Parkování na místech označených parkovacím kotoučem

  

parkovaci_hodiny.jpgznacka_parkovaci_kotouc.jpg


Parkovací místa s parkovacím kotoučem na náměstí ve Velkém Meziříčí - základní informace  • Na parkovišti s parkovacím kotoučem musí řidič při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit!!! 
  • Nad dodržováním podmínek vyplývajících z dopravní značky „Parkoviště s parkovacím kotoučem" bude pravidelně dohlížet Městská policie. Za porušení podmínek vyplývajících z této dopravní značky lze uložit na místě blokovou pokutu až do výše 2 000 Kč (ve správním řízení pokutu od 1 500 Kč do 2 500 Kč).
  • Parkovací kotouč mohou řidiči použít nejen ve Velkém Meziříčí, ale všude tam, kde platí tato forma parkování, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Parkovací kotouč zakoupený jinde lze použít i ve Velkém Meziříčí.
  • Parkovací kotouč není pouze na jednorázové použití, ale lze ho využívat opakovaně!
  • Doklad o povolení ke vjezdu na náměstí ve Velkém Meziříčí vydávaný po zaplacení 10,- Kč u výběrčího nenahrazuje parkovací kotouč! Tento doklad slouží pouze k prokázání oprávněnosti vjezdu na náměstí a nelze s ním dokladovat čas parkování na místě s parkovacím kotoučem!    
  • Parkovací kotouče je možné zakoupit v Informačním centru na Městském úřadě Velké Meziříčí