzana Villertová

1.251.308,-
Výměna oken radnice - v realizaci   350.000,-   2018 Ing. Lucie Volfová
741.778,-
Neinvestiční dotace na zásahy Grantová výzva 20.8.2018 48.740,-   2018
Ing. Josef Švec
48.740,-
Neinvestiční dotace na zásahy Grantová výzva 17.8.2017 47.000,-   2017
Ing. Josef Švec
47.000,-
Neinvestiční dotace na zásahy Grantová výzva 23.8.2016 46.000,-   2016 Ing. Josef Švec
46.000,-
Výstavba zázemí a rekonstrukce sportovních ploch - v realizaci 8. 6. 2018 19.235.216,-   2018
Ing. Zuzana Villertová
35.787.683,-
Osvětlení 2017 25.4.2017 114.000,-   2017
Ing. Josef Švec
128.000,-
Rozšíření MKDS 2017 20.4.2017 280.000.-   2017
Ing. Josef Švec
390.334,-
Dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky do vybavení jednotky požární ochrany 15.2.2016 2.500.000,-   2016
Ing. Josef Švec
5.460.491,-
Restaurování - kašna, II. etapa   105.000,-   2015 Ing. Lucie Volfová
142.650,-
Zázemí a šatny fotbalového stadionu (MŠMT) 24.9.2015 10.000.000 pdfVýzva 18.12.2015

Ing. Zuzana Villertová

25.966.600,-
Velké Meziříčí - Rozšíření MKDS 2015 2.5.2015 350.000,-   11/2015

 Ing. Josef Švec

389.000,-
Velké Meziříčí - Rozšíření MKDS a jeho modernizace 10.5.2014 350.000,-   10.12.2014

 Ing. Josef Švec

389.000,-
Rozšíření MKDS 2015 20.4.2014 350.000,-   2015


Ing. Josef Švec

389 299,-
Obnova nemov. KP - kaple sv. Anny, Sedmibolestné P.Marie 16.5.2013 50.000,- pdfZásady programu 11.6.2016, 23.7.2013

Ing. Petr Dvořák

86.307,-
Obnova nemov.KP - kaplička Hrbov 16.5.2013 50.000,- pdfZásady programu 11.6.2013

Ing. Petr Dvořák

70.151,-
Obnova objektu v MPZ -oprava býv.výměnku VM 18.9.2013 30.000,- pdfÚplné znění 31.12.2013

Ing. Petr Dvořák

74.032,72
Obnova nemov.KP -oprava střechy radnice 15.5.2013 725.000,- pdfÚplné znění 31.12.2013

Ing. Petr Dvořák

2.571.252,-
Rozšíření MKDS města Velké Meziříčí, vybudování nového kamerového bodu Jihlavská 29.3.2012 345.000,- pdfVýzva 10.12.2012

Ing. Josef Švec

503.999,-
Částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením PAP 1.1.2013 70.000,- přímá dotace 31.12.2013

Ing. Josef Švecing. Pavla Pólová

70.000,-
Zaj.výdajů vzniklých v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta ČR 1.11.2013 20.000,-

přímá dotace

31.12.2012

Ing. Josef Švec

20.000,-
Zaj.voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů 1.7.2013 379.654,20

přímá dotace

31.12.2012

Ing. Josef Švec

379.654,20
Vzdělávání v eGovernmentu ORP 11/2010 676.550,01

pdfVýzva

5/2012

Ing. Josef Švec

2.777.275,-
Zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel 1.7.2012 44.036,-

přímá dotace

31.12.2012

Ing. Jiří Pospíchal, ing. Josef Švec

44.036,-
Obnova KP - program regenerace MPZ 16.5.2012 1.240.000,-

pdfÚplné znění

31.12.2012


Ing. Petr Dvořák

 
Obnova KP - kaplička sv.Antonína a kaple Ukřižování 10.7.2012 76.000,-

pdfZásady programu

15.9.2012

Ing. Petr Dvořák

 
Akceschopnost JPO 3/2012 50.700,-

přímá dotace

31.12.2012

Ing. Josef Švec

50.700,-
OP LZZ na projekt "Centrum zaměstnanosti Mikroreg.Velkom.-Bítešsko 4.12.2012 1.198.289,02

pdfVýzva

30.11.2014

Ing. Josef Švec

3.994.296,75
OP LZZ na projekt "Centrum zaměstnanosti Mikroreg.Velkom.-Bítešsko 4.12.2012 63.067,85

pdfVýzva

30.11.2014

Ing. Josef Švec

210.226,15
Zřízení technologického centra území ORP 5.10.2010 2.797.978,-

pdfVýzva

2/2012

Ing. Josef Švec

3.292.000,-
Pořízení elektronické spisové služby na území ORP 5.10.2010 1.983.679,- pdfVýzva 2/2012

Ing. Josef Švec

2.334.000,-
Vnitřní integrace úřadu ORP 5.10.2010 1.257.490,- pdfVýzva 2/2012

Ing. Josef Švec

1.480.000,-

Vnitřní integrace úřadu

5.10.2010

42.500,-

pdfVýzva

2/2012

Ing. Josef Švec

50.000,-

Nahoru