Stromy v Čechově ulici se kácet nebudou

strom_lipa.jpg
Vlnu nevole vyvolalo označení stromů v Čechově ulici, které dle občanů předchází jejich kácení. Starosta města situaci vysvětluje. Stromy se zatím kácet nebudou.


Ilustrační foto
 
Tisková zpráva

Stromy v Čechově ulici se kácet nebudou


Velké Meziříčí - Vlnu nevole vyvolalo označení stromů v Čechově ulici, které dle občanů předchází jejich kácení. Starosta města situaci vysvětluje. Stromy se zatím kácet nebudou.

            „Obdrželi jsme požadavek od obyvatele domu v Čechově ulici na vykácení přerostlých stromů. Následně jsme označili ty, které skutečně dosahují nepřiměřené výšky. To ale neznamená, že tyto stromy budou skáceny. Přes léto necháme vypracovat studii na obnovu zeleně v těchto prostorách a posléze bude svolána veřejná diskuse, kde se všichni občané budou moci k danému návrhu vyjádřit. Pokud by poté přece jenom k nějakému kácení mělo dojít, proběhlo by v době příštího vegetačního klidu," vysvětluje starosta města František Bradáč.

Ukázalo se, že najít všeobecnou shodu o osudu stromů bude i v této lokalitě obtížné. O jakém postupu v úpravě zeleně město uvažuje dále přibližuje vedoucí odboru životního prostředí Jiří Zachar: „Obdobně jako tomu bylo před lety v sídlišti nad gymnáziem, i v případě úpravy zeleně na veřejných prostranstvích v okolí ulice Čechova proběhne tzv. komunitní plánování. S dostatečným časovým předstihem budou obyvatelé vyrozuměni o místu a termínu veřejného projednání, kterého se mimo všech zájemců z řad veřejnosti zúčastní pracovníci Střediska ekologické výchovy a projektant. Projdeme zájmové území a následně nad mapovým podkladem - zákresem současného stavu - uplatníme návrhy, podněty, připomínky, požadavky, své představy. Hotový koncept po zpracování odbor zveřejní. K definitivnímu návrhu bude zpracován rozpočet a po schválení v orgánech města bude akce zrealizována."

Letošní rok by tedy byl věnován přípravě a realizace by mohla proběhnout v roce 2011. V této chvíli tedy zdaleka není rozhodnuto o osudu označených stromů. Veřejnost dostane možnost ovlivnit, jak bude zeleň v bezprostředním okolí jejich domů v budoucnu vypadat.

Veronika Poulová
Tisková mluvčí
Tel.: +420 774 107 208