Úředníci na radnici dostanou menší platy

21. 1. 2011

Město Velké Meziříčí sestavuje rozpočet pro rok 2011. Zatím hospodaří na základě schváleného rozpočtového provizoria pro první čtvrtletí letošního roku. Již teď je jisté, že na výkon státní správy dostanou města a obce od státu pro rok 2011 o 17,6 procent finančních prostředků méně, než dostávala doposud. „U nás ve Velkém Meziříčí to dělá o 4,5 milionu korun méně,“ informuje starosta Radovan Necid s tím, že k tomu stát na město hodlá přenést některé svoje další povinnosti. Tedy přidá práce a ubere peněz. Tuto situaci musí město řešit.

 „Shodli jsme se v radě, že chceme z každé výplaty na radnici ušetřit pět procent, a to samozřejmě i včetně vedení města a všech dalších organizací, které město zřizuje. Jen přímo radnici a její stovce úředníků bude úspora činit 2,4 milionu korun,“ vyčísluje starosta. To nestačí, a proto se úspory budou hledat dál. Radní zatím absolvovali první ze čtyř sezení k rozpočtu města, po nichž bude následovat ještě pracovní seminář zastupitelů. „Očekávám, že v dalších sezeních nad rozpočtem bude rada opravdu odvážná a další úspory najde,“ podotýká R. Necid a dodává, že se zúčastnil setkání pěti starostů velkých měst bývalého žďárského okresu. Z něj vyplynulo, že i všechny další radnice k tomu přistupují stejně - ať již se to týká mezd úředníků i dalších úsporných opatření.

Vedení města hodlá sestavit rozpočet vyrovnaný a přitom i něco ušetřit na investice. Řešit musí některé vynucené věci, jako třeba opravy havarijních stavů kanalizace a vody. Některé investice pak následně přinesou zpět do rozpočtu kapitálové příjmy, jako třeba přestěhování technických služeb do nového areálu. Vedoucí jednotlivých odborů městského úřadu předkládali radním svoje požadavky do rozpočtu včetně navržených úspor v řádu pěti až deseti procent, o něž byli požádáni starostou již v prosinci. „Chceme být připraveni na rozpočtovou krizi, kterou teď máme. A chceme být připraveni i na případný nenadálý propad v příjmech státního rozpočtu,“ dodává starosta s tím, že příjmy města jsou postaveny střídmě.

Martina Strnadová/Velkomeziříčsko