Starosta města informuje o dopravní situaci a dalších událostech

24. 9. 2021

1 copyStarosta města Alexandros Kaminaras spravuje občany o aktuální situaci v dopravě, událostech týkajících se rekonstrukce náměstí a letního koupaliště. Dále informuje, že do Velkého Meziříčí zavítá mobilní očkovací tým.

Město řeší komplikace v dopravě (0:21 – 1:47)

Dopravní situace ve Velkém Meziříčí je v současné době složitá. Na hlavním tahu města vznikaly v uplynulých dnech velké kolony. Vedení města po konzultaci s dopravním inspektorátem zkouší variantu možného řešení, kdy došlo k vypnutí semaforů. Provoz na zmíněná komunikaci se značně uvolnil, problém se ovšem přesunul o kus dále na ulici K Novému nádraží. V současné době vedení města vyhodnocuje nejlepší možné nastavení dopravy, k čemuž významně přispěje i rozhodnutí dopravního inspektorátu.

Zastupitelé schválili návrh pro rekonstrukci náměstí (1:48 – 2:34)

Po 6 letech diskusí týkajících se rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí konečně došlo k posunu. Zastupitelstvo města vybralo finální návrh, na jehož základě se bude pokračovat v přípravách této dlouho očekávané akce. Projekční práce potrvají přibližně dva rok než samotná fyzická rekonstrukce započne. O budoucí podobě centra města rozhodnou architekti David Mikulášek, Filip Musálek a Linda Obršálová.

Radní schválili dofinancování studie rekonstrukce koupaliště (2:35 – 3:09)

Zastupitelstvo města vyčlenilo v základním rozpočtu města pro rok 2021 částku 500 000 korun na studii rekonstrukce koupaliště. Městská rada nyní schválila dofinancování této akce ve stejné výši na základě nejvýhodnější nabídky v zadávacím řízení.

Oproti původnímu předpokladu se do zadávacího řízení zahrnul širší rozsah plnění pro dosažení komplexního řešení areálu. Konkrétně se jedná se o studii proveditelnosti umístění krytého bazénu, nové dispoziční a funkční řešení areálu včetně etapizace a studii rekonstrukce bazénu včetně ohřevu vody, doplnění o zábavné prvky pro děti, vytvoření bezbariérového přístupu, nového vstupu do areálu a parkovací plochy. Nejlepší nabídka obsahující požadované souhrnné řešení se vyšplhala na 1 000 000 korun včetně daně.

V Meziříčí se zastaví mobilní očkovací tým (3:10 – 3:30)

Velké Meziříčí ve spolupráci s Krajem Vysočina a organizací Podané Ruce zajistilo pro své občany služby mobilního očkovacího týmu. Pojízdný karavan dorazí do města 3. a 24. října a zastaví před budovou Jupiter clubu, která nabídne zájemcům o vakcinaci i potřebné zázemí. Očkovat se bude v čase od 10 do 18 hodin. Předpokládá se možnost výběru očkovací látky mezi jednodávkovou vakcínou Janssen a dvoudávkovou vakcínou Pfizer/BioNTech. U vakcíny Pfizer/BioNTech je zapotřebí počítat s aplikací druhé dávky po 21 dnech. Z toho důvodu se nastavil i druhý termín očkování, který v případě dostatku vakcíny Janssen budou moci využít i další neregistrovaní zájemci o očkování.

Lucie Málková

Nahoru