Územní plánování

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí

 

Územně plánovací dokumentace - Oslavička

Návrh nového ÚP Oslavička - pro veřejné projednání říjen 2018
(vydaný16. 11. 2018, s účinnosti  5. 12. 2018)
 
Textová část:
pdfOslavička_návrh_pro_VP_04.2018.pdf
 
Návrh Územní plánu Oslavička
pdf1_Výkres_základního_členění.pdf
pdf2_Hlavní_výkres.pdf
pdf3_Výkres_veřejně_prospěšných_staveb.pdf
 
Odůvodnění  Územní plánu Oslavička
pdf4a_Koordinační_výkres.pdf
pdf4b_Koordinační_výkres_výřez.pdf
pdf5_Výkres_předpokládaných_záborů.pdf
pdf6_Výkres_širších_vztahů.pdf
pdf7_Vodovod_doplňující_výkres.pdf
pdf8_Kanalizace_doplňující_výkres.pdf
pdf9_Elektro_telekom_doplňující_výkres.pdf
 
 
 
Zpráva o uplatňování ÚP Oslavička
za období 10/2007 - 5/2016
pdfZpráva o uplatňování ÚP Oslavička
 
 
Právní stav po vydání změny č. 1 ÚP Oslavička
 
pdf1 Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi.pdf
pdf2 Hlavni_vykres.pdf
pdf3 Schema hlavniho vykresu - zasobovani vodou, kanalizace.pdf
pdf4 Schema hlavniho vykresu - zasobovani el energii, plynem, spoje.pdf
pdf5 Verejne_prospesne_stavby.pdf
pdf6_Vykres predpokladanych zaboru.pdf
pdf7 Koordinacni vykres.pdf
pdf8 Koordinacni vykres - dopravni reseni.pdf
pdf9 Koordinacni vykres - vyrez.pdf
pdfOslavicka UP zmena.pdf
 
Změna č. 1 ÚP Oslavička
Zastupitelstvo obce Oslavička vydalo Změnu č. 1 Územního plánu dne 12. 7. 2013, účinnost nabyl dne 30. 7. 2013
 
pdf1 Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi.pdf
pdf2 Hlavni_vykres.pdf
pdf3_Vykres predpokladanych zaboru.pdf
pdf4 Koordinacni vykres.pdf
pdf5 Koordinacni vykres - dopravni reseni.pdf
pdf6 Koordinacni vykres - vyrez.pdf
pdfOslavicka - legenda.pdf
pdfOslavicka - UP zmena.pdf
 
Opatření obecné povahy
pdfOslavicka OOP zmena.pdf
pdfOslavicka Oduvodneni.pdf
 
 
Územní plán Oslavička 
Zastupitelstvo obce Oslavička vydalo územní plán Oslavička dne 14. 9. 2007, účinnost nabyl dne 2. 10. 2007
 
Výkresová část:
1 Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi.pdf
2 Hlavni_vykres.pdf
3 Schema hlavniho vykresu - zasobovani vodou, kanalizace.pdf
4 Schema hlavniho vykresu - zasobovani el energii, plynem, spoje.pdf
5a Verejne_prospesne_stavby.pdf
5b Verejne_prospesne_stavby.pdf
6_Vykres predpokladanych zaboru.pdf
7 Sirsi vztahy.pdf
8 Koordinacni vykres.pdf
9 Koordinacni vykres - dopravni reseni.pdf
10 Koordinacni vykres - vyrez.pdf
 
Textová část:
 Oslavicka UP.pdf
 Oslavicka Oduvodneni_UP.pdf