Sdružení obcí Vysočiny (SOV)

Sdruzeni obci_vysočinySdružení obcí Vysočiny (SOV) je sdružením právnických osob, které bylo založeno v roce 2000.

Účelem, pro který se Sdružení ustavuje, je koordinace v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje Vysočiny. Jeho zakladatelé byli k založení vedeni myšlenkou, že Vysočina je specifickou oblastí svými přírodními, historickými a sociálními podmínkami a tudíž by činnost Sdružení měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí na Vysočině, které odpovídají vývojovým trendům v území. Cílem je trvalá prosperita Vysočiny jako celku.

Hlavním cílem SOV je prosazování společných zájmů obcí, především v těchto oblastech:

  • Rozvoj průmyslu, služeb a technické infrastruktury
  • Rozvoj zemědělství a venkovských oblastí
  • Rozvoj cestovního ruchu a turistických aktivit
  • Rozvoj oblasti lidských zdrojů a sociální infrastruktury
  • Zkvalitnění péče o životní prostředí
  • Zlepšení dopravní dostupnosti
  • Rozvoj péče o přírodní a kulturní dědictví
  • Zajištění majoritního vlivu a hmotné podpory RRA Vysočina

Více informací se dozvíte zde.

 

Nahoru