Místostarosta města přináší novinky z dění ve městě

14. 1. 2022

Bez názvu_2_copyMístostarosta města František Smažil podává informace o schválení rozpočtu hospodaření a grantových programů, novém členovi rady města, dalším termínu mobilního očkování v Jupiter clubu a srdečně zve občany k účasti na novoročním koncertu s přípitkem starosty města.

Zastupitelé schválili rozpočet města a granty (0:22 – 2:51)

Město vstoupilo do nového roku v takzvaném rozpočtovém provizoriu poté, co zastupitelé neodhlasovali navržený rozpočet na svém prosincovém zasedání. Na mimořádně svolaném zastupitelstvu 11. ledna 2022 došlo, po drobných úpravách, k jeho jednomyslnému schválení.

Rozpočet byl sestaven jako schodkový, tedy příjmy jsou nižší než výdaje, rozdíl je dofinancován smluvně podloženým úvěrem na bytový dům pro seniory a nevyčerpanými finančními prostředky z roku 2021. Hospodařit se bude s necelými 347 miliony korun, v nichž jsou zahrnuty plánované příjmy města pro rok 2022 ve výši 238,5 milionů korun a zbývající část 107 milionů tvoří čerpání výše zmíněného úvěru včetně zapojení prostředků z minulého roku.

Ve výčtu jednotlivých položek výdajů nechybí ani grantové programy na podporu sportu, kultury, sociální oblasti i Zdravého města. Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z grantu Zdravého města je stále otevřená. Žádat o ni lze do 17. ledna 2022.
Podrobné informace k letošnímu rozpočtu a jednotlivým grantovým programům se dozvíte na webu města.

Velké Meziříčí má nového radního (2:52 – 3:32)

Druhým stěžejním bodem mimořádného zasedání zastupitelstva byla volba nového radního města. Stal se jím Petr Juda, lékař a dlouholetý zastupitel města Velké Meziříčí.

Očkovat se bude v lednu i únoru (3:33 – 4:28)

Očkování v našem městě pokračuje. Poté, co se ve čtvrtek 6. ledna v Jupiter clubu podalo 532 dávek vakcíny, jsme společně s organizací Podané ruce a Krajem Vysočina domluvili další termíny očkování.

Nadcházející termín vakcinace je pátek 28. ledna. Očkovat se bude opět v časovém rozmezí od 10 do 17 hodin, a to bez nutnosti předchozí registrace.

Očkovat se bude nadále i v měsíci únoru. O konkrétním termínu vakcinace vás budeme informovat.

velmez 1_copy_copy_copy

 

 

 

 

 

Novoroční koncert proběhne 16. ledna (4:29 – 4:57)

Srdečně vás zveme na tradiční novoroční koncert s přípitkem starosty města, který se uskuteční již tuto neděli 16. ledna, a to od 19 hodin v koncertním sále Jupiter clubu. Těšit se můžete na vystoupení Moravského klavírního tria a hostů. Vstupenky jsou stále k dispozici na programovém oddělení Jupiter clubu.

Lucie Málková

Nahoru