Územní plánování

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí

 

Územně plánovací dokumentace - Sklené nad Oslavou

Zpráva o uplatňování ÚP Sklené nad Oslavou
8/2013 - 5/2017
pdfZpráva_Sklené.pdf
 
 
Územní plán Sklené nad Oslavou
Zastupitelstvo obce Sklené nad Oslavou vydalo Územní plán Sklené nad Oslavou dne 31. 7. 2013, účinnosti nabyl dne 28. 8. 2013
 
Výkresová část:
pdf1_Vykres zakladniho cleneni.pdf
pdf2_Hlavni vykres.pdf
pdf3_Vykres verejne prospesnych staveb.pdf
pdf4a_Koordinacni vykres.pdf
pdf4b_Koordinacni vykres_vyrez.pdf
pdf5_Vykres predpokladanych zaboru.pdf
pdf6_Vykres sirsich vztahu.pdf
pdf1_Vodovod.pdf
pdf2_Kanalizace.pdf
pdf3_Elektricka energie.pdf
pdf4_Plynovod.pdf
pdf5_Telekomunikace.pdf
Textová část:
pdfSklene nad Oslavou UP.pdf
Opatření obecné povahy:
pdf00P - Uzemni plan.pdf
pdfSklene n.O. Oduvodneni UP.pdf