Územní plánování

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí

 

Informace z rady města 30.5.2007

zrady300507.doc zrady300507.doc (22.50 KB)

1.

V souvislosti s ukončením kurzu práce s PC pro seniory v základní škole Sokolovská schválila rada města rozpočtové opatření ve výši 8 tis. Kč určené na doplatek rozdílu nákladů na uvedený kurs.

2.

Rada města souhlasila se žádostí společnosti SKI klub Velké Meziříčí o osazení dopravního značení – směrová tabule „SKI areál“ v ulici Sokolovská, před křižovatkou s ulicí Nad Gymnáziem v obou směrech a dále v ulici K Novému nádraží před světelnou křižovatkou.

3.

Na základě doporučení odboru dopravy a SH nesouhlasila rada města s žádostí o osazení dopravního značení – Zákaz stání /žlutá klikatá čára/ - na místní komunikaci v ulici Čermákova.

4.

Rada města byla seznámena s předběžným návrhem programu oslav 600 let od získání plných městských práv. Oslavy se uskuteční v příštím roce a rada města bude doporučovat zastupitelstvu města uvolnit na tyto oslavy částku 1,5 mil. Kč.

5.

Rada města byla informována o tom, že se připravuje v letošním roce oprava věže, která začne v nejbližších dnech. Z tohoto důvodu nebude v letošní turistické sezóně věž otevřena pro veřejnost.

6.

Rada města souhlasila s přidělením bytu v DPS na ulici Strmá žadateli, kterého doporučil odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

7.

Rada města projednávala návrh nové směrnice pro zadávání veřejných zakázek. Návrh nebyl schválen s tím, že rada požaduje jeho doplnění o připomínky a předložení na příštím jednání rady města.

Ing. František B r a d á č, starosta