Občané Velkého Meziříčí se ve městě cítí bezpečně / vyhodnocení ankety

kamera.jpgTéměř všichni občané našeho města ví o tom, že některá místa jsou monitorována kamerami. Na jejich pocitu bezpečí v monitorovaných oblastech se to však neodráží. Další kamery však přesto chtějí. Celkově jsou s bezpečností ve městě spokojeni.
 Tisková zpráva


Občané Velkého Meziříčí se ve městě cítí bezpečně


Velké Meziříčí - Téměř všichni občané našeho města ví o tom, že některá místa jsou monitorována kamerami. Na jejich pocitu bezpečí v monitorovaných oblastech se to však neodráží. Další kamery však přesto chtějí. Celkově jsou s bezpečností ve městě spokojeni.


Velkomeziříčským občanům byla v měsíci únoru předložena anketa, v níž bylo formulováno sedm otázek, které se týkaly Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) a s tím souvisejícím pocitem bezpečí. Dotazník zodpovědělo celkem osmdesát dva občanů.

Na otázku, zda občané vědí, že jsou některá místa ve městě monitorována kamerami, odpovědělo 81 z nich, že ano. Pouze jeden uvedl negativní odpověď.

Následovala otázka, zda se na monitorovaných místech cítí bezpečněji. Zde kladnou odpověď uvedlo pouze 19 občanů, 22 neví a 40 se jich na monitorovaných místech bezpečněji necítí. Na otázku odpovídali pouze ti, kteří o kamerách ve městě vědí.

Další otázka zněla, zda podporují záměr města rozšířit MKDS o další kamerový bod či body a jejich návrh. 54 občanů se shodlo na tom, že by ve městě mělo být více kamer. 18 s rozšiřováním nesouhlasí, 10 neví.

Nejčastěji se občané shodovali na tom, že by měla být monitorována především místa kolem diskoték, dále ulice Hornoměstská, zkratka do Čechových sadů a dětská hřiště, která jsou podle nich likvidována nudící se mládeží.

Následovala otázka, zda se dotazovaný, nebo jiný člen domácnosti, stal v posledních dvou letech obětí nějakého trestného činu nebo pokusu o trestný čin na území Velkého Meziříčí. Ano odpovědělo 21 občanů, Ne 58 občanů, Nevím 3.

Že má přítomnost hlídek Městské policie vliv na vyšší bezpečnost ve městě si myslí 43 občanů. Že ne 28. Neví potom 11. Na poslední otázku, zda se občané cítí v našem městě bezpečně, bylo 42 kladných odpovědí. Ne odpovědělo 25 občanů. Neví 15.


       Prezentace aplikace Microsoft Office PowerPoint:
 ppt Občané Velkého Meziříčí se ve městě cítí bezpečně


Veronika Poulová
Tisková mluvčí
Tel.: +420 774 107 208